20.09.2016

Preokret u logistici

TimoCom i ponuđač cloud rešenja CenterDevice o digitalizaciji

(2)

Digitalna transformacija se čini nezadrživom, ali šta ona zapravo znači za preduzeće i koje šanse i rizike ona nosi sa sobom? Portparol preduzeća TimoCom Marcel Frings i Marcel Milbrandt iz ponuđača cloud rešenja CenterDevice zajednički su osvetlili ovu temu.

TimoCom: Digitalizacija je za mnoge tema koja se još uvek ne čini realnom. Kako biste objasnili digitalizaciju?

CenterDevice: Digitalizacija se ne može objasniti jednom rečju. Digitalizacija koju trenutno doživljavamo je mnogo više od pretvaranja papirnih dokumenta u digitalni oblik, u formi PDF-a ili slike. Ova promena nije samo tehnološki napredak - digitalizacija menja društvo, ali i privredu u praktično svim oblastima. Digitalizacija je umrežavanje, online trgovina, na primer, ili stalna dostupnost u privatnom životu.


TimoCom: Koje su koristi od digitalizacije pre svega za mala i srednja preduzeća?

CenterDevice: Mnoga preduzeća imaju procese koji su povezani sa papirom i koji su na svoj način efikasni. Ali zašto se tu ništa ne menja? U najvećoj meri zbog toga što pojam „digitalizacija“ u stopu prati neizvesnost i strah od novog. Novi procesi treba da pojednostave i olakšaju - ne da komplikuju. Strah od toga je danas nepotreban.


TimoCom: U svojim blogovima kažete da više ne šaljete priloge elektronskom poštom? Zašto ne?

CenterDevice: Ima više razloga za to. Na primer ograničenje veličine kod elektronske pošte. Čak i kada možda mogu da ih pošaljem: Primalac ih možda uopšte neće moći primiti. Ali glavni kriterijum je pitanje sigurnosti. Prenos elektronske pošte se vrši nekodirano. Ja ne znam da li je elektronski dopis u putu bio presretnut, pročitan ili - u najgorem slučaju čak izmenjen! Dakle, preduzeća bi trebalo da se pouzdaju u sigurno i jednostavno rešenje za razmenu podataka.

TimoCom: Apropo sigurnosti podataka: Naravno, niko ne želi da brine za sigurnost svojih podataka i dokumenata. Koje smernice za to postoje u Nemačkoj?

CenterDevice: Nemački zakon o zaštiti podataka važi kao jedan od najstrožih u Evropi. Posebnoj zaštiti podležu lični podaci. Kada se koristi neko cloud rešenje za čuvanje podataka u poslovnom prometu radi razmene dokumenata, gotovo uvek je reč o obradi podataka po ugovoru u skladu sa članom 11 Saveznog zakona o zaštiti podataka. Ponuđač cloud rešenja bi, dakle, trebalo da sa svojim klijentima zaključi sporazum o obradi podataka po ugovoru.


TimoCom: Kako stoji Vaše preduzeće sa sigurnošću i po čemu se CenterDevice razlikuje od drugih ponuđača?

CenterDevice: Naše preduzeće se odlikuje savesnim ophođenjem sa dokumentima i podacima naših klijenata. Za to veliki značaj pridajemo posebnoj arhitekturi kodiranja. Računski centri preduzeća CenterDevice se nalaze isključivo u Nemačkoj, čime se garantuje poštovanje strogih nemačkih smernica o zaštiti podataka. To je naša strateška orijentacija i tako će i ostati. Kao jedan od prvih ponuđača poslovnih cloud rešenja trenutno smo u postupku sertifikacije Savezne agencije za sigurnost u informacionim tehnologijama i očekujemo da ćemo sa CenterDevice ove godine okončati BSI sertifikaciju.


TimoCom: Kakvi su Vaši izgledi za budućnost kada je u pitanju digitalizacija?

CenterDevice: Po pitanju digitalizacije nema više nazad, nalazimo se u njenom središtu. Savetujemo svakom preduzeću da se uhvati u koštac sa digitalizacijom, da se otvori prema njoj i da je vidi kao šansu - jer „ko ne ide u korak s vremenom, vremenom odlazi!“

 

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha