22.03.2019

Kako da pronađem pravo transportno osiguranje?

Saznaj na šta treba da obratiš pažnju prilikom izbora transportnog osiguranja.

(1)

U zavisnosti od robe koja se prevozi brzo se nakupe vrednosti velikih iznosa. Kad nakon toga nešto krene po zlu i kad se nema ispravno osiguranje, to može imati fatalne posledice. Ali kako da se izbegnu ovakve situacije? I kako se bira pravo osiguranje za sopstveno transportno preduzeće? Važne napomene i savete daje Klaus Schäfer iz KRAVAG-a, nemačkog stručnjaka za transportno osiguranje.

„U slučaju štete prilikom transporta uvek treba nazvati osiguranje koje će angažovati ozbiljna preduzeća koja će sve organizovati besprekorno“, Klaus Schäfer, KRAVAG.

Osiguranje kamiona, osiguranje od odgovornosti u saobraćaju i dopunsko osiguranje

Pojam transportnog osiguranja obuhvata prevashodno tri važne oblasti:

1. Kao što svaki vozač putničkog automobila poseduje osiguranje vozila, tako je i prevozniku robe potrebno osiguranje za kamion.

2. Čim se roba prevozi u kamionu, obavezno je osiguranje od odgovornosti u saobraćaju. To je zakonom propisano za prevoznike robe i transportna preduzeća u komercijalnom prevozu robe. Roba koja se prevozi je nakon toga u pojedinačnim slučajevima dobro osigurana po kilogramu.
 
3. Ako se, međutim, radi o npr. elektronskoj robi ili duvanu ili drugim skupim artiklima, vrednost robe često prevazilazi sumu pokrića. „Pretpostavimo da ste preko osiguranja od odgovornosti u saobraćaju osigurani na 100.000 €, ali ste utovarili robu u vrednosti od 200.000 €. Ovaj višak od 100.000 € u tom slučaju mora biti dodatno osiguran. Špediter ili transportno preduzeće u ovom slučaju mora da ponudi klijentu dodatno transportno osiguranje“, objašnjava Klaus Schäfer, direktor prodaje u osiguranju KRAVAG.

 4 važna kriterijuma za izbor odgovarajućeg osiguranja

1. Adekvatno savetovanje
Kao i kod svake velike odluke velika je prednost potražiti savet dobrog stručnjaka prilikom izbora transportnog osiguranja. Jer osiguranja u prevozu robe zahtevaju stručno znanje. „Moram da znam kako su povezana moja osiguranja od odgovornosti u saobraćaju sa transportnim osiguranjem i kamionom. Ovde se moraju poštovati mnoga pravila igre: npr. gde svoje vozilo parkiram noću? Savetnik mora biti u stanju da proveri moje transportne naloge i da mi preporuči i stavi na raspolaganje odgovarajuću zaštitu osiguranja“, objašnjava Schäfer.

2. Jednostavno održavanje osiguranja
Pored individualnog savetovanja i ophođenje sa osiguranjem igra značajnu ulogu. Ono bi trebalo da bude što je moguće jednostavnije. Stručnjak za osiguranje KRAVAG ovde savetuje da se otvore četvore oči: „Najbolje je ako se osiguranje odvija digitalnim rešenjima i čak ako se može integrisati u moj postojeći softver. Naime, može se desiti da je neko osiguranje na prvi pogled povoljnije, ali da njegovo održavanje jednostavno prouzrokuje tako velike troškove da na kraju ispadne skuplje nego što se mislilo.“

3. Brzo i profesionalno regulisanje štete
Još jedan kriterijum prilikom izbora transportnog osiguranja je tema regulisanja štete prilikom štete na robi. Pošto su ovde uvek u igri odnosi sa klijentima, ono mora funkcionisati brzo. Prema mišljenju Klaus Schäfera brzina uvek zavisi od vrste prijave štete. „Uzmimo primer sa kamionom koji je utovario opasnu robu. Dolazi do nesreće i izliva se opasna tečnost. Ovde na scenu odmah moraju stupiti profesionalci. Kod osiguranja KRAVAG to je firma kćerka KUSS (KRAVAG Umweltschutz und Sicherheitstechnik GmbH) koja odmah dolazi na mesto udesa, profesionalno ga osigurava i uspostavlja kontakt sa organom za zaštitu okoline i policijom.“ Isto važi i za krađu tovara. Jer što više vremena prođe između momenta nastanka štete i prijave, to će biti skuplje. „Što ranije saznamo za krađu tovara, to brže možemo pokrenuti aktivnosti kako bismo ponovo pronašli robu. Ili informisali susedne države“, dodaje Schäfer.

4. Korektan sistem premija
Četvrta tačka na koju se mora obratiti pažnja po mišljenju Klausa Schäfera je sistem premija. Kretanje premija bi trebalo prilagoditi razvoju štete. Ako preduzeće poseduje mnogo kamiona ali izaziva malo štete i iznos osiguranja bi trebalo prilagoditi naniže. „Dobar osiguravač se odlikuje time da može savetovati klijenta i reći mu kako da izbegne štetu. Uradite sami jednostavan test! Pitajte svog savetnika osiguranja da li može da kaže kojim vozačima se najčešće dešavaju koje nesreće i kako se one mogu sprečiti.“

Veza između sigurnosti tereta i parkinga


Za vozače motornih vozila često je izazov da pravovremeno nađu parking za kamion. Parkiranje kamiona na bezbedan parking na kojem noću niko neće istočiti gorivo iz vozila, otvoriti ceradu i ukrasti robu je još jedan problem.  Osim toga dolazi i pravilo „45 sati“ koje vozaču često ne dozvoljava da noću ostane u vozilu. To ima negativne posledice na zaštitu osiguranja. „Uobičajeno bi nedeljni odmor trebalo provoditi onda kada vozač nije na putu. Ali to se često ne može izbeći. Ako je vozač prinuđen da se zaustavi, ali ne može da pronađe siguran parking, moramo razgovarati o tome i zajedno pronaći rešenje“, preporučuje direktor KRAVAG-a.

Generalno je redovna komunikacija između osiguranika i osiguranja potrebna kako bi zaštita osiguranja u svako doba bila aktuelna. „Pre svega prilikom osnivanja novog transportnog preduzeća je važno da se češće razgovora i eventualno kaže: Iako je to bio moj prvobitni plan, sada imam nalog koji odstupa od toga. Da li i to spada u ono što sam osigurao?“, objašnjava Schäfer. Prevoznici i špediteri bi trebalo da direktno kod osiguravača provere naloge koji odstupaju od uobičajenih.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha