TIMOCOM 22.03.2021
8

Koristi berze tereta za kompanije u trgovinskom i industrijskom sektoru

Berza tereta za trgovinu i proizvodnju

Berze tereta poznate i kao berze tovarnog prostora—predstavljaju virtuelna tržišta gde se susreću ponuda i tražnja tovarnog prostora. Koristi od učestvovanja u mreži berze tereta nekima možda izgledaju očite, ali su drugima možda i dalje nejasne. Evo nekoliko razloga zašto bi korišćenje berze tereta moglo da koristi vašem poslovanju.

Šta je to platforma berze tereta?

Berza tereta je platforma na mreži koja povezuje dve vrste kompanija: one koje imaju robu koju treba isporučiti i one koje imaju dostupan tovarni prostor za prevoz te robe. Berza tereta nije isto što i iznajmljivanje tovarnog prostora pošto se razlikuju po robi kojom se trguje: u jednom slučaju se nudi teret, a u drugom tovarni prostor.

Platforma berze tereta je uslužna ili mrežna platforma koja spaja zahteve za isporukom sa transportnim rešenjima: špediterima, prevoznicima i svim drugim vrstama usluga prevoza. Drugim rečima, ona omogućava kompanijama u trgovinskom i industrijskom sektoru da oglašavaju svoj teret, čime je prevoznicima lakše da ih pronađu.

Da li je berza tereta praktična?

Koncept elektronske berze tereta se prvi put pojavio u Francuskoj 1985. godine tj. pre interneta zahvaljujući sistemu Minitel, koji se smatra „pretkom“ savremenih platformi berze tereta na mreži. Od tada se taj servis razvijao i prerastao u kompletni servis na mreži.

Berze deluju kao posrednici između proizvodnih kompanija i prevoznika i/ili špeditera i tako nadomešćuju svaki tovarni prostor koji je prebukiran ili nedovoljno bukiran. Berze tereta se često mogu koristiti za prosleđivanje naloga (posebno sa kratkim rokom), budući da mreža berze tereta obezbeđuje širok spektar trenutno dostupnih kontakata u branši. Funkcija praćenja na mreži koju nudi platforma berze tereta znači da je moguće proveriti svoj teret i njegovu tačnu lokaciju u realnom vremenu, dok se prevoznik kreće.

Neke kompanije i dalje oklevaju da u potpunosti usvoje korišćenje platformi berze tereta, pa bi bilo korisno da se ukaže na jednu dodatnu prednost ove tehnologije: značajno unapređenu bezbednost i informisanost. Zapravo, da bi neko postao deo platforme berze tereta, često je potrebno da prođe nekoliko bezbednosnih filtera, usled čega su platforme poput TIMOCOM berze tereta veoma sigurne i pouzdane.

Kako berza tereta funkcioniše?

Kod berzi tereta se prvenstveno radi o optimalnom upravljanju tovarnim prostorom pomoću ograničenih novčanih sredstava. Veb stranice berze tereta rade na tome da spoje zahteve za isporukom sa transportnim kompanijama na osnovu veličine tereta i lokacija preuzimanja/isporuke. Utovarujući teret u vozilo koje po planu ionako ide željenom rutom, berza tereta efikasno koristi sve dostupne resurse. Budući da takva usluga garantuje niske cene za usluge prevoza, to predstavlja najpogodnije transportno rešenje za kompanije u trgovinskom i industrijskom sektoru.

Način na koji se sve odvija je jednostavan: trgovinska i/ili proizvodna kompanija koja želi da preveze svoj teret do određenog odredišta bude spojena sa prevoznikom koji ima slobodnog prostora u vozilu za koji se planira put ka istom odredištu. Oni će se preko servisa platforme berze tereta na mreži zatim dogovoriti o ceni, tačnim datumima i lokacijama utovara. Zahvaljujući optimizovanoj raspodeli tovarnog prostora i izuzetno transparentnoj tržišnoj ceni, platforme berze tereta često ostvaruju niže troškove.

Kada je korisno koristiti platformu berze tereta:

Platforma berze tereta može biti korisna u različitim situacijama. Evo nekih primera:

  • Proizvodnja je trajala duže od očekivanog, a prethodni dogovori sa prevoznicima i/ili špediterima više nisu održivi. Posetom platformi berze tereta, moguće je pronaći novog prevoznika u roku od samo nekoliko minuta.
  • Bilo kakav problem na putu može izazvati kašnjenje prevoznika: problemi sa kamionom, problemi kod utovara, neko u transportnoj kompaniji je otvorio bolovanje. Ovakve situacije mogu predstavljati gubljenje i vremena i resursa. Međutim, na platformi berze tovara, novi prevoznik koji je isplanirao put ka željenom odredištu je možda već dostupan.
  • Kad započinjete poslovanje nove firme, pronalaženje podataka za kontakt prevoznika i/ili špeditera može izgledati kao težak zadatak. Platforma berze tereta nudi dovoljno podataka za kontakt prevoznika prikupljenih tokom višegodišnjeg iskustva na tržištu.
  • Globalizacija proizvodnje odvija se paralelno sa globalizacijom trgovine: jedno ne može da funkcioniše bez drugog. Međutim, poteškoće međunarodne trgovine često sprečavaju kompanije u trgovinskom i industrijskom sektoru da se upuste u poslovanje u inostranstvu. Dobra mreža berze tereta obuhvata održiva rešenja na polju međunarodne trgovine.

Koji tip berze tereta je najbolji?

Pretpostavimo da kompanije u trgovinskom i industrijskom sektoru razmatraju korišćenje platforme berze tereta. U tom slučaju, bilo bi važno istražiti sve različite tipove transportnih platformi koje su im na raspolaganju, kako bi mogli da naprave najbolji izbor u skladu sa svojim specifičnim logističkim potrebama. Ne brinite—TIMOCOM je istražio umesto vas. Postoji nekoliko vrsta platformi berze tereta: privatne, javne i (naizgled) besplatne berze tereta. Međutim, postoji samo jedno rešenje za koje se čini da ispunjava sve zahteve.

Budući da je cilj svake kompanije u trgovinskom i industrijskom sektoru da transport učini bržim, efikasnijim i najbezbednijim mogućim, ne iznenađuje što je najpraktičnije rešenje ujedno i najpopularnije: platforma zasnovana na pretplati.

Berza tereta zasnovana na pretplati 

Sistemi na mreži obično nude rešenja zasnovana na pretplati koja omogućavaju profesionalcima i kompanijama u trgovinskom i industrijskom sektoru da se pretplate na platformu. Sve uključene strane plaćaju naknadu platformi, koja zatim obezbeđuje redovne informacije o raspoloživom prostoru u vozilima i ponude tereta. Te platforme često takođe nude (za malu naknadu) priliku za oglašavanje specifičnih transportnih rešenja i/ili koristi od konsultantskih usluga stručnjaka.

Budući da je svaka platforma različita, potrebno je da se pažljivo istraže sve koristi koje nudi svaka pojedinačna platforma. TIMOCOM obezbeđuje do 800.000 međunarodnih ponuda proizvodnim i trgovinskim kompanijama svakog dana.

Koristi berze tereta za proizvodne i trgovinske kompanije

Ukratko, lako je uočiti koristi od platformi berze tereta, posebno za proizvodne i trgovinske kompanije:

Pronalaženje poslova isporuke

Berze tereta svakodnevno nude pristup velikom broju poslova isporuke koji biste inače imali tek nakon više godina poslovanja u branši. Zavisno od platforme, takođe postoji širok izbor tereta (dotovar, puni utovar, kurirski transport i transport kamionom) kako biste obezbedili samo najbolje poslove, koji najviše odgovaraju vašoj kompaniji.

Praćenje tereta u realnom vremenu

Svaka transportna platforma bi trebalo da nudi delotvoran sistem praćenja kako bi proizvodne i trgovinske kompanije mogle da utvrde lokaciju i prate svoj teret tokom prevoza. To vredi i za platformu berze tereta. TIMOCOM na svojoj platformi koristi uslugu praćenja nezavisnu od dobavljača, na kojoj može da bude prikazan veliki broj dobavljača telematike. Učesnici berze tereta mogu u realnom vremenu da prate vozila i vide gde se nalazi njihov teret.

Optimizacija upravljanja vremenom

Efikasno upravljanje vremenom predstavlja temelj svakog uspešnog preduzeća. Kompanije koje koriste platformu berze tereta štede sate i dane beskonačnih telefonskih razgovora da bi otkrili ko u čijoj mreži prevoznika i transportnih kompanija ima raspoloživ kapacitet vozila da bi utovario njihov teret. Povrh toga, treba da se uzme u obzir i vreme koje se uštedi na beskonačnom pregovaranju i istraživanju tržišnih cena tog dana. Prilika za pristup mnogim vrstama tereta na jednom mestu i u realnom vremenu štedi više sati svakog dana.

Dugoročni poslovni odnosi

Kao što smo već pomenuli, platforma berze tereta trenutno nudi veliki izbor kontakata u branši za koji su inače potrebne godine poslovanja, a to je izuzetno dragoceno kako za novoosnovane kompanije, tako i za visokospecijalizovane profesionalce koji žele da rade u jednoj niši. Mogućnost kontaktiranja i rada sa ključnim igračima u jednoj branši predstavlja prvi korak prema dugoročnim poslovnim odnosima. Zato kada se uzmu u obzir niski troškovi pridruživanja nekoj mreži berze tereta, čak i kad se naknade razlikuju od jedne berze tereta do druge, finansijske koristi svih tih različitih mogućnosti za poslovni rast daleko nadmašuju troškove.

Šta će se dogoditi u budućnosti?

Berze tereta su u samo nekoliko godina uspele da promene izgled sektora prevoza u Evropi, a povratka na staro neće biti. Hiljade trgovinskih i industrijskih kompanija koriste berze tereta kao svoje primarno sredstvo za pronalaženje prevoznika i upravljanje nalozima. Njihov poslovni model je morao da se razvije u model integrisan na mreži, ali popularnost berzi tereta i dalje uspeva da raste. Glavni razlog je to što berze tereta obezbeđuju pristup hiljadama klijenata širom Evrope.

Izgleda da je budućnost sistema pametne logistike, uključujući platforme berze tereta, obezbeđena, posebno imajući u vidu solidan rast e-trgovine, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Zahvaljujući globalizaciji trgovine i korišćenju interneta, izbori i pristup većem broju transportnih rešenja su bolji nego ikad pre. Međunarodne porudžbine često omogućavaju kompanijama veću zaradu od domaćih. Ali faktori kao što su strani jezici, različiti zakoni u zemljama iz kojih potiču inostrane ugovorne strane i/ili sama teškoća pronalaženja tih inostranih klijenata i porudžbina predstavljaju značajne prepreke za rast tog međunarodnog poslovanja.

Zahvaljujući mrežama berze tereta svi ti problemi nestaju:

  • One svakodnevno nude mnogo novih porudžbina.
  • Komunikacija preko platforme je bezbedna i transparentna.
  • Svi podaci o ruti, vremenu i mestu isporuke se unapred određuju.

Da li će se u budućnosti pojaviti neki nedostaci?

Rast popularnosti berzi tereta će takođe vrlo verovatno rezultovati rastom konkurencije. Međutim, čak i kad uzmemo u obzir rast konkurencije, neupitno je da će berze tereta i dalje imati pozitivan uticaj na trgovinski i industrijski sektor. Kad je reč o optimizaciji troškova, kao i bezbednosti i lakoći uspostavljanja novih poslovnih odnosa, koristi su jasne.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha