30.01.2017

5 problema i saveta prilikom razmene paleta

„Jedan hoće ovako, drugi onako.“

(1)

Erkrath, 30.01.2017 – U dinamičnom transportnom poslovanju izvršioci rade sa malim maržama i pod velikim pritiskom vremena. Ako uz to nastanu dugovi u paletama, narudžbina brzo može postati posao sa gubitkom. TimoCom-ov advokat Alexander Oebel rezimira u pet tačaka najveće probleme prilikom razmene paleta:

1.    Različiti nalogodavci i različiti zahtevi
Problem: „Jedan nalogodavac očekuje potpuno prazno vozilo, drugi očekuje prazne palete za razmenu. Ali ako ja kao izvršilac vozim prazne palete, odmah su zauzeta dva ili tri mesta u kamionu ako nemam sanduk za palete. Ne može se vozilo opremiti za sve moguće slučajeve.“
Savet: Raspitajte se da li nalogodavac ima palete na kontu na nekom pogodnom/praktičnom mestu, preko kojeg bi se mogli vratiti eventualni dugovi u paletama. Takođe možete kupiti palete kod trgovca polovnim paletama pre utovara. One kod njih koštaju nekoliko evra. Jer: Jer ako Vam se kasnije ispostavi račun za nedostajuće ili oštećene palete, za njih se ponekad zahteva više od 10 evra po komadu.

2.    Kratkoročno planiranje
Problem: „Dogovori na spot tržištima su veoma kratkoročni. Kamion je često već na putu kada se razjašnjavaju detalji kao što je razmena paleta. Nakon toga izvršilac ustanovi da se tura nije isplatila jer su npr. nastali dugovi u paletama.“
Savet: Prilikom kratkoročnih naloga pitanje paleta bi trebalo rešiti direktno i u idealnom slučaju voditi računa o njemu već prilikom planiranja sledećeg naloga. Može se dogovoriti i naknadno vraćanje paleta.

3.    Regionalne razlike
Problem: „Razmena paleta se ne odigrava automatski i nije uobičajena u svim evropskim zemljama. U slučaju nedoumice ovde se ne može postići ništa ne samo jezički već i pravno.“
Savet: Informišite se o propisima u zemlji utovara i istovara i svesno ih uključite u planiranje.

4.    Palete za palete
Problem: „Kod mnogih ugovornih klauzula je nejasno ko snosi odgovornost i rizik za razmenu paleta, pre svega za njihovo vraćanje na mestu istovara. Efikasnost ovakvih Opštih uslova poslovanja pravno je često sumnjiva. Međutim, mnogi zaziru od sudskog procesa jer ne žele da reskiraju troškove.“
Savet: Pod pojmom „Bonska i Kelnska razmena paleta“ u Nemačkoj odavno postoje obrasci klauzula udruženja koje možete uključiti u naloge. Pri tom uvek morate registrovati broj primljenih i razmenjenih paleta. Tako kao prevoznik npr. nećete imati rizik kada se dokumentuje da Vam palete nisu bile ponuđene.
Bonska razmena palete je pogodna za npr. linijski saobraćaj kada prevoznik prazne palete sa mesta istovara uvek vraća na isto mesto utovara.
Kelnska razmena paleta je bolja prilikom prevoza sa različitim mestima utovara. Ovde prevoznik mora sam staviti na raspolaganje palete na mestu utovara. Na mestu istovara dobija prazne palete za dalju upotrebu

5.    Zabrana kompenzacije
Problem: „Široko je rasprostranjeno pogrešno uverenje da zakon propisuje da se tovar uvek mora najpre platiti 100%. I u nemačkim i austrijskim Opštim uslovima špedicije ovaj princip važi ograničeno. U praksi je pravilo kompenzacija naknade za tovar i protivpotraživanja.“
Savet: Razjasnite uslove razmene uvek pre početka.  Pitajte kako i šta se razmenjuje: Diseldorfske palete, evro palete ili skupi rešetkasti sanduci? Utvrdite ko je odgovoran ukoliko nešto ne funkcioniše kako je dogovoreno. Uredna dokumentacija je alfa i omega. Pri tom bi trebalo da uvek odvojite dokument koji se odnosi na palete i otpremnicu i proverite da li je unet tačan broj paleta i da li je jasno, ko je, kad, šta i od koga dobio.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha