TIMOCOM 07.12.2020
3

TIMOCOM: FreightTech preduzeće povezuje Evropu digitalno

Konkurentska prednost zahvaljujući internacionalnosti i jezičkoj raznolikosti

Međunarodna orijentacija donosi konkurentske prednosti i u digitalnom svetu.

U Evropi se govori više od 200 jezika i dijalekata – još uvek. Jer prema studiji „Europe’s Languages in the Digital Age“ profesora Hansa Uszkoreita i dr Georga Rehma neki evropski jezici, npr. litvanski, neće preživeti uznapredovalu digitalizaciju. Stručnjaci smatraju da i za bugarski, grčki, mađarski i poljski postoji visok rizik od izumiranja. Razlog: Navedeni jezici se gotovo ne koriste u digitalnoj transformaciji našeg vremena. Da je moguće suprotstaviti se ovoj tendenciji dokazuje FreightTech preduzeće TIMOCOM sa svojim Sistemom pametne logistike.

Sistem raspoloživ na 24 evropska jezika

Više od 45.000 klijenta iz 44 evropske zemlje je umreženo u sistemu TIMOCOM-a. Pored mogućnosti intuitivnog upravljanja aplikacijama IT kompanija poseban akcenat stavlja na blizinu sa klijentima i korisnicima sistema u istoj meri. Celokupna korespondencija sa klijentom se odvija na njegovom maternjem jeziku, a svaki korisnik ima mogućnost da koristi sistem na jeziku koji preferira. To uključuje i jezike sa latinskim i ćiriličnim pismom. Za to mu na raspolaganju stoje 24 jezika, a savetovanje kupaca na maternjem jeziku se odvija na čak 25 jezika.

Naličje medalje, međutim, pokazuje da je višejezičnost u logistici, branši sa izuzetno internacionalnim usmerenjem, nedostatak.

Savladavanje jezičkih barijera zahvaljujući digitalizaciji

Studija EF EPI 2019 ponovo potvrđuje da je i sam engleski u logistici veoma malo zastupljen. Istovremeno važan zaključak studije glasi: „Govoriti isti jezik kao poslovni partner nije samo tehnička neophodnost, već stvara i odnos poverenja.“ Međutim, ovakvo činjenično stanje se tiče ne samo poslovnih partnera na opštem nivou.

Na pojedinačnom nivou TIMOCOM u sistemu na ovom mestu stvara most između dva jezički različita ugovorna partnera. Na taj način klijenti imaju mogućnost da iz sistema pošalju pravno obavezujuće transportne naloge na svom jeziku. Nalozi se zatim prosleđuju na jeziku primaoca uključujući sve dokumente neophodne za transport. Zahvaljujući digitalizaciji i automatizaciji preduzeće pomaže svojim korisnicima da zaobiđu moguće jezičke barijere.

Zajednički jezik stvara poverenje

Kako bi se to postiglo, TIMOCOM zapošljava tim koji isključivo koordiniše prevode eksterne komunikacije među preduzećima kao i samog sistema. Pri tom je fokus na prevodiocima koji prevode na svoj maternji jezik, zahtev koji u slučaju potrebe mogu pokriti saradnici iz preko 30 zemalja.

Osećaj da se dobija savet na maternjem jeziku, da se govori isti jezik, povezuje i stvara poverenje.

Zadobiti poverenje klijenata je upravo u vremenima velikih promena kao 2020. godine poseban izazov. TIMOCOM ga sa jedne strane savladava raznolikošću jezika jer evropska preduzeća iznova vrednuju svoje postojeće lance snabdevanja i shodno tome se moraju iznova umrežiti. Osim toga sistem nudi idealnu polaznu tačku.

Sa druge strane FreightTech preduzeće i izvan sistema pametne logistike nudi mnoštvo dopunskih usluga. Kao npr. međunarodna naplata potraživanja, koja se vrši na najmanje 27 jezika i internacionalno podržava klijente u njihovom upravljanju potraživanjima.

Sinergije kroz usluge

Na jednoj strani internacionalno usmerenje sistema povećava jednostavnost korišćenja, kao i poslovni uspeh njegovih klijenata.

Na drugoj strani klijenti se zahvaljuju preduzeću vernošću brendu, pa su upravo izabrali TIMOCOM po dvanaesti put zaredom za najbolji brend u kategoriji „Transportne platforme“. Da klijenti i tokom pandemije korone mogu računati na TIMOCOM i koristiti sistem dokazuje povećani broj korisnika od preko 135.000.

Ako ste radoznali da upoznate Smart Logistics System TIMOCOM-a i ostale usluge IT kompanije, možete se informisati ovde.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha