18.08.2020

Zakasnelo plaćanje: Šta uraditi kada klijent ne plati?

Tri saveta za upravljanje potraživanjima

Plava kockica sa simbolima evra i kalendara

Transport je odrađen, ali poslovni račun ostaje prazan. Nakon obavljenog posla logističar polazi od toga da će nakon dostavljanja robe klijent platiti ispostavljeni račun. Gotovo svako preduzeće zna za slučaj da jedan deo poslovnih partnera plaća prekasno ili uopšte ne plaća. Ako je rok za plaćanje istekao, mogli biste se uputiti advokatu. Ali odlazak pravnim stručnjacima treba izabrati tek onda kada su sva druga sredstva iscrpljena. Daćemo Vam tri saveta šta kao preduzeće možete uraditi ako imate nenaplaćene račune i kako da dođete do svog novca.

Pre nego što pokrenete dugotrajan i često skup pravni postupak, možete izabrati druga sredstava prilikom naplate potraživanja.

1. Ispostavite račun

Zvuči jednostavno, ali je važno. Što pre ispostavite račun i pošaljete ga klijentu, to će plaćanje biti brže izvršeno. Formulišite konkretno kada iznos na računu dospeva. To stvara jasnu situaciju za sve učesnike i tako klijent zna do kog datuma mora izvršiti plaćanje. Preduzeća po pravilu za to daju rok od 30 dana. 


2. Obratite se svom poslovnom partneru

Ako novac nalogodavca nije uplaćen u dogovorenom roku, preporučuje se da odmah reagujete. Vaš klijent sigurno nije namerno odbio da plati. Zbog toga komunicirajte sa svojim poslovnim partnerom. To može biti razgovor ili opomena u kojima ga podsećate na neplaćeni iznos. Formulišite konkretno i razumljivo o čemu se radi i obratite pažnju na: 
• vrstu usluge, datum i broj računa 
• visinu iznosa
• podsećanje na rok plaćanja sa tačnim datumom
• konsekvence, ako iznos ne bude plaćen


3. Angažujte službu za naplatu potraživanja

Ako nakon razgovora ili pisane opomene račun još uvek ne bude plaćen, ne treba da se prerano predajete. Pre nego što angažujete advokata i odete na sud, možete angažovati neku službu za naplatu potraživanja kako biste dobili svoj novac. Služba međunarodne naplate potraživanja TIMOCOM-a pomaže korisnicima sistema pametne logistike u slučaju potrebe širom Evrope.  Ovu službu možete udobno angažovati online. Kao neutralni posrednici Vam omogućavaju da podnesete svoje zahteva na 25 jezika. TIMOCOM-ov tim za naplatu potraživanja pri tom ima kvotu uspešnosti od preko 86%.

Sada se informišite

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha