07.11.2016

Studija: Transportna platforma TimoCom-a smanjuje emisiju CO2

Značajno smanjenje CO2 i povećanje dobiti zahvaljujući TimoCom-u

(3)

TimoCom, najveća transportna platforma u Evropi, svojim različitim aplikacijama za optimiranje kapaciteta kamiona značajno doprinosi zaštiti životne sredine. Kako korišćenje logističkog softvera utiče na emisiju CO2 i ekonomičnost nedavno je istražilo italijansko preduzeće GreenRouter i došlo do rezultata koji otvaraju perspektive.

Nema raskoraka između ekologije i ekonomije

Studija koju je naručio klijent TimoCom-a Ernesto Rampinini srl, pružalac transportnih i logističkih usluga iz Italije, poredi korišćenje prirodnih resursa sa iskorišćenošću kapaciteta kamiona, posmatrano u odnosu na pređene kilometre. Kako bi se dobile validne cifre posmatraju se i dva različita vremenska perioda: Prvi period su godine od 1999. do 2003. u kojima preduzeće još nije koristilo programe pružaoca IT usluga, a drugi godine posle 2004. kada je korišćena transportna platforma TimoCom-a.

Italijanski start-up GreenRouter uz pomoć istoimenog alata meri emisije CO2 lanca snabdevanja pojedinačnih logističkih preduzeća i analizira ih. Sprovedeno istraživanje u ovom slučaju pokazuje smanjenje emisije CO2 (ugljen-dioksida i ekvivalentnih otpadnih gasova) po pređenom kilometru od 23% već u prve dve godine korišćenja TimoCom-a u poređenju sa četiri poslovne godine bez najveće evropske transportne platforme. I to uz istovremeno povećanje iskorišćenosti od 30%, što ne samo da dokazuje efikasnost TimoCom-ovih proizvoda, već istovremeno znači povećanje dobiti za klijenta od 15% smanjenjem praznih vožnji. Ako se ima na umu da je TimoCom dostupan uz flatrate i omogućuje dispoziciju različitih vozila sa više radnih mesta, dolazi se do zaključka da ekološke tehnologije ne moraju same po sebi biti skupe i smanjivati dobit. Naprotiv. 

„Green Logistics“ počinje u kancelariji, ne na ulici

Pored klasične funkcije berze tovara i tovarnog prostora za izbegavanje neekoloških i skupih praznih vožnji i druge aplikacije u portfoliju TimoCom-a spadaju u instrumente koji se već u dispoziciji mogu koristiti za zaštitu životne sredine.

Ovde kao prvo treba pomenuti novu funkciju za dokumenta u okviru poslovnog imenika. Jednokratnim postavljanjem često zahtevanih dokumenata koji su potrebni za obavljanje transporta sa jedne strane se štedi dragoceno vreme. Sa druge strane digitalizacija dokumenata smanjuje i potrošnju papira i time štedi dragocene prirodne resurse.

Takođe, u transportnu platformu TimoCom-a integrisan je Messenger kojim korisnik preko funkcije chat može stupiti u kontakt sa eventualnim poslovnim partnerom, kako individualno tako i u vezi sa ponudom. Pošto se ovde može paralelno voditi više razgovora, rastu šanse da se u kraćem roku dogovori više transportnih poslova, smanje prazne vožnje, poveća promet i time uštedi gorivo i smanji emisija CO2.

Za sva preduzeće koja učestvuju u lancu snabdevanja je nezaobilazno da analiziraju i osmisle sopstvene procese sa stanovišta zaštite životne sredine. Onaj ko se otvori prema novim tehnologijama koje povećavaju efikasnost ravna sebi ne samo put u eru četvrte industrijske revolucije već i ka očuvanju sopstvene konkurentnosti. Ova preduzeća korišćenjem aplikacija kao što je transportna platforma TimoCom-a direktno podržavaju „Green Logistics“, a time i jedan od najvažnijih aspekata digitalne ere.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha