Logističko znanje 03.02.2022
5

Ovi pronalasci su oblikovali i izmenili logistiku

Inovacije optimizuju transportne procese još od pronalaska kamiona

Kamioni, izmenjive nadgradnje i kontejneri

Logistika je jedna od suštinskih i najznačajnijih komponeti svetske trgovine. Ona je važan ekonomski aspekt i osnova globalnog transporta robe. Neki pronalasci su trajno promenili logistiku.

Optimizujte svoje transportne procese sada!

Prvi kamion na svetu otišao je u Englesku

Pronalazak kamiona bio je prekretinica u logistici nakon razvoja lokomotive. Prvi kamion – koji je Gottlieb Daimler tada još nazivao dostavnim vozilom – osvojio je svet 1896. godine. Ipak, iako je osvajanje termin koji je najčešće u upotrebi,  ne treba zaboraviti da prodaja u Nemačkoj nije dobro išla, zbog čega je prvi kamion ove vrste otišao u Englesku. Dizajniran je za nosivost od 1,5 tone, a dve godine kasnije usledio je model od 5 tona. Oba vozila su i dalje veoma ličila na kočiju, iako su motor i sistem za hlađenje kod modela od 5 tona već bili prebačeni u prednji deo. I dalje je bilo nemoguće i pomisliti na prevoz kontejnera ovim vozilima.

Kontejneri su pojednostavili transport i pretovar

Kontejnerski transport je danas svima dobro poznat.  Kontejneri imaju ogromne prednosti: podesni su za intermodalnu upotrebu i mogu se slagati jedan na drugi, jer imaju standardne dimenzije. To znači da se bez ikakvih problema mogu pretovariti i transportovati. Iako je transport kontejnerima postojao već u 19. veku, tek je standardizacijom u ranom 20. veku postignuta optimizacija transporta i troškova.

Amerikanac Malcom Purcell McLean je 1956. godine po prvi put upotrebio velike kontejnere od metala za prevoz kamionima i brodovima. Kako bi uštedeo vreme i rešio se napornog pretovara, njemu je već 1937. godine kao mladom prevozniku palo na pamet da na brodove utovari kamione zajedno sa teretom. Tada je došao na ideju da utovari samo natovarene prikolice ili poluprikolice. On je zatim zajedno za inženjerom, Keith Tantlingerom, razvio prvi moderni intermodalni kontejner: sanduk od valovitog čeličnog lima, širine osam stopa  i dužine deset stopa. Prepustivši ih industriji, stvorili su prve standardne kontejnere. Velika Britanija je preuzela ovaj standard za kontejnere i njima zamenila drvene, koji su bili u upotrebi od tridesetih godina 19, pa sve do druge polovine 20. veka.

Rast globalne ekonomije i potrebe za transportom

Kontejneri su danas neophodni. Potreba za transportom je značajno porasla devedesetih godina prošlog veka: broj kontejnerskih brodova se udvostručio, a samim tim i tržište kontejnera. U 2005. godini upotrebljeno je oko 20 miliona kontejnera za 200 miliona pošiljki širom sveta, od čega je skoro 75% bilo na kontejnerskim brodovima.  Kontejneri su smanjili troškove transporta u međunarodnoj trgovini robom i ubrzali procese. To je pre svega omogućilo uvoz i izvoz različite robe široke potrošnje, sirovina i rasutog tereta. Oko 200 miliona kontejnera sada se transportuje svetskim okeanima svake godine.

Izmenjiva nadgradnja povećava efikasnost flote

Danas jedva da postoji neko, naročito u drumskom transportu, ko bi se odrekao nečega kao što je izmenjiva nadgradnja. Prvi put je upotrebljena 1971. godine, a ideja je bila ubrzanje pretovara kompletnih kamionskih tovara po uzoru na brodske kontejnere, kao i povećanje efikasnosti flote. Zet osnivača preduzeća Dachser, Thomas Simon, pokrenuo je razvoj šezdesetih godina prošlog veka. Izumom izmenjive tovarne jedinice sa podesivim nožicama ovo porodično preduzeće iz Kemptena je trajno izmenilo drumski transport robe.  Upotrebom izmenjive nadgradnje mogu se bolje iskoristiti postojeće dozvole za pojedinačna vozila. Osnovne dimenzije izmenjive nadgradnje u suštini odgovaraju dimenzijama ISO kontejnera, te tako oba mogu da se prevoze istim transportnim sredstvima.  U međuvremenu su primenu ušle i izmenjive nadgradnje u obliku sanduka i hladnjača sa opremom za utovar na dva sprata.  One omogućavaju još optimalnije iskorišćenje tovarnih kapaciteta bez potrebe za slaganjem paleta.

Digitalizacija i transportne platforme utiru put modernoj logistici

Digitalizacija i umrežavanje aktera uključenih u transport predstavljaju jedan od najnovijih pronalazaka, kao i korak napred u daljem razvoju logistike. Sve do devedesetih godina drumski transport robe bio je pod jakim uticajem ličnih kontakata i analognih poslovnih metoda. Dok špediteri danas koriste softvere za upravljanje transportom TMS, ERP alate i berze tereta kao svoje primarne alate, drumski teretni saobraćaj je ranije u velikoj meri zavisio od telefonskih kontakata.

Tek kada je širenjem interneta omogućeno umrežavanje, digitalne aplikacije su uspele da se etabliraju na ovom veoma fragmentiranom tržištu. Berza tereta kompanije TIMOCOM pokrenuta je 1997. godine. Bilo je, doduše, sličnih platformi, ali one nisu ponudile odgovarajuću dodatu vrednost. Uglavnom su bile regionalno orijentisane. Berza tereta i tovarnog prostora kompanije TIMOCOM postavila je nove standarde logističkih procesa u evropskom drumskom transportu robe.

Platforma je kontinuirano razvijana i, između ostalog, proširena da bi uključila interfejse za TMS i telematske sisteme, kao i mnogobrojne aplikacije i usluge.

Inovacije optimizuju logističke procese

I mehanički i digitalni pronalasci su logistiku učinili onakvom kakva je danas. Bez pronalaska i standardizacije kontejnera intermodalni saobraćaj ne bi bio moguć. Izmenjiva nadgradnja je pojednostavila pretovar u drumskom transportu robe. Stepen digitalizacije danas je veoma bitan za sva preduzeća.  S obzirom na to da mnoge firme zaziru od dodatnih ulaganja i napora, nezavisne transportne platforme im omogućavaju da bez velikih troškova digitalizuju svoje procese i tako se uključe u ekosistem logistike 4.0.  Nešto je zajedničko inovacijama poslednjih decenija: One optimizuju logističke procese u transportu robe, povećavaju efikasnost i smanjuju troškove.

Ako i vi želite da digitalizujete svoje transportne procese i budete uključeni u evropsku mrežu od preko 45.000 klijenata, možete da kao nov klijent besplatno testirate Smart Logistics System. Registrujte se i optimizujte svoje logističke procese.

Optimizujte svoje transportne procese sada!

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha