TIMOCOM 21.06.2021
3

Zašto je transportni proces bez skladišta poželjan ali predstavlja utopiju

Zakup prostora je važan korak za savladavanje oscilacija na tržištu.

Kako bi mogla savladati oscilacije na tržištu, proizvodna preduzeća moraju posegnuti za skladištenjem svoje robe. U ovom članku ćemo pokazati kako možete brzo pronaći skladišne površine i na šta se mora obratiti pažnja za efikasnu skladišnu logistiku.

Zakupite skladišne površine sada

Svako proizvodno preduzeće samo po sebi bi rado želelo da izbegne skladištenje robe i dugo skladištenje. To znači da ova roba ne dolazi do kupca.

Tražnja za robom se ne može uvek tačno predvideti, prekomerna proizvodnja se ne može uvek izbeći. Hteli - ne hteli, dolazi do proizvodnje iznad trenutnih potreba, a proizvedena roba se mora u najmanju ruku kratkoročno uskladištiti. Tu sigurno spadaju i sezonski proizvodni špicevi, ali i aktuelni događaji, kao što je širenje korona virusa i s tim u vezi preventivna raspoloživost robe. Pošto tražnja često oscilira, ponekad je neophodno korišćenje skladišta.

Postoje mnogobrojni eksterni ponuđači, ali može biti teško da se kratkorčno pronađu slobodna skladišta. U aglomeracijama i oko njih posebno u vreme korone predstavlja izazov pronaći skladišne kapacitete za period zakupa od šest meseci ili manje. Kratkoročno raspoložive skladišne i logističke površine se već godina jako traže. Izvoz robe sa skladišta je još jedan faktor koji utiče na lanac snabdevanja i mora biti prilagođen postojećim procesima.

Kako bi se uskladištenjem robe moglo što je moguće bolje upravljati i savladali zahtevi tržišta, potrebna su digitalna rešenja koja čine mogućim troškovno i vremenski efikasan supply chain. Za to moraju biti na raspolaganju sve informacije o nalogu. Ako su su u sistemu međusobno povezane, one mogu sinhronizovati sve procesno relevantne podatke transportne logistike. Tek onda se mogu dalje obratiti za procese u okviru lanca snabdevanja. Samo na taj način se mogu digitalno preslikati i efikasno sprovesti svakodnevni radni zadaci. Ali potražnja za odgovarajućim skladišnim površinama koje se pre svega moraju kratkoročno dodeliti predstavlja izazov za neka preduzeća.

Za brzo i fleksibilno delovanje na tržištu i po potrebi spontano skladištenje robe pogodna je, na primer, aplikacija Berza tereta TIMOCOM-a. Sa mrežom od preko 45.000 klijenata aplikacija nudi različite  skladišne površine i vrste skladišta u Evropi. To u zbiru čini više od 7.000 skladišnih i logističkih površina.

Ovde skladišta ne nude samo veliki ponuđači logističkih nekretnina. Mnoga mala i srednja preduzeća (KMU) u logističkoj branši imaju manje do srednje logističke površine koje najčešće nisu iskorišćene 100 procenata. One se nude na berzi skladišta. Na taj način su idealne za međuskladištenje - naročito u slučaju neplanirane potrebe. U aplikaciji berza skladišta klijenti TIMOCOM-a brzo i jednostavno iz velike mreže pronalaze raspoložive površine. Vlasnici skladišta na taj način dobijaju mogućnost, da potpuno iskoriste svoje prostorne kapacitete i upravo u trenutnoj situaciji ostvare dodatnu dobit.

Ako je u Vašem lancu snabdevanja bitna brzina kao i fleksibilnost, sa površinama koje se nude u TIMOCOM-oj berzi skladišta možete idealno savladati sve zahteve tržišta.

Zakupite skladišne površine brzo i jednostavno.

Koristite skladišne površine sada

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha