Logističko znanje 31.05.2021
5

IFS sertifikacija – najvažnije prednosti za proizvodnju i trgovinu

Pečat i sertifikati

Upravo proizvođači sopstvenih brendova stoje pred izazovom da dugoročno odgovore željama potrošača. Svejedno da li se radi o životnim namirnicama, električnim uređajima, odeći ili transportnim sredstvima – preovlađuje želja za održivom potrošnjom. 62 procenta nemačkih ispitanika navodi u studiji održivosti 2020. godine koju je sproveo Facit da im je odricanje od primene štetnih hemikalija u proizvodnji životnih namirnica važno. Sprečavanje nastanka ambalažnog otpada je relevantno za 56 procenata učesnika ankete. IFS (International Featured Standards, Internacionalni standardi za bezbednost hrane, proizvoda i usluga podržavaju proizvođače, trgovce i pružaoce usluga u njihovom garantovanju kvaliteta u vezi sa sve većim zahtevima potrošača i priznati su od strane GFSI (Global Food Safety Initiative, Globalna inicijativa za bezbednost hrane).

55 preduzeća aktivnih u Tržištu TIMOCOM-a raspolaže IFS sertifikatom i već je ovu i druge oznake učinilo vidljivim u profilu preduzeća. Ovi pružaoci usluga Vam mogu pružiti logističke usluge u skladu sa strogim IFS odredbama. Odgovarajućeg pružaoca usluga možete naći na primer uz pomoć aplikacije tenderi.

Kao proizvodno i trgovinsko preduzeće niže ćete pronaći najvažnije informacije o sistemu IFS Food.

IFS Food – Konkurentske prednosti kroz održivu bezbednost hrane

Onaj ko se sertifikuje u skladu sa standardom IFS Food za proizvode signalizira svojim klijentima jasnu usredsređenost na bezbednost hrane u svim fazama proizvodnog procesa. To znači da od sirovine, preko njene obrade sve do primarnog pakovanja gotovog proizvoda vlada maksimalna transparentnost. Na taj način se tokom celokupnog proizvodnog procesa implementiraju najviši zahtevi u pogledu bezbednosti i kvaliteta. Namirnica koja je proizvedena prema  IFS Food zahtevima ispunjava i zakonske odredbe propisa o hrani.

Sertifikacija u skladu sa IFS nudi preduzećima mogućnost, kako za proizvodnju tako i za marketing, da se pozitivno izdvoje od konkurencije tako što će:

 • optimizovati, strogo poštovati i nadgledati proizvodne procese,
 • povećati kvalitet proizvoda,
 • smanjiti povraćaj proizvoda i rizike odgovornosti,
 • pravilno koristiti resurse,
 • smanjiti proizvodni otpad,
 • štedeti novac i vreme,
 • obezbediti sigurnost svih interesnih grupa (dobavljači, klijenti, potrošači),
 • ojačati poverenje u svoje proizvode i povećati vernost klijenata.

Neophodno je dobro planiranje: ovako ćete izvršiti IFS sertifikaciju

Preduzeća kojima je cilj sertifikacija u skladu sa IFS Food bi trebalo da se pre toga sveobuhvatno informišu o kriterijumima zahteva i predstojećim revizijama.

U planiranje spada između ostalog

 • senzibilizacija zaposlenih i dobijena podrška u okviru preduzeća za planiranu sertifikaciju,
 • primena sistema upravljanja kvalitetom,
 • otkrivanje i protokolisanje izvora rizika sa tačke gledišta HACCP-a,
 • stvaranje odgovarajuće proizvodne i higijenske prakse u skladu sa GMP,
 • sticanje sveobuhvatnih znanja o IFS sertifikatu kao i o pravnim osnovama.

Revizije: ključni podaci o pripremi, toku i poboljšanjima

Nakon planiranja za preduzeće sledi čitav niz revizija. U idealnom slučaju, sertifikacija se može postići samo jednom revizijom. Međutim, opciona prethodna revizija nudi šansu da revizor ukaže na neophodna poboljšanja. Ona se mogu sprovesti pre stvarne revizije radi sertifikacije. Dobra podrška za prethodnu reviziju je IFS Software auditXpress.

U skladu sa veb stranicom sertifikacionog tela TÜV Rheinland revizije i ispitivanja se odvijaju u ovih šest koraka:

 1. Prethodna revizija (opciono)
 2. provera dokumentacije
 3. revizija radi sertifikacija
 4. Izdavanje sertifikata i unos u online bazu podataka o sertifikatima Certipedia
 5. godišnja kontrolna revizija
 6. resertifikacija nakon tri godine i nastavak kontinuiranog procesa poboljšanja

Preduzeće kandidat samo bira sertifikaciono telo, a tokom celokupnog procesa preduzeće prati jedan stalni revizor. Pošto se sertifikati izdaju za proizvode, revizije se mogu sprovesti tek onda kada su proizvodi zaista proizvedeni. Osim toga neophodno je prisustvo lica odgovornih za reviziju.

Ovde se nalaze ostali detalji o pojedinačnim fazama procesa sertifikacije, kao i lista sertifikacionih tela.

Prilagođeni IFS Food V7 važi od 01. jula 2021. godine

Na bazi standarda IFS Food 6.1 od 01. jula 2021. godine važe zahtevi u skladu sa IFS Food 7. Od ovog trenutka, oni su obavezujući za IFS sertifikovane dobavljače svih grana u proizvodnji namirnica. Poboljšanja standarda IFS Food 7 odnose se između ostalog na procenu koja se donosi na licu mesta u preduzeću. Shodno tome ona će ubuduće biti više vrednovana. Kao jedan od najvažnijih kriterijuma, u katalog zahteva je prvi put uvrštena kultura bezbednosti hrane.

Standardi i programi razvoja za transparentan lanac snabdevanja

Kada je 2003. godine označen početak, fokus je još bio na bezbednosti hrane. Tako je IFS bio oznaka za International Food Standard, a inicirali su ga zajedno (Nemačko udruženje trgovine) (HDE) i francusko udruženje trgovine na veliko i malo (FCD: Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution). U međuvremenu ponuda standarda je porasla i odnosi se i na kućne potrepštine i higijenske proizvode.

IFS standardi i programi:

 • IFS Food 7
 • IFS HPC
 • IFS Food 6.1
 • IFS Wholesale/ Cash & Carry
 • IFS Logistics 2.2
 • IFS Broker 3
 • IFS ACsecure 1.1
 • IFS Global Markets Food
 • IFS Global Markets Logistics
 • IFS Global Markets HPC

Detalje o standardima i programima naći ćete na IFS listi International Featured Standards.

IFS Logistics: sertifikat za pružaoce logističkih usluga

Logistička preduzeća mogu pribaviti IFS Logistics sertifikat. Ovde je fokus na posebnim zahtevima za logističare, npr. za skladištenje i transport (ne)upakovanih namirnica.

Sertifikati Vizit karta za Vaše preduzeće

Pečati i sertifikati pokazuju Vašim klijentima da imaju posla sa partnerom u kojeg mogu imati poverenje. Jer isto kao i Vaši klijenti, i Vi postavljate najviše zahteve kada su u pitanju standardi kvaliteta i bezbednosti. Sertifikati povećavaju Vaše šanse da osvojite nova tržišta i da dodatno etablirate svoje preduzeće na međunarodnom tržištu.

Priključite se i Vi kao IFS sertifikovano proizvodno ili trgovinsko preduzeće evropskoj mreži sa više do 45.000 proverenih klijenata. Kao stalni klijent i Vi imate mogućnost da otpremite svoje sertifikate u Vaš profil preduzeća i privučete više pažnje na sebe: 

TTestirajte besplatno TIMOCOM-ov Smart Logistics System i umrežite se sa sertifikovanim partnerima

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha