24.05.2016

Od transporta do logistike 4.0

Branša se naoružava za budućnost

(1)

Erkrat, 25.04.2016 – Kada se početkom aprila šest konvoja kamiona gotovo automatski zakotrljalo Evropom, medijska pažnja je bila ogromna. European Platooning Challenge je jasno pokazao u kom pravcu se razvija branša transporta i logistike, kao i šta je već sada moguće uraditi. Jer samo umrežavanje je već danas u logistici ključno za veću efikasnost i konkurentnost.

Postoje vizije za budućnost logističke branše: Kamioni koji se kreću na kratkom rastojanju od kamiona ispred, reaguju automatski na druge učesnike u saobraćaju i za vreme vožnje osvežavaju predviđeno vreme dolaska na utovarnu rampu ili digitalno šalju dokumentaciju o tovaru. Sa manifestacijom European Platooning Challenge učinjen je dodatni korak u pravcu budućnosti logistike – od strane proizvođača vozila.
Ipak i u drugim oblastima branše preduzeća već rade na optimizovanju pojedinih tokova stvaranja vrednosti, a pre svega na umrežavanju. Biće uzbudljivo kada preduzeća iz različitih oblasti branše budu radila zajedno. Jer samo povezivanje ovih tokova obezbeđuje maksimalne sinergije.

Bolja iskorišćenost vozila
U okviru manifestacije European Platooning Challenge u centru pažnje su se našle i teme „Iskorišćenost kamiona“ i „Izbegavanje vožnji bez tovara“. Na „Campus Connectivity“ u Diseldorfu proizvođač kamiona Daimler pokazao je šanse i mogućnosti koje se nude transportnim preduzećima ako, na primer, umreže svoje telematske usluge i softver za otpremanje robe sa berzom tereta. Ako se u budućnosti pojave inteligentni kamioni koji komuniciraju sa berzom tereta, postići će se maksimalan stepen efikasnosti i konkurentnosti.

Najveća evropska transportna berza TimoCom je već danas spremna za ovakvu budućnost – ono što nedostaje je samo rasprostranjena upotreba umreženih kamiona. U stvari, trenutno je preko 180 pružalaca usluga iz oblasti telematike direktno umreženo sa TimoCom-om. U okviru transportne platforme, sa druge strane, rešenje za praćenje je povezano sa berzom tereta i platformom za tendere. Pored toga preduzeća iz oblasti transporta i logistike mogu preko interfejsa direktno da povežu TimoCom sa individualnim softverom za otpremanje robe.

Budućnost je već počela
Za proces rada ovo umrežavanje znači da, na primer, dispečer može da unese relaciju u svoj softver za otpremanje robe, da pomoću TimoCom rešenja za praćenje odmah zna kada kamion stiže na mesto istovara i da zatim pretraživanjem okoline pronađe odgovarajući teret za povratnu vožnju. Ako se sada u ovaj proces uključe inteligentni i umreženi kamioni, može se zamisliti kako oni automatski komuniciraju sa platformom za transport i integrisanom telematikom i kako dispečerima nude predloge za odgovarajuće povratne vožnje na osnovu aktuelnih podataka.

Manifestacija European Platooning Challenge je branši transporta i logistike dala novi podsticaj za logistiku 4.0. Pojedina preduzeća su u ovom trenutku već predvodnici u inovacijama, ali samo umrežavanje i saradnja svih učesnika u transportu će u budućnosti doneti veću konkurentnost i efikasnost.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha