10.08.2016

6 informacija u vezi sa novim francuskim zakonom o minimalnoj ceni rada

Klijenti TimoCom-a moraju da se pridržavaju francuskom zakonu o minimalnoj ceni rada

(2)

U Francuskoj su 1. jula 2016. stupile na snagu nove odredbe zakona o minimalnoj ceni rada koje se odnose na vozače teretnih vozila na tlu Francuske. Kompanija TimoCom je za Vas sažela 6 najvažnijih informacija u vezi sa novom francuskom minimalnom cenom rada:

1. Visina iznosa
Za kabotažne vožnje i prekogranične vožnje, čija se ciljna ili početna tačka nalazi u Francuskoj, važi francuska zakonska minimalna cena rada (SMIC) za vozače teretnih vozila koja trenutno iznosi 9,68 € - 10 € bruto po satu. Zavisno od težine vozila i kvalifikacije vozača, na sledećoj internet stranici se mogu pogledati odgovarajuće visine iznosa:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DE_-_Remuneration_minimum_TR_marchandises_personnes_15_juin_2016.pdf

2. Izuzetak
Ove odredbe se ne odnose na čisto tranzitne vožnje. Ako se u Francuskoj ne vrši nikakav utovar ili istovar robe, nisu ispunjeni kriterijumi za primenu prava na upućivanje, te stoga nije potrebna ni minimalna cena rada.

3. Potvrda
Zakonske odredbe osim toga propisuju da vozači sa sobom moraju da nose potvrdu o detašmanu od svog poslodavca na francuskom jeziku, kopiju ugovora o radu (prevod nije potreban) i evidenciju o satima provedenim na radu, sa naznakom o vremenu provedenom u Francuskoj.
Obrazac za potvrdu o upućivanju je na francuskom i engleskom jeziku dostupan za preuzimanje na sledećoj internet stranici:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_15553-01.pdf

4. Predstavnik
Osim toga, poslodavci su obavezni da imenuju predstavnika u Francuskoj kao kontakt osobu. Poslovno udruženje „Međunarodni transport“ zaključilo je ugovor sa firmom MOVE EXPERT i tako obezbedilo da srpski prevoznici uz posredovanje udruženja zaključe ugovor o zastupanju u Francuskoj sa ovom firmom. Detalje o postupku možete naći na sledećoj internet stranici:

http://www.pumedtrans.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2281:loi-macron-zastupanje-srpskih-firmi-u-francuskoj&catid=1:aktuelne-vesti&Itemid=70


5. Kazne
Kazne do 2000 evra prete ne samo poslodavcima, koji se ne pridržavaju zakonski propisane minimalne cene rada. U slučaju nepridržavanja minimalne cene rada, kaznu plaćaju i naručioci.

6. Prva iskustva
Udruženja prevoznika i sindikati iz više zemalja nisu jedini koji su izrazili svoj protest. Ministri saobraćaja 11 država članica EU su se u jednoj zajedničkoj izjavi usprotivili tome da odredbe u vezi sa minimalnom cenom rada važe i za njihove vozače. Nadležni organi u Briselu su potom pokrenuli postupak zbog kršenja ugovora i zahtevali od Francuske, kao što su to prethodno učinili i sa Nemačkom, da se izjasni o ovim odredbama. Prema proceni evropske komisije, zakon o minimalnoj ceni rada predstavlja jasno ograničenje slobodnog protoka robe.  

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha