25.04.2016

Bolja dodela naloga zahvaljujući pametnom interfejsu

Više poslovnih prilika sa individualnim TimoCom-ovim poslovnim rešenjima

(1)

Otkako je digitalno doba odavno ušlo u oblast logistike, ne dobija samo automatizacija sve više na značaju, već se to odnosi i na komunikaciju. Ovde je ipak ključno to što sada moraju da „razgovaraju“ i mašine sa mašinama i sistemi sa sistemima. IT kompanija TimoCom je pre već više od 10 godina počela da uspostavlja interfejse za sisteme upravljanja transportom svojih klijenata – mnogo pre nego što su svi počeli da pričaju o pojmu „M2M“ (machine-to-machine) komunikacija. Zahvaljujući interfejsu TC Connect, korisnici mogu jednim klikom miša da prenesu ponude za tovarni prostor i tovar iz sopstvenog softvera za otpremanje direktno na najveću evropsku platformu za transport. To štedi dragoceno vreme i pomaže da se izbegnu greške koje nastaju tokom prenosa.

U današnje vreme gotovo da ne postoji preduzeće iz oblasti transporta i logistike koje ne radi sa sistemima za upravljanje transportom ili elektronskim berzama tereta. Najveća evropska platforma za transport nudi mogućnost da se oba ova interfejsa povežu. Preko TC Connect, kompanija TimoCom povezuje sisteme za upravljanje transportom svojih klijenata sa sopstvenom berzom tereta. Tako korisnici kompanije TimoCom mogu klikom na miša da proslede svoje ponude tovara i tovarnog prostora direktno iz svog softvera za otpremanje do više od 110.000 potencijalnih međunarodnih korisnika. Od 68,1 miliona ponuda, koje su ponuđene u protekloj godini preko platforme za transport, čitavih 13% je ostvareno zahvaljujući interfejsima.

Sa stanovišta TimoCom-ovih klijenata, programski interfejs donosi još više prednosti, kako je objasnio portparol logističke grupe Carreras: „Zahvaljujući opciji TC Connect možemo da objavimo više ponuda, a sa druge strane stičemo mnogo više potencijalnih poslovnih partnera. Teret se brzo raspodeljuje. Možemo da obradimo i više poslova i promet raste.“ Kroz uvezivanje preduzeće dobija bolji uvid u sopstvene aktivnosti. Produktivnost tako postaje merljiva i poslovanje može dodatno da se optimizuje.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha