Logističko znanje 21.12.2020
4

Zamena paleta u transportu i logistici: Na šta morate obratiti pažnju

Naslagane euro palete spremne za transport.

Prilikom isporuke palete sa robom se predaju klijentu, a vozač kamiona umesto toga utovara isti broj praznih paleta. Tako glasi ideja evropskog pula paleta. Ali ma koliko jednostavno to zvuči, može doći do problema. Otkrivamo gde su zamke prilikom razmene paleta i na šta se mora obratiti pažnja. 

One su uglavnom duge 120 cm, široke 80 cm i mogu nositi do 1,5 t težine. Prilikom transporta i skladištenja robe paleta je neizostavna. Većina pred očima ima direktno sliku drvene palete, pre svega zato što je nameštaj od euro paleta poslednjih godine postao trend. Drveni model je i najpoznatiji –  standardizovana paleta European Pallet Association (EPAL), označena skraćenicom EUR ili EPAL sa spoljašnje strane.

Osim toga postoje i plastične višekratne palete. One su omiljenije u evropskom inostranstvu. U Nemačkoj se za transport robe koriste gotovo isključivo drvne palete. One postoje u tri nivoa kvaliteta:  „Nove“, „u dobrom stanju“ i „polovne“, ali „zamenljive“. Oštećene euro palete u zavisnosti od stanja popravljaju preduzeća sa EPAL licencom, a previše oštećene palete se isključuju iz razmene.

Zašto razmena paleta?

Proizvedena roba se, naravno, mora transportovati kako bi dospela do kupaca. Za siguran transport na kamionu roba se uglavnom pakuje na euro palete, učvršćuje i prevozi kamionima. U tom slučaju bi, na primer, prazan kamion sa praznim paletama došao na mesto utovara i prazne drvene nosače zamenio za robu već upakovanu na palete. U sledećem koraku vozač vozi potpuno natovaren kamion na dogovoreno mesto istovara. Roba se isporučuje na paletama, a umesto toga se uzima isti broj praznih paleta. Tako se mora obezbediti da na raspolaganju stoji dovoljno paleta.

Ali iza jednostavnog principa kruženja paleta se kriju zamke: za transportno preduzeće kao izvršioca, za vozača koji izvršava nalog i za primaoca istovarene robe. Rezimirali smo tri kamena spoticanja:

Pitanje kvaliteta:

Ko određuje koja paleta je razmenljiva?

Razmena se konstatuje u takozvanom paletnom listu. Zašto paletni list? Na licu mesta vozač i primalac robe se moraju usaglasiti oko toga koliko paleta se razmenjuje. Razmenljive su samo palete koje imaju status nove, u dobrom stanju ili polovne. Ali ko određuje kvalitet palete? Svaki vozač i svaki primalac. Ako, na primer, primalac odbije neku praznu paletu jer smatra da se ona više ne može koristiti, počinju problemi u procesu razmene. Primalac u tom slučaju može insistirati da mu vozač sledećom prilikom donese paletu dovoljnog kvaliteta. Na taj način nastaju takozvani dugovi u paletama.

Pitanje kvantiteta:

Koliko paleta vozač kamiona mora predati?

Najčešći slučaj koji sprečava besprekoran transport: Pored svog tereta vozač kamiona mora voziti sa sobom i dovoljan broj praznih paleta. Neki primaoci robe vrše razmenu, a neki ne. Uslovi se mogu menjati od klijenta do klijenta. Ukoliko vozač ne vozi prazne palete za razmenu jer, na primer, na poslednjem mestu utovara nije dobio palete, on kod sledećih utovara mora napraviti „dug u paletama“. On se mora obavezati da će palete isporučiti kasnije. To znači više posla za transportni proces.

Koliko paleta vozač kamiona može uzeti sa sobom?

U skladu sa principom razmene vozač kamiona nakon isporuke treba opet da uzme palete sa sobom. Iako primalac na mestu istovara uzima robu, on ne daje vozaču kamiona dovoljan broj paleta u ispravnom kvalitetu. To znači da se ne izdaju nikakve palete, da se izdaje pogrešan broj paleta ili oštećene palete. Neodgovarajuće stanje se mora dokumentovati u paletnom listu i kasnije razjasniti. Čak i kada broj i kvalitet vraćenih paleta odgovara, često je vreme na rampi toliko kratko da primalac prazne palete jednostavno transportuje u kamion. Ponekad unosi u paletni list mogu biti pogrešni. 

Sve u svemu ručna razmena paleta je ponekad nepraktičan proces. To lanac snabdevanja čini podložnijim za greške. U najmanju ruku za upravljanje paletama bi se ubuduće mogao ukinuti paletni list. Jer razmena paleta se uvek pojednostavljuje uz pomoć digitalizacije. Komplikovani postupak sa papirom i olovkom bi uskoro mogao imati svoj kraj. Firme, kao što su, na primer, PAKi ili inter.PAL pojednostavljuju paletni list koji se izdaje i dostavlja digitalno. To je i potrebno, jer gotovo ni jedna oblast u transportnoj grani nema toliku potrebu za optimizacijom kao proces razmene paleta.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha