01.03.2022

TIMOCOM transportni barometar: Nedostatak kapaciteta nasuprot velikoj tražnji

Četvrti kvartal 2021. godine: Ponude tereta u Evropi 51 procenat iznad vrednosti 2020. godine

Transportni barometar kompanije TIMOCOM pokazuje sveukupno rast ponuda tereta.

Četvrti kvartal 2021. godine pokazuje stalni trend rasta kod ponude tereta i neravnotežu u odnosu na ponudu tovarnih prostora. Transportni barometar kompanije TIMOCOM i dalje pokazuje rast unosa tereta u Tržište u poređenju sa prethodnom godinom. Kumulativni podaci iz 46 evropskih zemalja pokazuju jasan rast za 51 procenat. Vrednost je lako skočila i u odnosu na treći kvartal.

„Kapaciteti su retki, ali postoje. Digitalne aplikacije mogu pri tom da pomognu da se raspoloživi tovarni prostor optimalno iskoristi.“ Gunnar Gburek, Head of Business Affairs TIMOCOM

Transportno tržište raste uprkos negativnoj poslovnoj klimi

Uprkos pojačanim merama protiv korone transportno tržište je dodatno poraslo u četvrtom kvartalu. Od oktobra do kraja decembra 2021. godine u Tržištu TIMOCOM-a je postavljeno 9 procenata više tereta u odnosu na prethodni kvartal. Pre svega su novembar i decembar zbog predbožićnih poslova širom Evrope ponovo bili veoma dobri meseci za špeditere i prevoznike: obim ponuda tereta na spot tržištu u novembru je porastao za 88 procenata u odnosu na prethodnu godinu. U decembru je unos tereta porastao za 52 procenta u odnosu na isti mesec 2020. godine.

Dok je u oktobru u poređenju sa prethodnim mesecom ponuda tereta pala za 10 procenata, transportno tržište se u novembru ponovo oporavilo i poraslo za 8 procenata. Uprkos ponovnom malom padu od 5 procenata u decembru, ispod crte je ostao plus:

na međunarodnom nivou u Evropi je dostignut ukupan rast ponuda tereta od 51 procenta u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine. Postojani rast tražnje je signal oporavka privrede, iako je ifo indeks poslovne klime za Nemačku u decembru bio 94,7. Uska grla u snabdevanju poluproizvodima i sirovinama su se još više zaoštrila i guše raspoloženje u industriji. Ovdašnja trgovina na malo vidi situaciju slično dramatičnom kao u zimu 2020. godine. Ali potreba za transportom je i u četvrtom kvartalu bila na visokom nivou.

Nesmanjena tražnja za transportnim kapacitetima u Nemačkoj

Nemačko transportno tržište je nakon natprosečno dobrog septembra (+60%) generisalo 18 procenata manje tereta nego u prethodnom mesecu. U odnosu na pad u trećem kvartalu (-18%) ponuda tereta je ponovo porasla za 2 procenta. Četvrti kvartal je na taj način bio na nivou 37 procenata iznad istog kvartala u prethodnoj godini. Novembar je i u Nemačkoj bio mesec sa najviše ponuda tereta u četvrtom kvartalu i ležao je 87 procenata iznad nivoa u prethodnoj godini.

Jer tražnja za transportnim prostorom je nesmanjena. Uprkos uskim grlima u snabdevanju i kašnjenjima tovarni prostor i dalje nedostaje i veoma je traženo dobro, takođe i u regionalnom transportu, npr. sa terminala u lukama. Odnos između ponuda tereta i raspoloživih kamiona je u neravnoteži. Ovakvo kretanje utiče na cene transporta, kako to primećuje Gunnar Gburek, stručnjak za logistiku i Head of Business Affairs kod TIMOCOM-a: „Cena transporta je dospela pod pritisak zbog rasta troškova goriva i vozila. Uz to dolaze sada povećani troškovi radne snage, takse za CO2 i dodatne naknade za usluge, na primer, trajanje istovara i vreme čekanja“, kaže portparol preduzeća. „Važno je da se nedostajući kapaciteti dugoročno ne blokiraju, jer nepotrebno rezervisanje kamiona smanjuje raspoloživi tovarni prostor i dodatno povećava cenu na tržištu.“

Rast kod kipera, cisterni i mega trailera

Kad su u pitanju tipovi vozila, 2021. godine u odnosu na prethodnu godinu su bili traženi pre svega kiperi i cisterne. Kod ovih poslednjih tražnja je porasla za 236 procenata, kod kipera je to bilo 297 procenata. Ali i transporti sa stalnom temperaturom su visoko na listi: termo i frigo kamioni su bili za 184 procenata češće traženi. Nakon toga dolaze jumbo i mega traileri koji su prethodnu godinu u opisima ponuda prevazišli za 159 procenata. Prikolice sa krovom podesivim po visini koje su 2020. godine još uvek bile slabo tražene porasle su za više od 90 puta. Znak , između ostalog, za to da nalogodavci pokušavaju da pokriju što je moguće više robe jednim transportom. Trend koji bi mogao opstati i 2022. godine.

Poređenje relacija između zemalja: UK nakon bregzita pada u lockdown

Među najvećim padovima u ponudama tereta u poređenju sa prethodnom godinom u okviru evropskog drumskog prevoza robe su sve relacija iz i prema Velikoj Britaniji:

  • DE => UK: oktobar -18%, novembar -16% i decembar -48%

Opala je i ponuda tereta iz Francuske ka ostrvu:

  • FR => UK: u oktobru -4%, u novembru -12% i u decembru -33%

Tereti iz UK prema Nemačkoj su u oktobru opali za 11 procenata, da bi u novembru ponovo porasli za 25 procenata, pre nego što su u decembru još jednom opali za 57 procenata.

  • UK => DE: u oktobru -11%, u novembru +25%, u decembru -57%

Uzroci ovakvog kretanja su širenje omikron varijante korona virusa i ponovni lockdown, ali takođe i bregzit i promenjene carinske odredbe.

Više tereta u i ka Francuskoj

Nasuprot tome kod tereta u i ka Francuskoj se može konstatovati pozitivno kretanje u odnosu na 2020. godinu. Francuski BDP je prema podacima Evropske komisije sa 6,5 procenata porastao više od evropskog proseka od 5,9 procenata. Ovakva dinamika se pokazuje i u rastu unutrašnjeg transporta:

  • FR => FR: oktobar +39%, novembar +101% i decembar +70%

Porasle su i ponude tereta iz Nemačke sa odredištem u Francuskoj:

  • DE => FR: oktobar +19%, novembar +99% i decembar +75%

Nedvosmislen rast transporta iz Holandije

Ponuda tereta poreklom iz Holandije  u susednu Nemačku takođe je još porasla. Holandija je već u novembru zbog širenja omikron varijante proglašena veoma rizičnom oblašću. U decembru je u zemlji usledio još jedan lockdown. To je u četvrtom kvartalu dovelo do dodatnih transporta i povećanih tokova robe u susednu zemlju.

Konkretno su zabeležene sledeće promene u četvrtom kvartalu 2021. u odnosu na isti kvartal prethodne godine:

  • NL => DE: oktobar +61%, novembar +258% i decembar +97%

Poljsko transportno tržište slabi na kraju godine

U Poljskoj je opao obim nacionalnih transporta u četvrtom kvartalu. Iako je udeo tereta u  tovarnim prostorima sa 36 procenata bio iznad četvrtog kvartala 2020. godine, ponuda tereta je u četvrtom kvartalu u poređenju sa prethodnim kvartalom pala za 12 procenata. Pored evropskih ekonomskih kretanja uzrok toga je i situacija na poljsko-beloruskoj granici. Zbog konflikta u vezi sa migrantima došlo je do višednevnih zatvaranja i zastoja kamiona sa obe strane granice.

Ali i u Poljskoj su božićni i novogodišnji poslovi još jednom zabeležili rast:  Nakon pada od 4 procenta u oktobru, transportno tržište je u novembru poraslo za 21 procenat u odnosu na prethodni mesec. Ali rast uprkos božićnim poslovima nije bio dovoljan za promenu trenda u poljskom unutrašnjem saobraćaju.  Slično kretanje je zabeleženo već prethodne godine, što ostavlja prostor za nadu u pozitivan razvoj 2022. godine.

Retrospektiva 2021. i očekivanja u 2022. godinu

Sve u svemu oporavak evropskog drumskog prevoza robe koji je započeo u drugoj polovini 2020. godine nastavljen je i u 2021. godini. Prethodna godina je uprkos tome bila obeležena uskim grlima u kapacitetima i isporukama kao posledicama pandemije. Ne samo zbog očiglednog nedostatka u Evropi. Uz to su došle i visoka inflacija i rast troškova sirovina i goriva. Logisitka će se ovim aspektima baviti i u novoj godini. Uprkos tome logistički ekspert Gunnar Gburek, Head of Business Affairs TIMOCOM-a ne smatra da je ugrožena sigurnost snabdevanja. Ali da bi moglo doći do daljih kašnjenja u isporukama širom Evrope. „U drumskom prevozu robe specijalni transporti, kao što su frigo transporti, neće uvek biti kratkoročno na raspolaganju. Kod standardnih transporta pre postoji šansa da se nešto pronađe na spot tržištu“, kaže Gunnar Gburek. „Kapaciteti su retki, ali postoje. Digitalne aplikacije mogu pri tom da pomognu da se raspoloživi tovarni prostor optimalno iskoristi.“

Transportnim barometrom FreightTech preduzeće TIMOCOM od 2009. godine analizira podatke o kretanju transportne ponude i tražnje u 46 evropskih zemalja na berzi tereta integrisanoj u Tržištu. Više od 135.000 korisnika generiše svakog dana do 800.000 međunarodnih ponuda tereta i tovarnog prostora. Tržište podržava više od 50.000 klijenata kompanije TIMOCOM da pametno, sigurno i jednostavno dostignu svoje logističke ciljeve.

Više informacija o  TIMOCOM-u možete pronaći na www.timocom.rs.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha