TIMOCOM 11.05.2021
5

Nove mogućnosti zahvaljujući automatizaciji i integraciji u okviru transportnih berzi

Kako uštedeti preko 330 radnih časova godišnje zahvaljujući upotrebi digitalnih rešenja za TSL sektor?

Integracija TMS sistema

Veterani TSL sektora sećaju se da su vodili posao s telefonskim imenikom u ruci. Tada je posao u logistici bio organizacijski jednostavniji, ali je takođe bio usporen i stvarao je manje mogućnosti. Danas je teško zamisliti analogno vođeni transport. Digitalizacija napreduje zajedno sa sve većim tržišnim očekivanjima. Trenutno je cilj mnogih kompanija da skrate lanac snabdevanja, konsoliduju pošiljke i, pre svega pojednostave postupak oglašavanja i traženja ponuda.

Interfejsi u logistici: ulaganje koje se isplati

Integracija TMS sistema sa softverom transportnih berzi putem interfejsa omogućava, između ostalog nuđenje tereta i vozila bez ručnog unosa na svaku platformu posebno. Ponuda kreirana u vašem TMS-u takođe se može objaviti na izabranoj berzi jednim klikom.

- Pored pogodnosti, takvo rešenje donosi i merljive koristi, odnosno uštedu vremena i novca. Na primer, ako prevoznička kompanija oglašava 30.000 transportnih ponuda, a objavljivanje svake ponude u proseku traje 40 sekundi, lako je izračunati da će automatizacija ove aktivnosti uštedeti više od 330 radnih časova godišnje, odnosno skoro 42 dana. Jednostavnost i brzina postavljanja ponuda putem API-ja znači da špediter može staviti više ponuda na berzu i potrošiti deo ušteđenog vremena na proveru ponuda za slobodna vozila, povećavajući na taj način efikasnost prodaje na oba načina. Dugotrajan, ručni unos ponuda često dovodi do ograničavanja pokušaja prodaje na jednoj platformi, blokirajući postizanje boljih finansijskih rezultata kompanije u ovoj oblasti - kaže Kšištof Jančukovič, Key Account Manager u TIMOCOM-u.

Kako se menja rad logističke kompanije zahvaljujući integraciji IT sistema?

Ovo rešenje uspešno koristi kompanija Dartom, koja posluje na transportnom tržištu već 30 godina i spremna je da ulaže u nove tehnologije, koje će joj dati ne samo ekonomske nego i ekološke koristi. Firma intenzivno razvija vozni park LNG, zahvaljujući čemu se značajno smanjuje emisija i štetnost izduvnih gasova. Digitalni alati koji su uvođeni niz godina omogućili su joj da postigne potpunu integraciju sistema i digitalizaciju procesa. Ovo ima direktan uticaj na kvalitet posla koji se može obaviti brže i efikasnije.

– Zahvaljujući vezi EDI sa sistemima klijenata i integraciji telematičkog rešenja sa našim TMS-om, proces prihvatanja naloga za transport i njegove dalje primene u potpunosti su digitalizovane, bez potrebe za ljudskom intervencijom. – objašnjava Beata Lagunjonok, Šef međunarodne špedicije u komaniji Dartom – Narudžba se šalje putem EDI veze direktno u naš TMS sistem. Zatim sistem traži optimalno vozilo za realizaciju narudžbe, uzimajući u obzir mnoštvo ekoloških i operativnih faktora, nakon čega se automatski prenosi na vozačev računar zajedno sa navigacijskim podacima i ključnim kontrolnim tačkama.

Dartom koristi TMS sistem firme Marcos Bis, takođe je višegodišnji klijent TIMOCOM-a. Efekat te trojne saradnje čini integracija procesa objavljivanja ponuda za prevoz sa Smart Logistics sistemom firme TIMOCOM putem interfejsa (API).

– Integracija našeg TMS-a sa Smart Logistics sistemom omogućava nam da povećamo efikasnost naših zaposlenika u vidu skraćivanja vremena potrebnog za obradu jedne narudžbe. – priznaje Beata Lagunjonok – Što je kraći komunikacijski koridor, to smo u stanju da obradimo više narudžbi bez narušavanja kvaliteta usluge. Operator unosi podatke u program samo jednom – ne mora da ponavlja ovaj korak u sistemu firme TIMOCOM. Manje ljudskog faktora označava i manji rizik od grešaka, što je presudno u našem poslovanju.  

Isporučioci telematičkih usluga ispunjavaju očekivanja kupaca

Kompanija Marcos Bis, koja već 28 godina nudi vlasnička TMS i FMS rešenja, odgovara na potrebu automatizacije logističkih procesa. Primećujući potrebe tržišta, pored razvoja funkcionalnosti svog proizvoda, veliku pažnju posvećuje integraciji s drugim rešenjima posvećenih TSL sektoru.

– Čitav rad špeditera, dispečera ili planera sastoji se od mnogo elemenata. - objašnjava Jacek Mrozinjski, saosnivač firme Marcos Bis – Podržava ih nekoliko informatičkih sistema koji im olakšavaju rad.  Međutim kada korisnik izoluje ove alata često mora da prepiše iste podatke iz sistema u sistem, pokrene iste procese, a rezultat rada često sadrži greške.  Rešenje za planiranje rada koje nude TIMOCOM i Marcos Bis za slobodne resurse registrovane u TMS Navigator preko API-ja značajno povećava udobnost i efikasnost rada, što će u efektu dovesti do automatizacije procesa planiranja. TIMOCOM je firma sa dugogodišnjim iskustvom, veoma visoko ocenjena od strane njenih kontrahenata u Poljskoj. Naši proizvodi dolaze do istih primalaca i uzajamno se dopunjuju. Pravac kojim zajedno nastupamo ide ka tome da krajnjem korisniku ponudimo objedinjeno rešenje u TMS Navigator-u, uključujući funkcionalnosti koje pružaju kako TIMOCOM, tako i Marcos Bis. Tesna saradnja isporučioca IT proizvoda u cilju integracije i standardizacije proizvoda trenutno je rešenje koje kupci najviše traže.

Što više imaš, to više i želiš

Posmatrajući TSL tržište teško je odoljeti uverenju da u pogledu digitalizacije treba još mnogo toga uraditi. Međutim, napredak ovog procesa vidljiv je golim okom, a integracija IT sistema je moguća u sve širem aspektu. 

– Veštačka inteligencija je budućnost logistike. – ubeđuje Tomaš Krajčevski, šef odelenja za planiranje transporta u kompaniji Dartom. - Čovek će biti potreban samo za pokretanje procesa, preostali zadaci će biti automatizovani i integrisani sa digitalnim sistemima fabrika i skladišta. S jedne strane, ova vizija se čini predalekom, a s druge strane već smo svedoci ove evolucije.

Ovu teoriju na konkretnom primeru potvrđuje Kšištof Jančukovič:

– API za slanje ponuda iz TMS-a u Smart Logistics sistem dostupan je našim klijentima već dugi niz godina. Integracija omogućava maksimalno smanjenje troškova i stvara nova poslovna rešenja. Primer je naš API Tracking – integrisali smo se s 265 telematičkih sistema, kao rezultat toga našim klijentima možemo pružiti uslugu Real Time Visibility. Međutim, još nismo rekli poslednju reč. Možemo otkriti da će sledeći API interfejs biti revolucija u našem radu sa berzom, a razgovori sa isporučiocima TMS-a već su u toku. Sistem Smart Logistics je važan deo poslovanja mnogih kompanija, pa je vredno pogledati i pratiti postojeće i nove API interfejsove, jer oni otvaraju vrata novim razvojnim mogućnostima.

Sličnog je mišljenja i suvlasnik firme Marcos Bis:

– Sektor TSL u Poljskoj svoj uspeh zasniva na modernim IT rešenjima. Trenutno je teško pronaći kompaniju koja ne koristi informatičke sisteme, posebno TMS, kao i transportne berze. Budućnost poljskih firmi u ovom sektoru je povećanje obima transporta, kao i pritisak na vozarine. Da bi se ispunili ovi zahtevi, potrebni su efikasni alati koji eliminišu potrebu za ljudskim mešanjem. Takvu budućnost kreira napredna saradnja igrača na IT tržištu TSL sektora. Svako od nas mora poboljšati svoje proizvode, ali takođe mora sarađivati i biti otvoren za druge dobavljače informatičkih rešenja. Zajedno ćemo učiniti bolje!

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha