05.12.2013

TimoCom podržava preporuke IRU

Predviđeno je da vodič olakša pouzdano korišćenje berzi tereta u oblasti transporta

(2)

Ekonomske i ekološke prednosti korišćenja berze tovara i tovarnog prostora očigledne su kada su u pitanju i pružaoci usluga u oblasti transporta i nalogodavci. Ipak, ponuđači i korisnici se suočavaju sa izazovima i rizicima kojima se sada bavi i o kojima se diskutuje u Međunarodnoj uniji za drumski transport (IRU). Stosedamdeset članova iz 74 zemlje učestvovalo je 7. novembra 2013. u IRU Savetu za transport robe (Goods Transport Council, CTM) u Genfu kako bi usvojili smernice za bezbedno ophođenje sa berzama tereta. Glavni predstavnik preduzeća TimoCom, Marcel Frings, dao je u svom izlaganju detaljan uvid u ovu složenu temu i predstavio sveobuhvatni sigurnosni paket.

Posvećenost čistom poslovanju

Analiza globalne asocijacije za drumski transport pokazuje da se berze tereta sve više koriste da bi se smanjio broj vožnji bez tovara, odnosno količina neiskorišćenog tovarnog prostora. Onlajn platforme ovog tipa tako u suštini olakšavaju stresnu svakodnevnicu disponenata, pomažu da se smanje troškovi i da se generišu veći prihodi. Transportnu branšu, međutim, istovremeno karakteriše visok pritisak u smislu konkurencije, što u mnogim preduzećima ne ostavlja prostor za pravljenje dovoljnih finansijskih rezervi.

 

Da „crne ovce“, pokušaji prevare ili čak organizovani kriminal ne bi imali nikakvih šansi, svi učesnici u transportu bi trebalo da se zaštite od lažnih ili nevažećih dokumenata, neplatiša ili krađa tereta. Potpredsednik IRU Pere Padrosa kaže: „Berze tereta su već dugo realnost, međutim postoje određeni rizici za korisnike, a nema dovoljno informacija o tome kako se izboriti sa tim rizicima. Zbog toga smo razvili vodič u kome se bavimo poslovnim mogućnostima, izazovima, mogućim nepoštenim praksama u poslovanju i opštim sigurnosnim merama u vezi sa korišćenjem berzi tereta.“ 

 

Poverenje je dobro, kontrola je bolja

Na skupu u Genfu o izazovima i mogućnostima berzi tereta govorio je i Marcel Frings iz preduzeća TimoCom. U ime ovog IT preduzeća Frings je predstavio višestepeni sigurnosni sistem TimoCom-a. Sa i do 450.000 ponuda tovara i tovarnog prostora svakog dana, ovo preduzeće osnovano 1997. godine postavlja veoma visoke zahteve kada je u pitanju tema sigurnosti. Ovo se između ostalog odnosi na detaljnu i konstantnu proveru svih klijenata i poslovne dokumentacije pre odobravanja pristupa platformi, na stručno pravno savetovanje u kritičnim slučajevima, kao i na sofisticirani IT sistem sa sigurnosnim pristupom. „Naš moto glasi 'Poverenje je dobro, kontrola je bolja' i veoma smo ponosni na to što možemo i više nego da ispunimo kriterijume IRU“, rezimirao je glavni predstavnik nakon predavanja. Prvi korak u sigurnom korišćenju berzi tereta se sada sprovodi kroz usvajanje i objavljivanje smernica. Naravno, kasnije se te preporuke moraju poštovati – samo tako možemo rizike svesti na najmanju moguću meru.

 

Više informacija o TimoCom-u naći ćete na adresi www.timocom.rs. Tekst “Guidelines for the safe use of freight exchanges“ IRU naći ćete na adresi www.iru.org.

 

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha