01.09.2016

Šest pravila za naplatu potraživanja

Ovako ćete pravilno naplatiti

(5)

Kako se platni moral od zemlje do zemlje značajno razlikuje, u transportnoj branši je nezaobilazno profesionalno upravljanje potraživanima. Zato smo za Vas pripremili šest jednostavnih pravila koja treba da Vam olakšaju ophođenje prema poslovnim partnerima koji kasne sa uplatama.

Pravilo 1: Bonitet poslovnih partnera kontrolišite najmanje svake dve godine

Pravilo 2: Na svakom nalogu proveriti rok plaćanja te na račun staviti jasan datum valute

Pravilo 3: Nedelju dana nakon prekoračenja roka plaćanja pošaljite prvu opomenu

Pravilo 4: Opomena mora uvek da sadrži: ime dužnika i poverioca, iznos potraživanja, opis usluge, broj računa, datum računa, novi rok za plaćanje

Pravilo 5: Račun/opomenu sa odgovarajućim dokumentima o prevozu uvek pošaljite preporučenom poštom, da ne bi bilo sumnje u prijem dokumenata

Pravilo 6: Nakon druge opomene i prekoračenja roka plaćanja od 30 dana direktno uključite TimoCom CashCare

 

Primer iz prakse: Efektivno upravljanje otvorenim potraživanjima: preduzeće Agrorit d.o.o.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha