Novosti 12.11.2019
3

Kada se na skladištu krije ne samo roba već i dobit

Kako se skladišne površine na skladištu mogu pretvoriti u profit.

(2)

Da li se već pripremate za sledeći sezonski posao – za Uskrs? Iskorišćenost skladišta uskoro dostiže najviše vrednosti i slobodnih skladišnih površina je sve manje.  Kratkoročno i srednjoročno gotovo da više i nema skladišnih površina na raspolaganju - tako se čini. Osim toga traženje odgovarajućih ponuđača može biti enormno bitan faktor vremena, vreme je novac. Zar tu ne bi imala smisla aplikacija koja bi sasvim jednostavno povezala ponuđače skladišnih i logističkih površina i potencijalne korisnike?  Jednim klikom miša?

Kuda sa robom?

Događa se iz dana u dan: Kamion stigne kasnije ma mesto istovara nego što je planirano. Vozač na licu mesta utvrdi da ne može da istovari robu jer je prijem robe zatvoren. Ali vozač mora da obezbedi slobodnu tovarnu površinu. Jer on ima još jedan nalog nakon toga na sledećem mestu utovara, a vreme curi. Svaki minut čekanja kamiona sa robom košta. Neophodno je rešenje - i to odmah. Berza skladišta ovde nudi pomoć. Svejedno da li se ovde radi o akutnom problemu na mestu istovara ili su kratkoročno potrebne dodatne skladišne površine zbog sezonskih poslova: Uz pomoć Berze skladišta ponuđači skladišnih i logističkih površina i njihovi korisnici jednostavno i brzo uspostavljaju kontakt.

Kako funkcioniše Berza skladišta?

Internet Berza skladišta funkcioniše kao pretraživač. Slobodni skladišni prostori i skladišne površine se ovde mogu ponuditi i ustupiti. Ponuđači koriste sistem kako bi postavili svoje slobodne kapacitete sa svim relevantnim informacijama. Sa svoje strane preduzeća koja imaju robu, ali nemaju dovoljnu ili odgovarajuću površinu za skladištenje, mogu to da pronađu uz pomoć berze. Ciljano pretraživanje donosi rezultate koji su tačno prilagođeni robi za skladištenje. Radi toga korisnik Berze skladišta najpre unosi željene kriterijume u masku za pretragu, kao što su npr. vrsta skladišta, veličina ili lokacija. Sistem zatim izračunava poklapanja između upita za pretragu i ponude već unetih slobodnih skladišnih kapaciteta. Rezultat: Lista potencijalnih slobodnih skladišnih ili logističkih površina koja nudi sve relevantne podatke i omogućuje uspostavljanje direktnog kontakta.

Zašto koristiti Berzu skladišta?

Odgovor je prost: Uz pomoć internet berze skladišta preduzeća mogu vrlo brzo i fleksibilno da reaguju na moguće nestašice skladišta. Sa druge strane se može izbeći neiskorišćenost prostora, a kapaciteti se mogu bolje iskoristiti. Jer neiskorišćene površine su neiskorišćen kapital. A berza skladišta nudi logističarima prednosti ne samo tokom špiceva. I kada tražnja opadne, kapacitet skladišta se može optimalno iskoristiti. Uz pomoć berze skladišta prazne površine se mogu na najbolji način izbeći tokom cele godine - i time podići prikrivena dobit. I za špedicije i preduzeća preovlađuju prednosti. Uz pomoć berze skladišta možete brzo i uz malo angažovanje osoblja izabrati skladišta u celoj Evropi i uporediti troškove.

Pritom šansa da se na berzi skladišta pronađu odgovarajuća rešenja, raste sa brojem ponuda. Tako, na primer, TIMOCOM u okviru svog sistema pametne logistike nudi i berzu skladišta koja sadrži daleko najveću mrežu različitih skladišnih površina i vrsta u Evropi - bez dodatnih troškova. Korisnici sistema imaju automatski pristup berzi skladišta sa više od 7.000 potencijalnih ponuđača skladišta iz 44 evropske zemlje. Mogu se zadovoljiti najrazličitije potrebe: od dugoročnog skladištenja do kratkoročne i srednjoročne rezervacije skladište površine. I tako i sezonska roba kao što je porcelanski zeka za uskršnju dekoraciju može naći odgovarajuće skladišno mesto.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha