01.04.2020

Korona virus: Kako proizvodnja i trgovina mogu savladati uska grla u kapacitetima tovarnog prostora

Korona virus utiče i na transportne kapacitete u Evropi: Potražnja za tovarnim prostorom i dobrima iz Evrope raste.

Industrijski proizvođači i trgovina bi trebalo da se pripreme na uska grla u tovarnim prostorima.

Širenje korona virusa sve više utiče na drumski prevoz robe u Evropi. Transportni barometar FreightTech preduzeća TIMOCOM-a trenutno beleži veliki rast međunarodne ponude tereta.

Zbog trenutno povećane tražnje za namirnicama sa dužim rokom trajanja i potrošnim dobrima na međunarodnom tržištu se više nego obično traže i transportni kapaciteti. Uz to dolaze i praznici koji bi još više mogli zakomplikovati situaciju. Industrijski proizvođači i trgovina bi trebalo da se već sada pripreme na uska grla u tovarnim prostorima.

Za sigurno operativno poslovanje je važno da se već unapred izaberu što je moguće više diverzifikovani putevi isporuke i snabdevanja. Različitim opcijama delovanja se mogu izbeći uska grla u snabdevanju.

Sam nedostatak vozača u logističkoj branši već godinama stvara uska grla u sezonskim špicevima. Ovaj efekat još više pojačavaju posledice korona virusa. To potvrđuju i podaci TIMOCOM-ovog transportnog barometra:

U januaru i februaru ove godine je konstatovan rast ponuda tereta u celoj Evropi. U poređenju sa januarom 2019. godine potrebe su porasle za 9 procenata. U februaru 2020. godine ova vrednost je dalje porasla, tako da je u ovom mesecu u Tržištu TIMOCOM-a postavljeno 13 procenata više tereta  nego u istom periodu 2019. godine.

Ako se uzme u obzir da je u Evropi do sada najjače pogođena zemlja Italija, i ovde se potvrđuje tendencija izazvana posledicama korona virusa: U januaru 2020. godine ovde je bilo ukupno 11 procenata više tereta sa mestom (utovara i) istovara u Italiji nego u istom mesecu prethodne godine. U februaru 2020. godine ova vrednost je dalje porasla, tako da je bilo postavljeno 34 procenta više tereta sa (mestom preuzimanja ili) odredištem u Italiji nego u istom periodu prethodne godine. U prvim nedeljama marta se pokazuje isti trend: Na više dana broj tereta je već sada jasno veći u poređenju sa martom 2019. godine: Uvoz robe drumskim saobraćajem u Italiju je ovde tokom prvih deset dana porastao za 24 procenta, a izvoz u poređenju sa istim vremenskim periodom prošle godine za 8 procenata.

Dodatno prema izjavi stručnjaka eksperta za IT i podatke TIMOCOM nedostatak robe iz Kine najpre dovodi do pojačane tražnje za proizvodima iz Evrope. Uz to je trgovina između ostalog zatražila od dobavljača namirnica da stave na raspolaganje veće količine namirnica i potrošnih dobara. Radi toga je u saveznim pokrajinama Bavarska i Severna Rajna-Vestfalija olabavljena postojeća zabrana vožnji za kamione nedeljom kako bi se izbegla uska grla u snabdevanju i deficit robe kao posledica širenja korona virusa. Ova mera treba da bude proširena na celu državu.

 

Ako se trend nastavi, tražnja za tovarnim prostorom tokom 15. i 16. kalendarske nedelje će dalje rasti zbog praznika i sa tim povezane skraćene radne nedelje.

Diverzifikacija puteva isporuke i snabdevanja garantuje operativnost poslovanja.

 

Kako bi preduzeća iz industrije i trgovine trebalo da se ponašaju u trenutnoj situaciji?

Važno je da se u prvom koraku zadrži jasnoća i transparentnost na različitim nivoima lanca snabdevanja duž procesa stvaranja vrednosti. Pri tom se moraju uzimati u obzir sledeći aspekti: Koji materijali, sirovine ili (sastavni) delovi su neophodni za koje proizvode i u kom obimu? Koliko i koji klijenti su pogođeni? Koji isporučiocu su uključeni u proces i koliko su pogođeni od uskih grla kapaciteta? Koje alternative trenutno stoje na raspolaganju?

Za sigurno operativno poslovanje je važno da se već unapred izaberu što je moguće više diverzifikovani putevi isporuke i snabdevanja. Različitim opcijama delovanja se mogu izbeći uska grla u snabdevanju. Odgovorni za logistiku bi zbog toga trebalo da proaktivno reaguju na trenutnu situaciju i identifikuju potencijalne posledice na njihove lance snabdevanja kako bi u slučaju potrebe imali spremne kratkoročne alternative.

Ovde može da pomogne Smart Logistics System TIMOCOM-a. Ako npr. Vaš špediter nema više slobodnih transportnih kapaciteta na raspolaganju, uz pomoć samo nekoliko klikova u pametnoj aplikaciji Tovarni prostor može pronaći pouzdanog partnera među 43.000 proverenih preduzeća na spot tržištu. Više od 130.000 korisnika ovde svakog dana generiše do 750.000 međunarodnih ponuda tovarnog prostora i tereta.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha