07.06.2016

Ova 4 trenda određuju budućnost logistike

Digitalizacija pojačava konkurentnost transportnih preduzeća

(1)

Prva polovina godine je pri kraju i prognozirani trendovi za logistiku u 2016. godini su još konkretniji. Razvoj logistike 4.0 obezbeđuje velike promene unutar preduzeća. TimoCom, jedan od vodećih pružaoca IT usluga u transportnoj branši, vodi se time da su teme u oblasti automatizacije, umrežavanja i pre svega digitalizacije postale još važnije.

Mobilna razmena podataka
Mobilna razmena podataka i mobilno korišćenje interneta, na svakom mestu i uvek, više nisu rezervisani samo za privatan život. I u transportnom poslovanju brzina, mobilnost i fleksibilnost imaju sve veći značaj. Trebalo bi omogućiti bezbedno upravljanje transportnim poslovima i u pokretu. Korisnici sada podrazumevaju da im se nudi mogućnost da mogu da koriste svoje aplikacije bez gubitaka, dakle uz sinhronizaciju.

Pametni interfejsi
Bez informacionih tehnologija logistika se ne kreće. Gotovo svaka špedicija radi sa softverom za otpremanje i jednom ili više berzi tereta. Najveća evropska platforma za transport, TimoCom, povezuje oba sistema kroz interfejs TC Connect koji je uveden još pre 10 godina. Zahvaljujući njemu, ručno unošenje podataka o slobodnom teretu ili tovarnom prostoru na berzu transporta iz sopstvenog sistema za upravljanje transportom postalo je nepotrebno. Pored uštede vremena, transportno preduzeće kroz povezivanje podataka dobija i bolji pregled sopstvenih aktivnosti. Produktivnost time postaje merljiva i može dodatno da se optimizuje.

Transparentnost kroz praćenje
Prema paroli „Poverenje je dobro, kontrola je još bolja“, rastu potreba i primena telematskih sistema u transportu robe. Nalogodavci žele da u realnom vremenu budu informisani o tome gde se u tom trenutku nalazi njihova roba, a transportna preduzeća zahvaljujući telematici mogu još bolje da raspolažu svojim resursima. Tako dispečeri, na primer, iako koriste veliki broj različitih telematskih sistema, imaju pregled jer je najveća evropska platforma za transport TimoCom umrežila praćenje i berzu transporta. Na platformi za praćenje koja obuhvata veliki broj ponuđača, postoje interfejsi za sve aktuelne ponuđače telematskih sistema u Evropi.

Digitalna razmena podataka i sigurnost podataka
Podaci i dokumenti u oblaku, njihovo slanje preko transfera podataka, e-pošte ili otvorenih servisa za razmenu poruka, postavljanje ili preuzimanje, sve se češće javljaju u praksi u svakodnevnom radu. Kratko rečeno: Sve što može da se digitalizuje će se i digitalizovati u budućnosti – transformacija je nezaustavljiva. U suštini, digitalizacija znači znatno poboljšanje konkurentnosti. Tok informacija između svih učesnika se optimizuje, a procesi rada istovremeno postaju brži i transparentniji. Ovde ipak postoji neslaganje između percipirane i stvarne bezbednosti, kao i u znanju o tome šta se sa određenim podacima dešava. Zbog toga je preduzećima potrebna digitalna strategija za način upravljanja svojim podacima. Korisnici i ponuđači će i u budućnosti nastaviti da rade na tome da obezbede odgovornu elektronsku razmenu podataka.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha