Transportno tržište 06.09.2022
4

Tahograf – osnovna pravila i evidentiranje vožnje

tahograf

Tahograf je merni uređaj koji automatski zapisuje brzinu i pređeni put vozila. Dok je vozilo u pokretu, njime se meri i vreme vožnje, pauze i odmora za svakog vozača. Ovi uređaji se ugrađuju u motorna vozila i čine ih jedinica koja se nalazi u vozilu, senzor kretanja i kablovi koji sve povezuju.

Osnovna namena tahografa je regulisanje vremena koje vozač provede u vozilu, a sve u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda, koje dolaze kao posledica umora vozača. Tahograf je obavezan za sva vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.5t, kao i u drumskom transportu za vozila koja prevoze više od devet lica, uključujući i vozača.

Ukoliko želite više da saznate o tahografu, kako se koristi, koji modeli postoje i koje su zakonske regulative, nastavite da čitate.

Prednosti tahografa

U svakom momentu, vlasnik voznog parka može da ima uvid u rad vozača ili suvozača, uključujući vreme rada, pređeni put, aktivnosti i odnos prema vozilu, kao i vozila u radu, kao što su zastoj, uslovi rada i pređeni put.

Vozač ima uvid u brzini, pređenom putu, i drugim aktivnostima.

Korisnik transportne usluge raspolaže informacijama kao što su vreme utovara i istovara, zaustavljanjima i pređenom putu.

Na kraju, ako dođe do nekih problema na putu, nadzorni organ ima uvid o radnom vremenu vozača ili suvozača, pređenom putu i vremenu upravljanja vozilom.

Analogni tahograf

Analogni tahograf je uređaj koji se ugrađuje u motorna vozila i pruža automatski i poluautomatski prikaz i evidentiranje podataka o trajanju aktivnosti vozača i kretanju vozila. U analogni tahograf, vozač ubacuje listić po kojem pisač analognog tahografa obavlja kontinuirano beleženje zapisa, koji ostaju sačuvani na listiću.

Pored ovih funkcija, analogni tahograf beleži i otvaranje kućišta. Na kućištu se nalaze preklopnici ili tasteri, koji služe da vozači izaberu određenu vrstu aktivnosti. Možete izabrati četiri vrste aktivnosti:

 • Vožnja – vreme upravljanja vozilom
 • Čekić – ostalo vreme rada
 • Kocka – vreme raspoloživosti
 • Krevet – odmor i pauza

Digitalni tahograf

Digitalni tahograf ima mogućnost automatskog i poluautomatskog prikaza, beleženja, štampanja, čuvanja i preuzimanja podataka o trajanju aktivnosti vozača i kretanju vozila. Ovo je bila prva generacija digitalnih tahografa sve do pojave takozvanih pametnih uređaja, koji se smatraju drugom generacijom digitalnih tahografa.

Nakon 1. maja 2006. godine, sva vozila koja se registruju prvi put, bila su u obavezi da ugrade prvu generaciju digitalnih tahografa. Ova obaveza se odnosi i na sve države članice AETR kao i na vozila Republike Srbije koja učestvuju u međunarodnom transportu.

Što se tiče vozila koja učestvuju u domaćem saobraćaju, za novoproizvedena i prvi put registrovana, propisana je ugradnja digitalnog tahografa od 1. juna 2011. godine. Digitalni tahograf dosta olakšava čuvanje podataka jer vozač koji upravlja vozilom ne mora da ima veliki broj tahografskih listića, jer se svi podaci čuvaju na kartici koja se nalazi u tahografu.

Smart tahograf

Druga generacija digitalnih tahografa ili takozvani pametni tahograf takođe služi za praćenje aktivnosti vozača i poštovanje propisa u okviru radnog vremena. U Evropskoj Uniji, sva nova vozila od 15.06.2019. godine moraju posedovati pametni tahograf.

Osnovne funkcije tahografa uključuju:

Kao geografski položaj, automatski pamti početnu i krajnju lokaciju dnevnog radnog vremena, kao i poziciju vozila svaka tri sata kontinuirane vožnje.

Posebni sistem omogućava očitavanje tahografa preko daljinske veze, bez zaustavljanja vozila.

Ukoliko želite da unapredite svoje poslovanje, kompanija TIMOCOM vam može ponuditi svoj sistem pametne logistike i praćenje pošiljki preko GPS-a . Na jednom mestu koristite opciju - planiranje ruta I troškova, pronađite optimalne rute, vreme provedeno u vožnji i vreme dolaska, a sve u okviru Real-Time-Visibility aplikacije.

Povežite svoje usluge sa intefejsom i koristite najveću berzu tereta TIMOCOM-a.

Tahograf – osnovna pravila i evidentiranje vožnje

Evidencija radnog vremena

Maksimalno dnevno upravljanje između dva odmora iznosi devet časova po danu. Dva puta nedeljno upravljanje vozilom se može produžiti na deset časova po danu. Maksimum u toku jedne nedelje je 56 časova, dok je maksimum za dvonedeljno upravljanje 90 časova vožnje.

Vozač bez prekida može upravljati vozilom maksimalni 4,5 sati. Nakon toga neophodna je minimalna pauza od 45 minuta. Pauza se može podeliti na 15 i 30 minuta. Ako dupla posada upravlja vozilom, pauza od 45 minuta se može održati na mestu suvozača dok je vozilo u pokretu.

Kako se evidentiraju podaci prilikom stajanja na granici?

Digitalni tahografi novije generacije, proizvedeni pred kraj 2010. godine za vozila koja se kreću manje od jednog minuta, evidentiraće preovlađujuću aktivnost. Na primer, ako vozač stoji na granici i pomera vozilo u trajanju od 20 sekundi, a zatim čeka preostalih 40, celokupna aktivnost se beleži kao ostalo radno vreme.

Ako vaše vozilo poseduje tahograf starije generacije, tu morate biti oprezni. Svako pomeranje vozila, čak i u trajanju od 2 sekunde, upisuje se kao vreme upravljanja od jednog minuta.

Baždarenje tahografa

Baždarenje tahografa je zakonska obaveza kojoj jednom godišnje podležu:

 • Sva teretna vozila
 • Vozila koja prelaze preko 3,5t
 • Autobusi i minibusi
 • Putnički kombiji

Baždarenje se obavlja kako bi se utvrdila tehnička ispravnost tahografa, a sve prema zahtevima i pravilima koje su određene o radionicama i tahografima.

Pregled tahografa se obavlja tako što se:

 • Pregleda i identifikuje njegov spoljašnji izgled,
 • Odredi „w“-koeficijent vozila i „I“- efektivni obim pogonskih točkova,
 • Pristupi se pregledu brojčanika, uključivanju signalizacije, otklon kazaljke u opsegu skale, ispravnosti osvetljenja skale, da li uređaji koji beleže promene vozača funkcionišu dobro, vrši li se kalibracija i drugo,
 • Proverava se rad daljinometra, brzinometra i satnog mehanizma,
 • Usklađuje se koeficijent vozila „w“ i konstante tahografa „k“,

Nakon svakog ispitivanja izdaje se sertifikat o ispravnosti koji važi godinu dana za analogne, odnosno dve godine za digitalne tahografe.

Baždarenje tahografa se obavlja u radionicama za tahografe koje su dobile dozvolu za rad od Agencije za bezbednost saobraćaja.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha