Logističko znanje 03.08.2021
4

Za lakše disanje na poslednjem kilometru

Koja rešenja vam zaista pomažu

Kako digitalna rešenja pomažu logistici

Stvaranje zdravog životnog okruženja smanjenjem emisije CO2 jedan je mnogobrojnih budućih zadataka koji će uticati na sektor transporta robe. Logistiku je sada nemoguće ukloniti iz gradova – ona je važna žila kucavica za robu svih vrsta.

Želite li da brzo i jednostavno dopremite teret? Iskoristite najveću evropsku berzu tereta za to.

Testirajte sada

Procvat sa posledicama

Elektronska trgovina već godinama doživljava pravi procvat. Povećanje obima paketskih usluga, prema studiji kompanije Pitney Bowes, značajno će se nastaviti i u narednom periodu.  Ova američka tehnološka kompanija jedna je od najvećih na svetu u oblasti rešenja za elektronsku trgovinu i slanje paketa.  Prema njihovim prognozama, globalni obim paketa će se u narednih šest godina udvostručiti na 262 milijarde. 

Posledica: Kako sve više ljudi kupuje na internetu, roba mora da im bude isporučena. U B2C sektoru je najčešće reč o isporuci na kućnu adresu, a ona se u sektoru transporta i logistike označava kao poslednji kilometar. Upravo je ovaj segment u lancu isporuke i jedan od najkomplikovanijihjer je povezan sa mnogim izazovima.

Sa rastom trgovine na internetu dolazi i do povećanja intenziteta saobraćaja u gradu. Istovremeno se, zbog mnogobrojnih lakih i teških komercijalnih vozila, povećava i emisija štetnih materija.  To u gusto naseljenim gradskim područjima prouzrokuje dodatne poteškoće:dolazi do povećanja zagađenja, buke, kao i do zastoja. 

Vozači se suočavaju sa gužvom, zaustavljanjima na semaforima, vremenskim pritiskom na poslednjem kilometru.  Osim toga, sve više ljudi se seli u gradove i prigradske sredine,  što takođe dodatno umnožava poteškoće na poslednjem kilometru.

Evropska komisija takođe se bavila ovim problemom. 

Saobraćaj u gradovima bi prvenstveno trebalo da bude drastično manje štetan za životnu sredinu“, navodi se u saopštenju Evropske komisije. Do 2030. godine dosadašnja emisija štetnih materija trebalo bi da bude znatno smanjena, da bi se klimatski ciljevi EU ispunili brže nego što je do sada bio slučaj. Transport robemora da doprinese ostvarenju ovog cilja. Postojeće transportne sisteme treba koristiti efikasnije, kako bi se omogućio ekološki prihvatljiv i održiv saobraćaj.

Potreban je, dakle, novi pristup, kako bismo kreirali održivi transport za gradove i njihove stanovnike. Šta bi moglo da omogući rasterećenje na poslednjem kilometru Mi nudimo tri digitalna rešenja koja mogu da pomognu u optimizaciji transporta.

Tri koraka za veću efikasnost na poslednjem kilometru:

Saradnja

Prema studiji BVL o odvijanju saobraćaja u nemačkim gradovima logističari žele da poteškoće na poslednjem kilometru u budućnosti rešavaju saradnjom. Skoro polovina ispitanih je izjavila da planira saradnju sa drugim trgovcima i snabdevačima.

U mreži TIMOCOM-a postoji više od 45.000 proverenih kompanija. Tu ćete lako naći odgovarajućeg poslovnog partnera.  Pre dodele naloga možete da pomoću filtera izaberete poslovne partnere sa kojima želite ponovo da sarađujete. Disponenti veoma lako pristupaju mreži proverenih partnera i traže odgovarajućeg pružaoca usluga prevoza.

Spajanje roba za dostavu

U pomenutoj studiji BVL, ispitanici su izjavili da je konsolidacija prevoza važna, odnosno veoma važna za njih. Kako pošiljke postaju sve manje, spajanje različitih pošiljki u jednom transportu postaje sve važnija mogućnost za špediterske kompanije.

Trgovinske i proizvodne kompanije se za isporuke sve češće obraćaju spoljnim pružaocima logističkih usluga. Mnogobrojne kompanije imaju svoje sopstvene disponente, ali se za realizaciju vanrednih transporta često koristi berza tereta . Nalogodavcima se tako omogućava fleksibilan transport punih ili delimičnih utovara. Ovo je takođe povoljno za prevoznike: oni koriste pun kapacitet svoje flote i izbegavaju prazne vožnje.

Efikasno korišćenje kapaciteta flote

U vezi sa pomenutim evropskim zakonom o klimi, sve veći broj proizvodnih i trgovinskih kompanija postavlja kao cilj smanjenje emisije štetnih materija.  Logistika je takođe zainteresovana za održiv rad. Važna osnova za to je efikasna upotreba svih resursa, kao što su poboljšano korišćenje kapaciteta flote i prethodno pomenuto izbegavanje praznih vožnji.  Skoro 300 anketirnih članova BVL-a navelo je ovo kao drugu najvažniju meru za optimizaciju prevoza u gradu. Jedna od najvažnijih mera za smanjenje praznih vožnji je korišćenje spotmarkt-a, odnosno tržišta trenutnog poslovanja. Tamo izvršioci i nalogodavci kratkoročno pronalaze terete i tovarne prostore. Potpuno korišćenje voznog parka ne znači samo veći prihod za transportne kompanije. Smanjenjem broja praznih vožnji smanjuje se i emisija CO2. To je istovremeno korisno i za urbanu sredinu, životnu okolinu i stanovništvo.

Izazovi poslednjeg kilometra su veoma veliki. Cilj je uspostavljanje gradskog transporta robe u skladu sa modernim zahtevima, a za poboljšanje je potreban zajednički napor. Potrebno je da se grad ili opštine sa jedne i transportne kompanije sa druge strane usaglase oko održivih mera. Važni prvi koraci u pogledu ambicioznih klimatskih ciljeva Evropske unije mogu se već sada sprovesti. To uključuje optimizovano korišćenje flote, kao i umrežavanje sa ostalim akterima lanca isporuke.

Sve ovo je moguće sprovesti već sad, zahvaljujući aplikaciji Smart Logistics System koja logističkim i transportnim kompanijama nudi sva digitalne rešenja za logistiku bez izazova.

Testirajte sada

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha