Transportno tržište 14.10.2021
8

Faktoring, lizing i krediti u transportu i logistici

Mišljenje stručnjaka o finansijskim instrumentima u transportnom sektoru

Krediti, lizing, faktoring - kako ih koristiti u transportu

Da bi kompanija, a ne samo transportna kompanija, mogla uspešno da posluje i razvija se, potrebno joj je odgovarajuće finansiranje. Glavni izvori pribavljanja potrebnih sredstava u ovom slučaju su: lizing, kredit i faktoring. Transportna kompanija predstavlja jedan specifičan organizam. Morate znati koje finansijske instrumente koristiti i u koje svrhe, kako bi kompanija poslovala profitabilno. Upravo o tome ćemo razgovarati sa finansijskim stručnjakom Marekom Saganom, vlasnikom Sagan Consultinga.

Koji faktori određuju način finansijskog upravljanja u transportnoj kompaniji?

Kako biste okarakterisali specifičnosti poslovanja transportnih kompanija?

Istina, transportne kompanije imaju svoje specifičnosti. Ako bilancu stanja uzmemo kao odrednicu, u njoj nalazimo dve glavne stavke: prevozna sredstva i potraživanja. Sledeća grupa se može opisati kao „drugo“. Delatnost transportnog preduzeća je kapitalno intenzivna. Možemo pretpostaviti da  cena jednog radnog mesta iznosi oko 500.000 PLN, uključujući šleper sa poluprikolicom – toiliki je trošak. Ovo je jedno radno za jednog zaposlenog. Nemojmo se zavaravati - kompanija neće učiniti čuda sa jednim vozilom. Dakle, treba nam više vozila. Pošto jedno košta pola miliona, moraćete da uložite oko 10 miliona PLN za 20 vozila. Flota nije brojna, a suma je prilično velika. Pored toga, ako sa optimizmom pretpostavimo period plaćanja od 30 dana za uslugu prevoza, možemo planirati da finansiramo jednomesečni promet putem potraživanja. Štaviše, pre nego što preduzetnik može da izda račun, prvo mora da kupi gorivo, plati vozaču, plati zakup i tek onda, prilikom obavljanja usluge prevoza, može da računa da će novac polako početi da stiže. Sa aspekta takve strukture transportnog preduzeća, izuzetno je važno održavati finansijsku likvidnost, te je stoga neophodno finansijske resurse koristiti tako da preduzeće može imati što više finansijskih sredstava.

Lizing u transportu

Počećemo sa onim što je neophodno u transportu: to su vozila i lizing koji se često koriste za njihovu nabavku. Zašto bi se pomoću ovog instrumenta trebalo finansirati kupovina voznog parka?

Cene lizinga nisu visoke, a sigurno nisu više od troškova finansiranja samog kredita. To je instrument namenjen finansiranju flote. Ovom prilikom vredi napomenuti da mnogi procenjuju kvalitet lizinga, odnosno da li je povoljan ili ne, dodavanjem svih naknada. Što je suma bliža 100%, to bolje. Ali to nije sasvim tačno; važan element su troškovi pribavljanja sredstava, odnosno da početna naknada bude što niža, a poželjno nula, dok vrednost otkupa treba biti što veća. To znači da su rate lizinga dovoljno niske i da na početku ne predstoji naknada koja će zamrznuti kapital potreban za poslovanje.

Zašto bi ova poslednja rata  morala da bude visoka?

Neki kažu da ako na kraju postave malu ratu i naprave otkupninu, na primer za hiljadu zlota, onda vozilo prodaju sa zaradom, pa će se isplatiti. Međutim, prvo biste trebali razmisliti zašto mogu da otkupim za 1000 PLN. Ne zato što mi je lizing kompanija tako simpatična i ovo je prodaja u promociji, već zato što sam tu konačnu cenu podelio na rate i svakog meseca preplaćivao određeni iznos. To znači da je finansiranje putem lizinga manje, jer su troškovi lizinga veći. Takođe se tvrdi da kada je otkup visok, trgovac možda neće imati sredstava za to. Međutim, postoji i mogućnost produženja lizinga. Takođe možete otkupiti vozilo i prodati ga sutradan i tako brzo vratiti novac. Radi se o tome da angažiramo što manje novca za finansiranje flote, jer će nam to pružiti priliku da taj novac koristimo za finansiranje naših aktivnosti na drugim mestima. Zato je najbolje platiti što manje na početku, a što više na kraju. Naravno, lizing kompanije pokušavaju da vas uvere da će u situaciji plaćanja na početku preduzetnik proći jeftinije, ali to jnema veze. Da, nominalno plaćamo manje, jer se kamata računa na niži iznos,,ali u stvari koristimo manji iznos finansiranja, što pogoršava likvidnost, a likvidnost je važnija. Takođe ću napomenuti da je korisno odabrati operativni zakup za kupovinu vozila, gde se celokupna rata računa kaooperativni troškovi, mada u smislu bilansa to nije potrebno.

Faktoring - rešenje za transportne kompanije

Koje je najbolje rešenje za finansiranje potraživanja?

Što se tiče finansiranja osnovnih sredstava - definitivno najbolje rešenje je lizing, dok u pogledu potraživanja - faktoring i ove dve stavke treba finansirati u maksimalnom iznosu, koliko možemo dobiti za ovu namenu. Kao što sam rekao, male naknade i male rate znače da se veći deo voznog parka finansira putem lizinga, a ne putem kupaca, i trebalo bi da bude isto u pogledu potraživanja. Zahvaljujući tome, imamo manje elemenata imovine koji se moraju finansirati putem zajmova i kapitala. Zašto? Jer krediti imaju najviše ograničenja od svih gore navedenih rešenja. Kredit nije napravljen od gume i neće pokriti takvu poziciju kao potraživanja. Faktoring nije mnogo skuplji od kredita, ali paralelno sa sve većim obimom potraživanja može se povećati, jer je granica faktoringa između ostalog u korelaciji sa iznosom potraživanja -  dakle, faktoring je fleksibilno rešenje.

Postoje li neke druge koristi od faktoringa?

Svakako, brža plaćanja predstavljaju direktnu korist, a prodaja i dalje ostaje na višem nivou nego kada je bila bez faktoringa. Nakon toga sledi ubrzanje priliva na ime potraživanja, a samim tim i povećanje prodaje. Mehanizam je sledeći: kako novac brže stiže, možemo ga brže okretati, odnosno obavljati više usluga i zahvaljujući tome zaraditi više.

Krediti u sektoru transporta

Da se vratimo na zajmove, koju vrstu zajma treba prvo da koristi transportno preduzeće?

Što se tiče prevozničke kompanije, to će biti prvenstveno krediti za obrtna sredstva. Naravno, ako kompanija ima svoju poslovnu zgradu, neke nekretnine, trebalo bi da koristi dugoročne kredite.

I onda bi hipoteka došla kao garancija?

Tako je. I u ovom slučaju, što je rok duži, situacija je bolja, jer što je rok za povraćaj novca duži, to bolje. Međutim, ako kompanija ne koristi sopstvenu zgradu jer je izdaje, ostaju nam zajmovi za obrtni kapital.

Kredit za obrtni kapital - šta je ovaj zajam?

Najčešći zajam je u vidu prekoračenja po tekućem računu koji se obnavlja svake godine. Međutim, vredi pokušati pregovarati o finansiranju za period duži od jedne godine. Na primer, jedna od banaka u Poljskoj nudi takav proizvod - višenamensku kreditnu liniju, nazvanu „LKV“, i to je zajam odobren na 3 godine. Deo povučenog zajma otplaćuje se mesečno, ali kada se deo ovog limita vrati, ta sredstva se i dalje mogu koristiti. Na primer, imam limit od 2 miliona i vratio sam milion, ali ovaj novac mi treba ponovo, u ovom slučaju mogu ponovo da uzmem ovaj otplaćeni milion za sebe. Jedno upozorenje: pošto postoji određeni period otplate, ako ponovo upotrebim već otplaćena sredstva, tada će se iznos rate povećati.

Kako funkcioniše ovaj standardni kredit u obliku prekoračenja po tekućem računu?

Imajući ovu vrstu kredita, povlačim sredstva kada su mi potrebna, a račun se dopunjava trenutnim prilivima. Ovo rešenje deluje kao vrsta amortizera. Naravno, dobro odabrani kredit je onaj koji se ne koristi do kraja sve vreme. Ako je to slučaj, nešto nije u redu. To su glavne vrste finansiranja u čitavom nizu kredita. Pri uzimanju kredita važno je da osiguranje ne bude na ime potraživanja, jer ako ih osiguramo na ovaj način, ta potraživanja nećemo moći da koristimo za faktoring. Ovde garancija zavisi od načina na koji kompanija pregovara sa bankom i kakva je njena pozicija (u smislu pokazatelja koji opisuju njenu finansijsku situaciju). Međutim, menica ili transakcije na računu mogu poslužiti kao garancija. Ako je situacija teža, mogu se uključiti založna prava nakon zakupa, odnosno ona vozila koja je kompanija već kupila po zakupu i postala njeno vlasništvo, mogu da se daju garancije, iako savetujem da se ne koriste lične garancije akcionara ili drugih subjekata.

Na što treba obratiti posebnu pažnju prilikom potpisivanja ugovora o zajmu?

Važno je da ne blokirate sopstvena potraživanja koja su potrebna za faktoring i da ne garantujete privatnim vlasništvom. Takođe izbegavajte pružanje međusobnih garancija sa drugim kompanijama. Svi pre svega obraćaju pažnju na kamate i provizije, naravno da je to važno, ali vrlo važan element su konvenante odnosno uslovi koji definišu šta kompanija mora, a šta ne sme. Vredi pažljivo proučiti ove konvenante da bi se utvrdilo postoji li  zapis za koju znamo da ga je nemoguće održati. O ovoj vrsti odredbi mora se pregovarati u fazi potpisivanja ugovora. Nepridržavanje ugovornih kovenanta obično može dovesti do posledica - (osim raskida ugovora), povećanja kamatnih stopa ili smanjenja finansiranja.

Finansijska kondicija transportnog preduzeća

O čemu još vredi voditi računa u kontekstu finansiranja poslovanja prevozničke kompanije?

Naravno, ovde se radi o finansiranju putem trgovinskih kredita. Tu spadaju, na primer, kartice za gorivo. Vredno je prebaciti sve moguće pozicije u režim odloženog plaćanja. To je naravno moguće finansijski standing (finansijsko stanje).

Zašto je finansijska kondicija (standing) transportnog preduzeća toliko važna?

Jer u ovoj situaciji, naši dobavljači će moći da nas osiguraju, odnosno imaće obezbeđeni limit potraživanja, a onda će se naša kompanija moći finansirati preko dobavljača, a ako je slaba, moraćemo da platimo sve ranije u situacija u kojoj preduzeće ima adekvatan standing.

Koji pokazatelji ukazuju na stabilno finansijsko stanje transportnog preduzeća?

Kada je reč o stanju (standingu), postoje četiri grupe pokazatelja koji definišu: profitabilnost, operativnu efikasnost, zaduženost i likvidnost. Sa stanovišta potencijalnog poverioca, najvažniji pokazatelji su likvidnost i zaduženost. Upravo se ti elementi uglavnom uzimaju u obzir. Profitabilnost je takođe važna jer zajmodavac mora da ima garanciju da je kompanija u stanju da otplati svoj dug, kamate itd. Vredno je proučiti ove pokazatelje najmanje tokom tromesečnog perioda. To radimo za naše klijente. To je neka vrsta finansijskog praćenja preduzeća. I banke to rade. Zahvaljujući tome, kompanija zna u kom pravcu ide i šta sve treba ispraviti. Zahvaljujući tome ima svojevrsno ogledalo u kome može da vidi sebe. Svesna je kako je vide drugi, poput finansijskih institucija. Ako to zna, to je već pola uspeha. A pošto je transport kapitalno intenzivan, kompanije kojima nije stalo do stabilnog stanja imaju ograničen pristup tom kapitalu, veće troškove i ograničene limite.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha