10.09.2013

Saradnja kao čimbenik inovacija: Angažovanje se isplati u praksi

TimoCom se zalaže za obrazovanje, istraživanja i napredak

(2)

Obrazovne institucije i preduzeća ćesto kritikuju neslaganje između nauke i napretka, učenja i usavršavanja i zahtevaju jaču povezanost. TimoCom kao pružalac usluga informacionih tehnologija i vodeći među berzama tovara i tovarnog prostora širom Evrope ulaže u dijalog i pomaže ciljano projektima koji su najpotrebniji. u školama, višim školama i univerzitetima u celoj Evropi.

TimoCom prosleđuje Know-how mladim snagama

Zahtevi, koje tržište rada u današnje vreme postavlja omladini, su visoki. Često je odlučujući faktor koji otvara vrata: biti spreman za praksu. "Svesni smo naše socijalne i društvene odgovornosti", kaže Kristijana Bojlen, zapoaslena na odeljenju za ljudske resurse u TimoCom-u. "Praktično posredovanje znanja mladim naraštajima je neophodno iz razloga inovativnih tehnologija IT branše.", objašnjava dalje Bojlen. Tako se u sklopu regionalnog partnerstva sa stručnom školom Hilden redovno nude radionice za praktikante u oblasti stručne informatike.   Vođa radionice Andre Minc zna šta je najbitnije: "Usvajanje Best-Practice metoda i samodisciplinovano učenje su osnova za pofesionalni rad u budućem poslu." Pored toga se ponuđač berze tovara zalaže i za takmičarske treninge na sajmovima ili tzv. spid-dejtinge sa naučnicima i iz drugih stručnih oblasti. Jer za TimoCom obrazovanje mladih snaga ne počinje tek u preduzeću. Tolika količina energije oduševljava i predavače, jer i oni imaju korist od stručnog usavršavanja.

 

Uvid u realni svet transportnog tržišta

TimoCom nudi berzu tovara i tovarnog prostora kao i onlajn platformu za transportne tendere, koji optimiraju transportno poslovanje širom Evrope. Saradnja sa školama i univerzitetima drugih zemalja naravno isto tako spada u portfolio. Kroz školovanje na jeziku pojedine države učenici i studenti u višim godinama učenja i semestrima dobijaju uvid u praksu relevantnu za branšu.  Pored uloge berze tovara u drumskom saobraćaju dobara, predstavljena je upotreba konkretne veb aplikacije na kompjuteru. "U radnom životu većina će raditi sa alatkama TimoCom-a, jer one olakšavaju svakodnevnicu", zna Tina Pandža, menadžerka za Srbiju u TimoCom-u.  Dolazeći logistički tehničari i inženjeri mogu na taj način da nauče još više o povezanosti najbitnijih branši u budućnosti - IT i logistike.

 

Otvoriti perspektive za posao u logističkoj branši

Kroz inicijativu IT-preduzeća izbor o poslu ili ulaz u isti treba da biti olakšan. "TimoCom učenicima izadaje potvrde o učešću ili sertifikate posle svakog usavršavanja, koje mogu da se prilože, i to je često prednost prilikom potrage za poslom", naglašava Dirk Hardi, profesor stručne škole Hilden. Mnogi poslovdavci traže već preko oglasa ili Ministarstva rada osoblje sa predznanjem TimoCom-a. I knjige za učenje špediterskog posla uzimaju u obzir model berze tovara i tovarnog prostora TC Truck&Cargo®. Da se treba još ranije angažovati, demonstrira i Transportbotschafter e.V. uz pomoć Deutschen Speditions- und Logistikverbandes e.V. (DSLV) i TimoCom-a. Inicijativa "Budućnost logistike" se obraća budućim profesionalnim logističarima na završnim godinama, informacijskim centrima za zapošljavanje  i na sajmovima poslova. "U vremenima  u kojima nema dovoljno stručnih kadrova, želimo da probudimo interesovanje za radno mesto u logistici i da damo uvid u ovaj raznovrsni poslovni svet", objašnjava Hana Freze iz Transportbotschafter e.V.

 

Zajednički projekti za zelenu budućnost

Zamisao o povezivanju ide još jedan korak dalje. Trenutni istraživački projekti prate cilj da se razviju zeleni logistički koncepti, da bi se preduzeća učinila ekološki još istrajnijim i efikasnijim. Krajem juna je odpočet zajednički projekat "Green²: Green Logistics im Agrobusiness“, u kome učestvuju 22 preduzeća i visokih škola iz Nemačke i Holandije. Kao zeleno preduzeće TimoCom donosi stručno znanje o temama kao što su smanjenje energije i emitovanja Co2 kao i unapređenje procesa lagera i transporta. Jer zelena logistika nudi priliku za poboljšanje konkurentnosti na tržištu i otvara inovativne perspektive za logističko tržište budućnosti. Argument, koji može da se isplati u praksi i učini branšu još atraktavnijom za mlade ljude.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha