TIMOCOM 24.09.2020
3

Konsolidacija transporta u industriji i trgovini

Prednosti, nedostaci i tehničko sprovođenje

Konsolidacija transporta povezuje različite pošiljke u jedan utovar

Konsolidacija transporta, dakle povezivanje različitih pošiljki, je svakodnevni posao za špediterske firme i sve više postaje praksa i za proizvodnu delatnost. Jer aktuelni razvoj pokazuje da pošiljke postaju sve finije; pri tom je često reč o takozvanoj „Veličini serije 1“. Između ostalog, od odlučujućeg značaja za to je uznapredovala digitalizacija jer ona omogućuje, na primer, direktno naručivanje najmanjih količina od strane privatnih klijenata kod proizvodnih preduzeća.

Najvažnije komponente su: Vreme, novac i životna sredina

Ako bi se svaka od ovih pošiljki slala pojedinačno, ni kontejneri ni kamioni ni kombiji ne bi bili popunjeni. Kod praznih vožnji nastaju troškovi i povećan obim transporta na štetu životne sredine. U skladu sa tim, za prikupljanje pošiljki na jednom mestu je potrebno i vreme. To se sa jedne strane pripisuje povećanim dispečerskim troškovima jer je povezivanje zahteva veoma precizno planiranje. Sa druge strane različiti delimični tereti takođe dolaze iz različitih izvora. Kako bi se oni povezali na konačnom odredištu, potrebne su između ostalog međustanice gde se vrše pretovari.

Vreme je komponenta koja raspolaže najmanjim resursima. Logistika se brzo menja. Usko povezivanje u okviru lanca snabdevanja je podiglo očekivanja kod svih učesnika da naručenu robu dobiju brzo, ponekad već istog dana. Kako se, dakle, mogu zadovoljiti sve tri komponente?

Najbolja pomoćna sredstva: Modeli platformi sa interfejsima ka TMS i ERP sistemima

Upravo proizvodna delatnost je često zavisna od pomoći stručnjaka iz transporta i logistike prilikom savladavanja logističkih procesa. Mnogobrojna preduzeća imaju u tu svrhu sopstvena logistička odeljenja u kojima se odvija dispečerski posao. Korišćenje logističkih sistema kao što je sistem pametne logistike TIMOCOM-a je ovde dokazano sredstvo. Njihova ključna kompetencija je ponuda tereta u obliku delimičnih utovara ili njihova pretraga kao i pronalaženje odgovarajućeg tovarnog prostora, odnosno njegovo oglašavanje. Podaci o obimu pošiljke, npr. težina i dužina, pojednostavljuju razmeštanje i najmanjih jedinica. Preduzeća time dobijaju mogućnost da iskoriste svoj sopstveni vozni park, izbegnu prazne vožnje i/ili transportuju delimične utovare po prihvatljivim cenama.

Pored Berze tereta koja stvara gore navedenu dodatu vrednost, TIMOCOM u svom Tržištu nudi i Aplikaciju Tenderi. Za ture koje se ponavljaju ovde se mogu dati ponude i time pronaći stalni poslovni partneri tokom definisanog vremenskog perioda. I ovde postoji mogućnost da se radi sa malim serijama. Korisnici mogu raspisati različite tendere za različite pošiljke koje se na kraju mogu spojiti u jedan pun kamion.

Tržište TIMOCOM-a pokriva i transportne naloge u potpuno digitalnoj i pravno obavezujućoj formi u aplikaciji Transportni nalozi. Korisnici imaju mogućnost da iz mreže od preko 45.000 korisnika TIMOCOM-a biraju omiljene sa kojima prvenstveno žele da rade. Dispečer može pristupiti takvom pulu pružalaca usluga i sasvim ciljano kontaktirati prevoznike radi obavljanja određenih transporta.

Logistička preduzeća po pravilu rade sa TMS ili ERP sistemom koji im osigurava pregled njihovih transporta i, ako postoje, i sopstvenih vozila. Preko interfejsa Berza tereta i interfejsa Transportni nalozi TMS i ERP sistemi se mogu povezati sa Tržištem. Izbegavaju se dupli unosi i štedi se dragoceno vreme dok se istovremeno kontaktira mnogo više potencijalnih partnera za transportne usluge.

Interfejs Praćenje omogućuje da se GPS podaci o kamionima u Tržištu prikažu povezano na karti. U tu svrhu kod TIMOCOM-a je već priključeno 265 ponuđača telematike. Na taj način dispečeri imaju još jedan instrument u rukama koji im olakšava planiranje njihovih pošiljki.

Konsolidacija transporta: Samo jedno pitanje tehničke infrastrukture?

Stručna ekspertiza se ne može zameniti ni u jednoj tački transportnog lanca. Najzad, potrebno je iskusno osoblje koje može ispuniti kompleksne zahteve u vezi sa konsolidacijom transporta. U eri sve bržeg širenja digitalne logistike, Vaš alat su modeli platformi i sistemi upravljanja koji korespondiraju jedni sa drugima i na taj način povezuju podatke još pre nego što se različite pošiljke zaista spoje na jednom transportnom sredstvu.

Sada se informišite 

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

do vrha