23.08.2018

Evropska riznica talenata u logistici kod TimoCom-a

Univerzitetska praktikantkinja iz Litvanije podržava predstavništvo TimoCom-a u Poljskoj

(1)

Erkrat, 23.08.2018. – Inspirisanje mladih studenata i učenika u njihovom razvoju i davanje praktičnih stručnih znanja - to je od početka jedan od ciljeva TimoCom-a. Ovaj put IT stručnjak u branši logistike ide korak dalje i prvi put nudi tromesečnu letnju praksu u predstavništvu u Poljskoj. Ovim doprinosom podsticanju mladih naraštaja TimoCom želi da inspiriše i druga preduzeća.

Za TimoCom kao najveću evropsku transportnu platformu je od suštinske važnosti da odgovori na potrebe pojedinih tržišta i klijenata. Kako bi podstakli razmenu sa budućim učesnicima u branši, odgovarajući Country Manageri uspostavljaju kontakte sa univerzitetima na kojima se predaje upravljanje logistikom i transportom. Do sada je fokus bio pre svega na predavanjima i radionicama koje su učesnici mogli završiti dobijanjem omiljenog TimoCom sertifikata.

Korak dalje: Podrška mladim naraštajima live od the job

Da u kooperaciji između privrede i nauke ima znatno više potencijala dokazuje aktuelni pilot projekat sa litvanskim univerzitetom: „Ideju o praksi sam imao već neko vreme u glavi. Nakon radionice na Tehničkom Gediminas univerzitetu u Viljnusu ona je postala konkretna. Ovde se posebno istakla jedna studentkinja svojom saradnjom i mnogim pitanjima koja je postavljala i naknadno. To je bila inicijalna kapisla za realizaciju“, izveštava Denis Pasala, Country Manager Baltic States & CIS kod TimoCom-a.


Za Mariju Kolosovu ovo je bio prvi kontakt sa transportnom platformom. Njeno interesovanje za funkcije i mogućnosti primene je daleko prevazilazio sadržaj radionice. Tako je radionica završena ne samo uobičajenim sertifikatom o obuci, već i neuobičajenom ponudom: „Nakon radionice sam saznala za mogućnost da kod TimoCom-a odradim daleko sveobuhvatniju praksu. Veoma interesantna i jedinstvena prilika za mene“, izveštava studentkinja. Nakon pozitivnog odziva Pasala je zajedno sa šefom katedre prof. dr doc. Nijolė Batarlienė i šefom prodaje TimoCom-vog predstavništva izradio tromesečni program prakse. „Pola godine kasnije već sam bila u avionu za Pilu i od 24. juna tokom sledeća tri meseca ću biti deo tima. Već do sad sam stekla izuzetno puno praktičnog znanja i iskustva. Na kraju moje prakse ću osim toga upoznati centralu TimoCom-a u Nemačkoj i radujem se tome“, nastavlja Kolosova.

Saradnja Tehničkog Gediminas univerziteta i šefa katedre prof. dr doc. Nijolė Batarlienė je prema rečima Denisa Pasale važna dopuna drugim merama podrške mladim naraštajima.  „Ne samo predavanja i seminari, i konkretno obavljena praksa u preduzećima omogućuje sticanje znanja „live on the job.“


Pilot projektom TimoCom želi da joj više doprinese obrazovanju visoko kvalifikovanih saradnika za tržište logistike i time drugim institucijama da odlučujući impuls da se još proaktivnije brinu o svojim mladim naraštajima.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha