Logističko znanje 19.07.2021
4

Kako interfejsi uklanjaju prepreke u komunikaciji

Sledeći nivo logistike

Dispečer proverava pomoću praćenja gde se nalaze vozila.

Ako postoje sve informacije, Supply Chain se može optimizovati. Ali deljenje podataka u logistici je još uvek osetljiva tema. Da li je razmena podataka sigurna? Koji poslovni partner treba da dobije podatke i šta se dešava sa njima nakon prijema? Preko kojeg sistema se podaci mogu razmenjivati i šta je potrebno za implementaciju ovakvog sistema? Odgovore na ova pitanja pročitajte u ovom blogu.

Ovim pitanjima se iz dana u dan bave preduzeća iz trgovine i industrije, kao i logističari i špediteri. Iako digitalizacija ubrzano napreduje, još uvek postoji potreba za optimizacijom u okviru lanca snabdevanja – i to posebno onda kada sarađuju različiti akteri. Cilj je unapređeno korišćenje lanca snabdevanja i time sledeći nivo logistike, engl. Advanced Logistics. Na tržištu postoje mnogobrojni programi i softveri za organizovanje operativnih procesa. Ali mnogo više se radi o tome da se osmisle visoko razvijeni informacioni tokovi kako bi se optimizovali lanci snabdevanja.

Kako bi se stvorila proširena komunikacija u lancu snabdevanja, potrebne su sigurne i jednostavne veze koje su kompatibilne sa postojećim digitalnim rešenjima sopstvenog preduzeća. Mogućnost predstavljaju interfejsi koji međusobno povezuju jednu ili više aplikacija. One omogućuju razmenu podataka u realnom vremenu kako bi se izbegle prepreke u komunikaciji između poslovnih partnera.

Prekidi u medijima su još uvek problem

Inteligentne veze će još više dobijati na značaju u transportnoj i logističkoj branši. U jednoj studiji savetodavne kuće PricewaterhouseCoopers, skraćeno PwC, učesnici su naveli da je najvažniji zadatak za budućnost povećanje efikasnosti lanca snabdevanja. To funkcioniše samo sa perspektivnim digitalnim rešenjima. Ona su ključni elementi da logističko preduzeće ostane konkurentno i da bude u stanju da reaguje na promenljive zahteve tržišta.

Jedan od najvećih izazova prilikom povećanja efikasnosti lanca snabdevanja su prekidi u komunikaciji između učesnika. Digitalna rešenja mogu i ovde postaviti most.

Interfejsi stvaraju automatizovane procese

Partnerska preduzeća već mogu raditi bez prekida medija, na primer sa aplikacijom Tržišta.

Interfejsi, koji se nazivaju i Application Program Interfaces (skraćeno API), povezuju dva različita sistema koji uobičajeno ne mogu međusobno komunicirati.

Na primer, uz pomoć interfejsa praćenje preduzeća iz svog internog logističkog softvera mogu komforno na jednoj karti pratiti sva vozila. Izvršioci preko njega mogu privremeno ili dugoročno deliti telematičke podatke o svojim vozilima sa poverljivim partnerima i tako smanjiti potrebu za komunikacijom sa nalogodavcem. U tom slučaju više nije potreban dupli unos u dva sistema. To za sve učesnike stvara transparentnost o poziciji vozila – tokom celokupnog transporta. Tako se može izvršiti i realistična procena vremena dolaska robe kod primaoca. Svi ovi procesi se odvijaju (gotovo) automatizovano preko interfejsa. Komunikacioni napori između nalogodavca i izvršioca se znatno smanjuju. To štedi vreme i stvara kapacitete kako bi se moglo voditi više transportnih naloga. Na taj način se može ostvariti veći promet kada je transportni proces orijentisan tako transparentno i digitalno.

IT integracija je često skupa i naporna

Sada je posebno porastao značaj API-ija za logistiku, ali još uvek postoje prepreke prilikom sprovođenja. Za implementaciju interfejsa preduzeću su potrebna IT znanja koja se najčešće nabavljaju kao usluge eksternih lica.

Osim toga se mostovi ka partnerskim preduzećima mogu sagraditi najčešće samo bilateralno. Za preduzeća koja planiraju sprovođenje u sopstvenoj režiji to znači: ka svakom pojedinačnom preduzeću se mora podesiti individualni interfejs.

To uzrokuje troškove, kao i napore i osim toga krije u sebi sledeći rizik:

ukoliko dođe do promena ili čak do prekida poslovnog partnerstva, i most ka ovom preduzeću bi bio porušen.

Zbog toga ima smisla koristiti digitalni sistem koji nudi kako jednostavnu i bezbednu implementaciju, tako i interfejse ka mnogim različitim partnerskim preduzećima.

Bezbedna razmena podataka zahvaljujući povezivanju – interfejs praćenje

Za naše klijente koji žele više transparentnosti u obavljanju transporta ili da na odgovarajući način dalje obrađuju GPS podatke, sigurno rešenje je interfejs praćenje. Jer transparentnost je ovde odlučujući faktor koji pomaže preduzeću da ostane konkurentno.

Ako se uklone prepreke u komunikaciji, sakupljeni podaci se mogu efikasnije analizirati. Ako se mogu izvući zaključci iz postojećih podataka, nastaje održivo znanje iz transportnog procesa.

Više od 45.000 klijenata se nalazi u mreži sistema TIMOCOM-a, što im povećava šanse da pronađu odgovarajućeg poslovnog partnera i povežu se sa njim. Ako koristite već postojeću tehnologiju TIMOCOM-a, možete se odreći bilateralnih interfejsa. Već postojeći interfejsi ka partnerskim preduzećima u mreži TIMOCOM-a Vam nude bezbednost sopstvenih podataka, neznatne napore prilikom deljenja informacija i jednostavno korišćenje.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha