01.04.2019

TIMOCOM postiže dvocifreni rast: Digitalna rešenja za svet transporta kao motor razvoja

Broj korisnika sistema pametne logistike dostiže novi maksimum

(1)

Erkrath, 01.04.2019. godine – TIMOCOM ostaje na kursu rasta. Vlasnik sistema pametne logistike je prošle godine zabeležio više kretanja i to ne samo na svojoj berzi tovara. IT preduzeće koje posluje širom Evrope je 2018. godine načinilo najveći skok sa aplikacijama za digitalizaciju upravljanja nalozima u logistici.

Broj korisnika koji svoj transport obavljaju digitalno preko IT sistema je tokom protekle godine sa 130.000 dostigao novi maksimum (2017. godine: 127.000). Promet je 2018. godine porastao za celih deset procenata i povećao se za 6,7 miliona na 74,6 miliona evra. IT preduzeće danas broji celih 43.000 klijenata (2017. godine: 40.000).

„Korak od transportne ka sistemskoj platformi je urodio plodom“, komentariše TIMOCOM-ov PR Gunnar Gburek rezultate objavljenog godišnjeg finansijskog izveštaja. „Danas naši klijenti kod TIMOCOM-a dobijaju sve što im je neophodno za digitalno umrežavanje partnera i procesa u logistici.“

Tako se broj transportnih naloga kojima su klijenti TIMOCOM-a digitalno upravljali preko aplikacije TC Transport Order sa 60.869 od starta u 2017. godini upetostručio (2017. godine: 12.900 transportnih naloga). Aplikacija omogućuje korisnicima da svojim administrativnim procesima sa svim učesnicima – od upita za transport preko dodele naloga do ispostavljanja računa – upravljaju preko samo jednog sistema bez kvara sredstava komunikacije. Veoma su bile korišćene i aplikacije za optimizaciju ruta ili za aktuelno određivanje lokacije vozila: obračunato je 32,7 miliona ruta, praćeno 133.295 utovarenih kamiona.

I u aplikaciji berza tovara, osnovnom elementu preduzeća osnovanog 1997. godine, prethodne je godine bilo još više kretanja: Tako je broj ponuda tovara i tovarnog prostora porastao na ukupno 93,9 miliona (prethodne godine: 90,7 miliona).

Uz to su došli i dodatni telematski interfejsi: U međuvremenu je na TIMOCOM-u zastupljeno 245 ponuđača telematike, 2017. godine ih je bilo 230. Sa 508 zaposlenih (2017. godine: 460) iz 30 zemalja dostignut je novi rekord i kada se radi o kadrovima. 

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha