01.02.2019

TIMOCOM: Odličan poslednji kvartal za transportnu branšu

TIMOCOM-ov Transportni barometar beleži nesmanjeno visoku tražnju tovarnog prostora u Evropi / nedostatak vozača kamiona ostaje prepreka rastu / transportne cene u 2019. godini i dalje pod pritiskom.

(1)

Erkrath, 01.02.2019. godine – Evropsko transportno tržište je u poslednjem kvartalu prošle godine bilo potpuno neosetljivo na međunarodne trgovinske konflikte i pogoršanje konjunkturnih izgleda. „Transportna branša je imala tradicionalno dobar poslednji kvartal“, komentariše TIMOCOMO-ov PR Gunnar Gburek aktuelne podatke Transportnog barometra.

„Cene transporta će i u 2019. godini biti pod pritiskom jer transportni kapaciteti ostaju oskudno dobro“, prognozira Gburek.

Analitičkim instrumentima IT preduzeće kvartalno prikuplja podatke o kretanju transportne ponude i tražnje na berzi tovara integrisanoj u Smart Logistics sistem TIMOCOM-a. Sa 127.000 korisnika i do 750.000 međunarodnih ponuda tovarnog prostora i tovara dnevno to je najveća berza tovara za drumski prevoz tereta u Evropi.

 

I u 2019. godini transportni kapaciteti ostaju oskudno dobro

Prema analizi četvrtog kvartala tražnja firmi koje su preko TIMOCOM-a plasirale svoje ponude tovara na transportnom tržištu je za više od dve trećine prevazišla broj ponuđenih slobodno raspoloživih kamionskih kapaciteta.  U periodu od oktobra do decembra 2018. godine na berzi tovara prosečno je 71 ponuda tovara dolazila na 29 ponuda tovarnog prostora.

 

Rezultat nepromenjeno dokumentuje postojeću nesrazmeru između velikih količina tovara i postojećih kamionskih kapaciteta na transportnom tržištu. „Cene transporta će i u 2019. godini biti pod pritiskom jer transportni kapaciteti ostaju oskudno dobro“, prognozira Gburek. Relaksacija nije u izgledu: Problem nedostatka vozača kamiona će se u Nemačkoj dalje zaoštravati i time sve više postajati ograničavajući faktor rasta privrede.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha