Logističko znanje 13.10.2020
6

Sedam najčešćih pitanja o naplati potraživanja u logistici

Objasnićemo kako to funkcioniše i ko plaća troškove.

Gospođa proverava račune da bi utvrdila ko su nesavesne platiše.

Posao je završen i račun izdat. Ali na računu se ne pojavljuje uplata.

Jedna mogućnost da se iziđe na kraj sa nesavesnim platišama je da se angažuje agencija za naplatu potraživanja. Sa tim su unapred povezane mnoge nejasnoće.

U ovom članku bloga odgovaramo na sedam najčešćih pitanja koje neki postavljaju sebi pre angažovanja.

 

Sadržaj:

  1. Koliko opomena mora biti napisano pre nego što se može angažovati neka agencija za naplatu potraživanja?
  2. Koje zadatke preuzima agencija za naplatu potraživanja?
  3. Kako se angažuje agencija za naplatu potraživanja?
  4. Kako funkcioniše postupak naplate potraživanja?
  5. Šta ne sme agencija za naplatu potraživanja?
  6. Kolike su naknade za naplatu potraživanja?
  7. Ko snosi troškove naplate potraživanja?

 

Potraživanja dospevaju odmah ako u ugovoru nije navedeno drugačije. Uprkos tome dolazi do izostanka uplate. Razlozi za to su različiti, ali posledice za sve strane su neprijatne. 30 dana nakon dospeća nastupa docnja. Kao poverilac imate mogućnost da napravite sledeće korake i, na primer, angažujete agenciju za naplatu potraživanja kako biste došli do svog novca. Pri tom bi trebalo da znate sledeće:

 

1. Koliko opomena mora biti napisano pre nego što se može angažovati neka agencija za naplate potraživanja?

U skladu sa EU direktivom nakon isteka roka plaćanja više nije potrebno slanje opomene. Nalogodavac odmah dospeva u docnju i može se angažovati agencija za naplatu potraživanja.

Opomena više nije neophodna, ali je sigurno dobar korak za očuvanje poslovnih odnosa. Ukoliko, međutim, dužnik ne reaguje ni nakon druge opomene za plaćanje i ne stigne uplata, može se razmotriti angažovanje profesionalnog upravljanja potraživanjima.

 

2. Koje zadatke preuzima agencija za naplatu potraživanja?

Agencija za naplatu potraživanja proverava činjenično stanje za obe strane i može postupiti kao neutralni posrednik. Ona pregleda dostavljene dokumente i može dati informaciju o tome da li se radi o logičnom potraživanju.

Osim toga profesionalno upravljanje potraživanjima pomaže svojim klijentima da dođu do svog novca i preuzima korespondenciju sa dužnikom. Time treba da bude razjašnjeno činjenično stanje i/ili plaćena potraživanja. Osim toga agencija ima pravo da se po želji poverioca izbori za alternativne modalitete plaćanja. 

Agencija za naplatu potraživanja sme da se angažuje prilikom naplate novca. To konkretno znači da može da zahteva od dužnika da plati potraživanja. 

 

 

3. Kako se angažuje agencija za naplatu potraživanja?

Postoji mogućnost da se sam dužnik pobrine za svoja potraživanja. TIMOCOM je napisao članak o tome koji sadrži tri saveta o upravljanju potraživanjima. U to spada da poverilac sam kontaktira klijenta i podseti ga na obavezu plaćanja. Međutim, ima smisla obratiti se nekome ko ima iskustava u tome ili, još bolje, koje se specijalizovan za tu branšu. Špediteri i logističari bi trebao da obrate pažnju na odgovarajuće podatke prilikom izbora. Angažovanje se uglavnom vrši jednostavno dopisom ili uz pomoć onlajn formulara. Kako bi agencija za naplatu potraživanja mogla da obavi svoj posao, moraju se dostaviti dokumenta u vezi sa potraživanjima. Dakle, neplaćeni računi, ugovor o prevozu i slično. Ako su ovi dokumenti dostavljeni, klijent mora još potvrditi angažovanje agencije za naplatu potraživanja. Na taj način tim za naplatu potraživanja može započeti svoje profesionalno upravljanje potraživanjima.

 

4. Kako funkcioniše postupak naplate potraživanja?

Nakon što su agenciji za naplatu potraživanja dostavljeni potvrda o angažovanju i sva važna dokumenta koja objašnjavaju slučaj, agencija za naplatu potraživanja proverava slučaj.

Ona sada kontroliše da li su dokumenta ispravna. Dakle, da li je rok plaćanja zaista prekoračen 30 dana? Da li je postojala reklamacija zbog štete? Da li račun nije plaćen? Agencija za naplatu potraživanja na osnovu dokumentacije proverava da li je potraživanje nesporno i zakonito.

 

Nakon toga agencija kontaktira dužnika. On oma mogućnost da se izjasni o činjeničnom stanju i zauzme stav. On može potvrditi ili osporiti potraživanje i dostaviti svoja dokumenta. Tokom korespondencije, na primer, mogu se dogovoriti plaćanje u ratama ili delimične uplate.

 

5. Šta ne sme agencija za naplatu potraživanja?

Agencija za naplatu potraživanja nema pravo da izrekne bilo kakvo rešenje, odnosno nekoga osudi na nešto, ili sama zahteva direktno plaćanje od dužnika. Ona sme da zahteva od dužnika da izvrši plaćanje ako je potraživanje nesporno. Ako je potraživanje opravdano, dužnik mora da izvrši izostalu uplatu direktno poveriocu.

Agencije za naplatu potraživanja na taj način nemaju nikakva druga prava osim onih koje je imao poverilac. One samo kao pružalac usluge preuzimaju od njega korespondenciju sa dužnikom. Iako imaju teorijsko pravno znanje da utvrde činjenično stanje, one nisu pravni savetnici. Ukoliko se neki slučaj mora raspraviti pred sudom, agencija za naplatu potraživanja se ne uzima u obzir.

 

6. Kolike su naknade za naplatu potraživanja?

Ako se neko logističko preduzeće odluči da angažuje profesionalno upravljanje potraživanjima, visina troškova je ograničena. Ona se orijentiše prema advokatskim tarifama koje navode fiksnu cenu.  Obrada slučaja naplate potraživanja iznosi od polovine do najviše dva i po puta veće naknade. Osnov obračuna je visina potraživanja. Čak i kod značajnih ili posebno komplikovanih slučajeva može se naplatiti maksimalno 2,5 naknade za obradu. Međutim, često se kalkuliše prosek od 1,3. To naizgled zvuči komplikovano, ali se brzo računa.

 

Primer: Pođimo od toga da neki izvršeni prevoz nije plaćen. Račun iznosi 500 evra. Naknade za naplatu potraživanja za ovaj srednje težak slučaj iznose 58,50 evra ako se uzmu 1,3 advokatske tarife.

 

7. Ko snosi troškove naplate potraživanja?

Postoje mnogi razlozi za neplaćene račune, ali nesavesne platiše moraju da znaju, da oni prouzrokuju napore i troškove. Na primer, pisanjem i slanjem opomena mogu nastati administrativni i finansijski troškovi. Poverilac može da zahteva od dužnika naknadu troškova u punom iznosu.

EU direktiva jasno pripisuje prava i obaveze šta se mora činiti ako se neki račun ne plati. Pravne pojedinosti o naknadi troškova smo pripremili za vas u ovom članu bloga TIMOCOM-a. To je posebno važno znato u jednoj toliko internacionalnoj branši kao što je logistika.

Rezime

Neplaćeni računi se, naravno, moraju platiti, posebno imajući u vidu poslovni odnos koji počiva na punom poverenju. Ukoliko to jednom ne funkcioniše, važno je znati svoja prava i mogućnosti. Angažovanje agencije za naplatu potraživanja je dobar put ukoliko se upravljanje potraživanjima želi dati u sigurne ruke.

 

U transportnoj i logističkoj branši upravljanje potraživanjima je zbog internacionalnog karaktera posla i  upotrebe više jezika svih aktera jedan izazov. Usluga međunarodne naplate potraživanja TIMOCOM-a je zbog toga specijalizovana za pomoć svojim klijentima širom Evrope. Ona na 27 jezika nastupa kao neutralni posrednik i pomaže u ophođenju sa nesavesnim platišama.

 

Sada se informišite

Ovo bi takođe moglo da Vas interesuje:

 

Šta učiniti u slučaju neplaćenih računa? Vaša prava i obaveze u slučaju kašnjenja sa plaćanjem ukratko.

Šta učiniti, ako klijent ne plati?

Ostanite ekonomski snažni - Kako da u trenutnoj situaciji zaštitite svoje preduzeće

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha