05.07.2017

Digitalna obrada naloga na TimoCom platformi

TimoCom integriše svoju novu aplikaciju TC Transport Order®

(4)

Erkrat, 05.07.2017. – Preduzeće za pružanje IT usluga TimoCom je svoju veliku transportnu platformu za Evropu proširilo novom aplikacijom! Pomoću aplikacije TC Transport Order® preko 120.000 TimoCom korisnika će po prvi put svoje naloge za transport obrađivati centralizovano na platformi i novim digitalnim tokom obrade optimizovati svoje svakodnevne poslovne procese.

TC Transport Order® omogućava korisnicima da odmah započnu kompletno digitalno poslovanje direktno na transportnoj platformi.

Na taj način se transportni poslovi zaključuju na istom mestu na kome su tovar i tovarni prostor obezbeđeni. „Nova aplikacija se sastoji od dela za upravljanje nalozima i dela za upite za transport. Ona objedinjuje odgovarajuće funkcije koje će pomoći poslovnim partnerima sa obe strane, tako da TC Transport Order® zadovoljava specifične potrebe i nalogoprimca i nalogodavca“, objašnjava Daniel Crosina, TimoCom Product Manager.

Digitalni upiti za transport

U aplikaciji TC Transport Order®, svoje upite za transport nalogodavci mogu istovremeno da usmere prema više svojih poslovnih partnera. Na taj naćin će dobiti relevantne informacije o ponudama koje će moći da uporede i da zatim donesu odluku o tome ko će na kraju dobiti nalog za transport. Korisnici koji su dodelili tovar mogu da otvaraju prethodno definisane obrasce za za transportne naloge koji se ponavljaju i da ih iskoriste. Potencijalni pružaoci usluga daju svoje ponude za transport i na taj način obezbeđuju sebi šansu za moguće dodatne poslove. Sve faze se mogu pogledati u svakom trenutku, jer se centralno prikazuju i jednom i drugom poslovnom partneru.

Centralno upravljanje nalozima

Preko upravljanja nalozima nalogodavac digitalnim putem i na jednostavan način dodeljuje transportne naloge svojim poslovnim partnerima. Nalozi se mogu prilagoditi sopstvenim potrebama dodavanjem logotipa, donjeg zaglavlja i dokumenata kao i kreiranjem obrazaca za transportne naloge koji se ponavljaju.

Nalogoprimac ima mogućnost da prispeli transportni nalog prihvati, da ga naknadno stornira ili odbije. Nakon dogovora sa nalogoprimcem, radi obostrane sigurnosti, uz transportni nalog se prilaže obavezujući ugovorni dokument. Oba poslovna partnera na taj način mogu da vide centralizovani prikaz faza naloga i njihovih statusa i da u svakom trenutku imaju uvid.

Za više od 38.500 TimoCom korisnika postoji još jedan razlog za zadovoljstvo, jer novu aplikaciju mogu besplatno i u potpunosti da testiraju do kraja avgusta i da se uvere u brojne prednosti i nove mogućnosti.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha