TIMOCOM 09.03.2022
3

Priča o uspehu: dvodecenijska saradnja Waberer’s-a i TIMOCOM-a

Javno akcionarsko društvo Waberer's International već dvadeset godina neguje uspešne partnerske odnose sa TIMOCOM-om, operaterom sistema pametne logistike

Saradnja na berzi transporta između Waberer’s-a i TIMOCOM-a

Waberer's sa preko sedamdesetogodišnjim iskustvom u transportu, jedno je od najdominantnih kompanija u oblasti logistike u Evropi. Pored toga što firma upravlja sopstvenim voznim parkom od oko tri hiljade vozila, u međunarodnom transportu zapošljava još oko dve hiljade sertifikovanih podizvođača, a transport koji im dodeljuje već dve decenije organizuje uglavnom korišćenjem berze transporta kojim upravlja TIMOCOM.

Za Waberer's International AD čiji je primarni aspekt pouzdanost, izgradnja ovog partnerskog odnosa je bio pogodan korak, jer o berzi transporta TIMOCOM-a, osim činjenice da ima najviše špeditera, odnosno nalogodavaca, (zahvaljujući karakteru platformi i dobrim uslovima prethodne selekcije) ne upravlja špediterima koji prave mahinacije sa transportnim narudžbinama.

Zatvorene grupe prevoznika, pouzdani podizvođači

Iako postoje pojedine transportne radnje za čije obavljanje Waberer's i na otvorenoj berzi transporta TIMOCOM-a traži prevoznike robe, kompanija već više od dve godine koristi tzv. zatvorene grupe prevoznika (Closed User Group - CUG). Time, što veliku većinu zadataka transporta najpre oglašava samo pažljivo odabranom i pouzdanom krugu podizvođača, Waberer's je sposoban da u najvećoj mogućoj meri ima u vidu i aspekt zaštite tržišta i sigurnosti, jer njegove ponude transporta na taj način mogu da vide podizvođači koje sama kompanija poziva u datu grupu – što za klijente (zahvaljujući strogom sistemu kvaliteta podizvođača) predstavlja visok stepen sigurnosti, a za prevoznike ekskluzivnu mogućnost za obavljanje transporta. Članovi zatvorenih grupa ne moraju da plaćaju nikakvu posebnu naknadu, te godišnje mogu da dobiju više hiljada transportnih ponuda.

„Pre dve godine Waberer's International AD nam se obratio sa problemom za koje je rešenje bilo formiranje zatvorenih grupa uspostavljenih izričito za njihove potrebe unutar naše berze transporta” – rekao je Atila Hajlman, menadžer TIMOCOM Key Account-a. „Rešenje ovog zadatka je zahtevalo oko mesec dana, a upotreba zatvorenih grupa je apsolutno ispunila sva očekivanja. “Primenom zatvorenog kruga prevoznika (CUG) Waberer's podjednako štiti sopstvene, kao i interese klijenata, jer neovlašćena preduzeća i tržišni konkurenti ili preduzeća čija je poslovna politika nespojiva sa etičkim kodeksom kompanije, ne mogu da se upoznaju sa pojedinostima transportnih ponuda koje objavljuje Waberer's.

Kompanija trenutno radi sa tri zatvorene grupe, čije je članove odabralo na osnovu količine preuzetih transporta, zadovoljstva sa prevoznicima, vrednosti CMR-osiguranja, odnosno ostalih subjektivnih aspekata. Na osnovu Waberer's sistema upravljanja kompanijom, podizvođači se svrstavaju u tri grupe izgrađene jedna na drugu: špediteri se nakon strogog procesa sertifikacije, koji se sastoji od provere odgovarajućih dokumenata (između ostalog list podataka o registraciji, isprave o upisu u sudski registar i isprave o odgovornosti za špediciju), najpre uvrste u tzv. grupu C, a posle odgovarajućeg učinka mogu da napreduju u B, odnosno u A grupu, čiji članovi mogu da realizuju transportne narudžbine veće vrednosti i veće odgovornosti.

Na zajedničkoj platformi

Kada su pre oko dve godine u Waberer's-u formirani zahtevi da se, radi efikasnije administracije, uspostavi interfejs koji će objediniti informatički sistem kompanije sa berzom transporta, nakon pažljivog razmatranja, za partnera je izabrano srednje preduzeće TIMOCOM, specijalista za IT i podatke. Budući da su tokom višegodišnje saradnje saradnici Waberer's-a često među prvima testirali razne razvojne poduhvate TIMOCOM Smart Logistics sistema, već su dobro bili upoznati sa sistemom, te je nakon nekoliko nedelja pažljivog ispitivanja i planiranja, zajedničkim snagama izrađena prva trgovinski i informatički odobrena površina za testiranje. Kako su testovima obe strane bile zadovoljne, platforma je ubrzo dovršena i od tada funkcioniše besprekorno.

Tokom izrade interfejsa koji je prilagođen izrazito zahtevima Waberer's-a, jedan od glavnih zahteva bila je sposobnost upravljanja velikim brojem naloga za transport (čuvanje, izmena, brisanje), pošto kompanija svakoga dana izdaje veliki broj naloga svojim podizvođačima.

„Korišćenjem nove platforme, prilagođene korisnicima, naše naloge za transport možemo jednim potezom da premestimo iz našeg sistema upravljanja kompanijom u berzu transporta, čime su u velikoj meri smanjeni administrativni zadaci, to jest svakodnevni posao je postao znatno efikasniji“ – rekao nam je u vezi sa interfejsom Nikolet Zambo, rukovodilac špedicije Waberer's International. „Saradnici TIMOCOM-a su i ovoga puta profesionalno rešavali zadatke, imajući u vidu zahteve Waberer's-a, otvarajući time novo poglavlje u uspešnoj saradnji ova dva preduzeća.”

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha