26.02.2015

Carreras Grupo Logistico je uveren u interfejs TimoCom-a

Veću pokrivenost domaćeg tereta zahvaljujući TC Connect

(1)

Iskrenost, iskustvo i razvoj. To su tri važna činioca koji su zaslužni za uspeh španskog logističkog diva Carreras. Moraju se imati i dobre „veze“ i to u dvostrukom smislu. Preduzeće već dugi niz godina uspešno sarađuje sa ponuđačem berze tereta kompanijom TimoCom. Sada je preko interfejsa TC Connect uspostavljena još jedna uspešna veza. Zahvaljujući njemu, mnoge ponude za tovar i tovarni prostor iz sistema kompanije Carreras prenose se u samo jednom koraku na vodeću na tržištu berzu tereta. Za dispečere to pre svega znači: značajno pojednostavljivanje svakodnevnog rada, uštedu vremena i time veću produktivnost.

Španska logistička grupa Carreras ne nudi samo široki spektar usluga u vezi sa transportom. Preduzeće razvija i svoja rešenja za optimizaciju logističkih procesa. Ovde spada i njihov sistem za upravljanje transportom COMET u kome se objavljuju interne ponude za teret i transport . Paralelno sa tim Carreras koristi već dugi niz godina TimoCom berzu tereta, koja je sada povezana preko interfejsa TC Connect sa sistemom firme COMET. Kako kaže tim programera u kompaniji Carreras, ovo je ukupno gledano najefikasniji interfejs: „Zahvaljujući TC Connect ponude tovara i tovarnog prostora prenose se iz našeg sistema samo jednim klikom u TC Truck&Cargo®. Na ovaj način sa jedne strane možemo da objavimo više ponuda, a sa druge stičemo mnogo više potencijalnih poslovnih partnera. Teret se brzo raspodeljuje. Možemo da obradimo i više poslova i promet raste“. Kroz sakupljanje preduzeće dobija bolji uvid u sopstvene aktivnosti. Produktivnost tako postaje merljiva i poslovanje može dodatno da se optimizuje.

Više informacija o preduzeću TimoCom možete pronaći na www.timocom.rs.

 

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha