17.10.2017

Natprosečno veliki obim tereta u 3. kvartalu

Transportni barometar: TimoCom beleži najveći obim tereta svih vremena

(2)

Erkrath, 6.10.2017. – Transportni barometar TimoCom-a za protekli treći kvartal pokazuje da teret i dalje prevazilazi slobodne kapacitete tovarnog prostora. Tako je odnos tereta i tovarnog prostora u proseku iznosio 71:29. Nivo tereta je u letnjim mesecima, jula, avgusta i septembra, u celini i dalje beležio porast. Kako objasniti ovaj fenomen na evropskom transportnom tržištu?

Nakon što je drugi kvartal završen sa visokim udelom tereta, kod TimoCom-a, ponuđača najveće evropske transportne platforme, ovaj trend se nastavio i u trećem kvartalu 2017. sa maksimalnim obimom tereta. Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, Nemačka je samo u julu izvezla robu za osam procenata više nego u istom periodu prethodne godine. Oba pokazatelja ukazuju na sve jaču i rastuću privredu u kojoj  transportna branša takođe profitira. Posledica toga je potreba za sve više slobodnih kapaciteta, iako su oni već sada nedovoljni.

 

Leto donosi više tereta

Jula meseca je u odnosu na jun zabeležen neznatan negativan trend, sa 76 procenata udela tereta na 71 procenat. Ako se pođe od optimalno uravnoteženog odnosa tereta i tovarnog prostora od 50:50, obim tereta je u ovom mesecu bio mnogo veći. U poređenju sa prethodnom godinom, udeo tereta je ove godine na znatno višem nivou (2015.: 51% i 2016.: 54%). Prijatni letnji meseci često donose povećanu potražnju. Međutim, zbog privrednih rezultata, u celini je veoma veliki broj naručilaca iz Evrope tražilo odgovarajući tovarni prostor.

 

Tako je u avgustu registrovan odnos tereta i tovarnog prostora u od 65:35. Time je teret u odnosu na prethodni mesec opao za 6 procentnih poena, mada je i tada udeo tereta još uvek bio znatno veći od raspoloživog tovarnog prostora. Osim toga, nivo raspoloživog tereta je i u odnosu na prethodne godine bilo mnogo viši: 45% i 2016.: 51%). Prema privrednom barometru Nemačkog instituta za ekonomiju, indeks je sa 106 poena u avgustu ponovo bio znatno iznad referentne tačke od 100 poena. Privredni barometar time signalizuje snažan privredni rast nemačke ekonomije i još viši nivo nego u 2. kvartalu.

 

Kao i u maju, septembar je doneo iznenađenje sa novom najvećom količinom tereta od 78 procenata i time dao signal za početak zlatne jeseni. Zbog toga je i udeo tereta u odnosu na protekle godine bio znatno veći (2015.: 52% i 2016.: 61%). Gunnar Gburek, portparol kompanije TimoCom, daje objašnjenje o mogućim razlozima: „Ekonomski pokazatelji u mnogim mestima Evrope zvuče optimistično. Bilo je vreme odmora, ljudi su dosta putovali i trošili više. To je oživelo transportnu branšu, ali je istovremeno još više ukazalo na postojeći manjak vozača.“

 

Prognoze za veliki obim tereta do kraja godine

Gburek pozitivno gleda na poslednji kvartal godine, ali takođe i prepoznaje razvoj na transportnom tržištu koji treba ozbiljno shvatiti: „Za pružaoce usluga transporta veliki obim tereta predstavlja prednost. Sada imaju više slobodnog prostora za postizanje adekvatnih cena. Sve govori u prilog trendu snažnog privrednog razvoja, dok sa druge strane treba savladati nastali obim posla, jer bi se u suprotnom tempo mogao usporiti.“

 

Stoga se u TimoCom-u pretpostavlja će i dalje postojati neravnoteža između tereta i raspoloživog tovarnog prostora.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha