19.01.2017

Povezivanje svetova

Pružalac logističkih usluga Militzer & Münch veruje u TimoCom

(2)

Erkrath, 16.12.2016 – TimoCom, najveća transportna platforma u Evropi, nije poznata samo po tome što efikasno povezuje tovar i tovarni prostor, već i po tome što svojim korisnicima pojednostavljuje inovativne mreže i digitalno obavljanje posla. Ove prednosti koristi i internacionalni pružalac logističkih usluga Militzer & Münch.

Pružalac logističkih usluga Militzer & Münch već više od 10 godina sarađuje sa TimoCom-om, najvećom transportnom platformom u Evropi. „Uz TimoCom imamo pouzdanog partnera na našoj strani, koji nas podržava u svakodnevnom radu pri obavljanju drumskog transporta“, objašnjava Tom Rosman, direktor M&M Militzer & Münch GmbH. Tako je nedavno, zahvaljujući TimoCom interfejsu TC Connect, sopstveni sistem za upravljanje transportom povezan sa transportnom platformom, tako da se ponude sada automatski prenose do berze tovara i tovarnog prostora. „Povezivanjem našeg softvera za dispoziciju za veoma kratko vreme smo mogli ne samo da ostvarimo veliku uštedu u vremenu, već i da konstatujemo olakšanje u našim radnim procesima. Dodatna optimizacija za nas je funkcija unošenja i preuzimanja dokumenata na transportnoj platformi. Držimo do toga da svi naši partneri postave najčešće korišćenu dokumentaciju, kako bi nam ona uvek bila pri ruci. To nam štedi nekoliko radnih koraka i utire put ka radu sa više digitalizacije i, pre svega, bez papirologije. Svesnije ophođenje sa resursima je zaživelo na svakoj od naših lokacija", nastavlja Rosman.

Mreže van granica

Za pružaoca logističkih usluga sa sedištem u Sankt Galenu radi oko 2.000 zaposlenih u oko 100 sopstvenih filijala u tridesetak zemalja. Pored sopstvenih filijala ogromna Militzer & Münch mreža dodatno sadrži i prioritetne partnere na koje se kompanija oslanja pri dodeli naloga. Tu se mešaju mnogi jezici i kulture. Kako bi ih ovde sve ujedinio, TimoCom je isključivo za kompaniju formirao zatvorenu korisničku grupu preko koje se nesmetano odvija upravljanje dodeljivanjem naloga i razmena informacija. Pri tom je princip potpuno jednostavan: Članovi grupe postavljaju svoje ponude kojima pristup najpre imaju filijale kompanije Militzer & Münch. Nakon isteka određenog perioda, one postaju vidljive i za prioritetne partnere. Na taj način Militzer & Münch može sopstvenu internacionalnu korporativnu mrežu da prenese na TimoCom platformu i time poveže sve svetove.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha