24.05.2017

Preispitivanje u nabavci transportnih usluga

Zašto otpremnici robe logistiku ponovo treba da učine svojom suštinskom kompetencijom

(1)

Erkrath, 24.05.2017. – Industrija se upravo nalazi u jednoj od najvažnijih tehnoloških promena poslednjih decenija: 3D štampa, komunikacija mašine sa mašinom, internet of things i big data utiču na veze između klijenata i isporučilaca - i time na individualni lanac snabdevanja. I nabavka transportnih usluga se u ovom lancu značajno menja.

Između čoveka, mašine i podataka

Sve veća digitalizacija i automatizacija menja ne samo našu komunikaciju, već određuje i pravac naše potrošnje. Mogućnost da se u svako doba može izvršiti narudžbina u istoj meri utiče i na proizvodnju i na isporuku. Ako, na primer, večeras jedan medijski „influencer“ (uticajna medijska ličnost) na nekoj društvenoj mreži kao što je Instagram objavi sliku sa novim personalizovanim patikama, njegovi pratioci će želeti da urade isto: da naprave patike po sopstvenoj želji, da ih stave u virtualnu korpu za kupovinu, plate i najradije već sutra dobiju. Posebno u tekstilnoj i elektronskoj industriji na ovaj način ritmovi narudžbine postaju neredovniji i veličine serija manje.

Agilna rešenja nasuprot dugoročnim planovima

Zbog toga je za proizvodnju, trgovinu i transport ovakve robe dugoročno planiranje sve teže. Nalogodavci iz sektora proizvodnje i trgovine zbog toga moraju razmisliti o svojim dosadašnjim načinima naručivanja transportnih usluga. Ovde digitalne transportne platforme nude mogućnost da se kratkoročno pronađe slobodan tovarni prostor i odgovarajući prevoznik. Gunnar Gburek, Head of Business Affairs najveće transportne platforme u Evropi TimoCom, objašnjava: „Nabavka transportnih usluga preko digitalnih platformi ni u kom slučaju načelno ne stavlja pod znak pitanja generalne ugovore. Naprotiv: Važno je imati čvrste dogovore o postojećim poslovima. Tako se kao kupci možemo koncentrisati na poslove koji se ne mogu zaista planirati i zbog cajtnota se uglavnom ne rešavaju optimalno. TimoCom-ova transportna platforma je dopunsko rešenje kako bi se moglo reagovati na kolebanja tržišta i izaći u susret potrebama klijenata.“

Dobri razlozi za digitalnu nabavku transportnih usluga

U svako doba pronaći odgovarajućeg prevoznika i zadržati sopstvenu sposobnost delovanja. To su prema Gburekovom mišljenju relevantni argumenti da se transportna logistika ponovo uzme u svoje ruke: „Budući izazov će biti da se kupcu isporuči ono što želi da ima sutra - i eventualno samo sutra, ne prekosutra. Iz toga se ne mora obavezno razviti trend iz kog direktno ponovo nastaje dugoročni poslovni odnos.“

Gburek procenjuje da prevoznici trenutno raspolažu dugoročnim ugovorima do 80 procenata. Pri tom je pogrešno verovanje da će se zahvaljujući generalnom ugovoru dobiti cenovna sigurnost. „U okviru generalnog ugovora koji se odnosi na duži vremenski period može se izabrati samo procenjena srednja cena. Pružalac usluge u cenu mora ugraditi određenu rezervu jer ne zna kako će se tržište ponašati. To znači da se stvarna tržišna cena može dobiti samo u realnom vremenu i direktno na spot tržištu“, kaže Gburek.
Sama cena za mnoga proizvodna i trgovinska preduzeća nije i ni u budućnosti neće biti odlučujući faktor prilikom donošenja odluke u korist jednog pružaoca usluga. Pre svega se radi o tome da se ne ispusti sopstvena fleksibilnost, kako objašnjava Lars Laskowski, rukovodilac logistike MC-Bauchemie grupe: „Izvanredan kvalitet, stabilna i realistična garancija usluge kao i fleksibilna rešenja usmerena ka klijentima pored standarda ključ su uspešnog odnosa sa klijentima.“

Optimiranje lanca snabdevanja zahvaljujući uticaju na transport

Dok se ponašanjem potrošača, odnosno klijenata samo uslovno može upravljati, lanac snabdevanja se nasuprot tome može ciljano optimirati tako što će se nad njim ponovo uspostaviti kontrola. Digitalne transportne platforme nude upravo mogućnost da se brzo, jednostavno i sigurno pošalju upiti za transport u jasno definisanom krugu korisnika.

Ko želi da uđe u digitalno sklapanje poslova, pored velikog broja ponuda i intuitivnog interfejsa mora voditi računa i o neutralnosti i visokim sigurnosnim standardima. Ovi poslednji pri tom pomažu razvoju smernica zakonske usaglašenosti sopstvenog preduzeća.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha