TIMOCOM 19.03.2021
3

Nema tajni: Ovo se krije iza uspeha TIMOCOM-ove berze tereta

Uspešno planiranje sa TIMOCOM-ovom berzom tereta

Berza tereta – sa njom je počela uspešna priča nemačkog pružaoca IT usluga TIMOCOM-a. Spot tržište na kojem se susreću teret za transport i raspoloživi tovarni prostor do danas je srž TIMOCOM-ovog sistema pametne logistike. Visok stepen sigurnosti, jezička i funkcionalna raznovrsnost aplikacija tereti i tovarni prostor garantuju njegov stalni uspeh. Preko 45.000 evropskih preduzeća iz transporta i logistike, kao i industrije i trgovine poklanjaju svoje poverenje i izražavaju ga i u 23. godini vernošću brendu i nagradama.

Optimizacija iskorišćenosti kapaciteta i sigurna dodela proverenim partnerima

Korisnici svakog dana oglase do 800.000 međunarodnih ponuda tovarnog prostora i tereta preko TIMOCOM-ove berze tereta. To mogu biti delimični ili kompletni utovari koji se moraju brzo transportovati. Preduzeća mogu izbeći skupe i neekološke prazne vožnje uz pomoć berze tereta.

Bezbednost podataka je pri tom od suštinskog značaja, kako za pružaoca IT usluga, kao što je TIMOCOM, tako i za sva druga preduzeća i partnere u logističkom procesu. Tamo gde klijenti planiraju svoje poslove, tamo gde se digitalno obrađuju i među poslovnim partnerima razmenjuju osetljivi podaci o preduzeću, robi i vozilima, mora biti obezbeđena zaštita podataka.

TIMOCOM obezbeđuje zaštitu podataka klijenata, tako što

  • radi u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske unije.
  • se podaci slivaju u računske centre u Nemačkoj, koji su sertifikovani u skladu sa ISO/IEC 27001.
  • se svi podaci prenose preko kodirane SSL veze.

 

Zaštita podataka je jedno, pouzdani partner drugo:

Onaj ko želi da dobije pristup sistemu i berzi tereta, detaljno se proverava pre odobrenja. Tako preduzeće po pravilu može dobiti pristup tek nakon što postoji na tržištu šest meseci. Ako neko svoj teret oglasi preko berze tereta, na ovaj način se proverava njegova poslovnost kao i potencijalnog poslovnog partnera koji treba da obavi transport.

Ovde ćete pronaći dodatne informacije o TIMOCOM sigurnosnoj mreži.

Jezička raznolikost obezbeđuje međunarodni protok robe i informacija

Sve aplikacije Sistema pametne logistike su na raspolaganju na 24 evropska jezika i povezuju preduzeća iz 44 evropske zemlje. Jezičke barijere između korisnika berze tereta se zaobilaze jer podešavanja omogućuju svim korisnicima izbor lično preferiranog jezika. Preduzeća koja međusobno komuniciraju na berzi tereta na taj način se mogu potpuno koncentrisati na sadržinsko osmišljavanje transporta.

Funkcije berze tereta

Obim korišćenja berze tereta raste kontinuirano pre svega na osnovu veoma dobre razmene sa TIMOCOM-ovim klijentima. Funkcije su razvijene da budu orijentisane ka klijentima i štede preduzećima dragoceno vreme na spot tržištu.

 

U funkcije berze tereta između ostalog spadaju

  • podaci o relacijama, terminima i informacije o teretu i tovarnom prostoru,
  • filter vidljivosti, kao npr. zatvorene korisničke grupe (ZKG),
  • paralelne pretrage po različitim kriterijumima,
  • obaveštenja o novim ponudama,
  • automatizovano sastavljanje i slanje pravno obavezujućih transportnih naloga,
  • veza sa aplikacijom rute i troškovi.

 

Korisnički interfejs ne samo da je raspoloživ na više jezika, već se može i intuitivno koristiti. Kao i kod funkcija TIMOCOM aktivno uključuje klijente u osmišljavanje kroz testove i ankete. Vrhovni cilj je mogućnost praktičnog rukovanja koje se orijentiše prema radnim procesima dispozicije. Jer na spot tržištu koje brzo živi korisnički interfejs koji se može intuitivno koristiti garantuje brzo povezivanje tereta i tovarnog prostora.

 

Da li ste radoznali? U tom slučaju testirajte Smart Logistics System uključujući berzu tereta do četiri nedelje besplatno i bez obaveze. 

Testirajte berzu tereta besplatno 

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha