14.03.2017

Pouzdano u logističkom poslovanju

Proizvođač građevinske hemije optimizuje svoje postupke otpreme sa TimoCom-om

(1)

Erkrath, 14.03.2017 – Naš život se ne može zamisliti bez betona kao građevinskog materijala modernog doba. Robustan, dugotrajan i višestruko primenljiv on se proizvodi sa specijalnim aditivima koje između ostalog proizvodi i MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG. Koji logistički napori su potrebni da se kupci snabdeju proizvodima objasnio je Lars Laskowski, rukovodilac logistike MC-Bauchemie, prilikom njegove posete sedištu TimoCom-a krajem januara.

TimoCom kao dopuna stalnim partnerima u oblasti špedicije

Svejedno da li je u pitanju brza trasa „Taiwan High Speed Railway“, nagrađena Ščećinska filharmonija ili čuveni stadion Marakana u Rio de Žaneiru. U svim ovim spektakularnim građevinama je prerađen ili renoviran beton. Zajedno sa njim i aditivi za beton i sistemi renoviranja koje je razvila, proizvela i stručno isporučila MC-Bauchemie. 

Jer pored istraživanja i razvoja kao i proizvodnje MC-Biochemie je i transportnu logistiku učinila sopstvenom ključnom kompetencijom „kako bi narudžbine stigle kod naših kupaca u željenom roku i kvalitetu“, kaže rukovodilac logistike Lars Laskowski. Za transport tečnih i praškastih materijala MC-Bauchemie velikim delom sarađuje sa partnerima iz špedicije. Utovar vozila kao i rute, međutim, planira sopstveno dispečersko odeljenje: „Mi vršimo dispoziciju kako zbirnih, tako i kompletnih utovara u projektnom poslu, odnosno poslovanju sa gradilištima – ili kad popunjavamo skladište.“ Na taj način na puteve dospeva 500 do 600 tona za transport dnevno i 120.000 tona godišnje.  Za narudžbine koje treba odvesti u nestandardnom dnevnom ritmu MC-Bauchemie koristi usluge prevoznika na spot tržištu. U tu svrhu odeljenje dispečerske službe i otpreme između ostalog koristi transportnu platformu TimoCom-a. „Naš šef dispečer je slavio ubrzo nakon što se prijavio. Nije mogao da veruje da su se veze kod nas usijale 30 sekundi nakon što smo postavili tovar“, priča Laskowski svoje lično iskustvo sa TimoCom-om.

Velike uštede

Tako je MC-Bauchemie preko transportne platforme već obavila mnogobrojne transporte u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini i pri tom postigla značajne uštede. Ali prilikom korišćenja transportne platforme odlučujući faktor nije cena. „Izvanredan kvalitet, stabilna i realistična garancija usluge kao i fleksibilna rešenja usmerena ka klijentima pored standarda ključ su uspešnog odnosa sa klijentima“, objašnjava Laskowski.

Međutim, po mišljenju Laskowskog transportna platforma ne može i ne treba da zameni sopstveno dispečersko odeljenje ili stalne partnere. MC-Bauchemie preko TimoCom-a obavlja pre svega specijalni transport.

„TimoCom-ova platforma je upravo tome i namenjena: Ona pomaže preduzećima da fleksibilno reaguju na nove zahteve tržišta i klijenata, a da pri tom načelno ne dovedu u pitanje postojeće poslovanje“, objašnjava Gunnar Gburek, portparol kompanije TimoCom.
Uz pomoć povratnih informacija od klijenata kao što je MC-Bauchemie, TimoCom želi da transportnu platformu još više usmeri ka digitalnoj nabavci transportnih usluga u budućnosti.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha