Logističko znanje 05.07.2021
4

Povećajte fleksibilnost, smanjite troškove: Efikasna logistika za proizvodnju i trgovinu

Efikasna logistika

Celih 10% svih troškova u industrijskim preduzećima i skoro 30% svih troškova trgovinskih preduzeća imaju neke veze sa logističkim procesima. Već samo zbog toga bi trebalo da preduzeća redovno ispituju efikasnost svojih procesa isporuke i izvrše optimizacije.

 

Retko kada je svetska privreda bila toliko zavisna od besprekornih logističkih procesa kao trenutno. U kriznim vremenima efikasni lanci snabdevanja ne samo da obezbeđuju pouzdano snabdevanje robom svih vrsta, već i očuvanje zdravlja svih. Ali kada se pogleda tema logistika vakcina proteklih nedelja, postaje takođe jasno, da sami efikasni lanci snabdevanja nisu sve. Transport proizvoda od A do B je ključni zadatak i time industrijski standard.

Kako bi dugoročno ostala konkurentna i pre svega profitabilna, preduzeća bi trebalo da redovno proveravaju i optimizuju efikasnost svojih postojećih i efektivnih procesa. Logistička IT rešenja kao što je Smart Logistics System TIMOCOM-a koji raspolažu interfejsima za sisteme upravljanja transportnom i ERP pritom predstavljaju dokazanu podršku.

Informišite se sada o TMS I ERP intefejsima

Velika razlika: Efektivnost ili efikasnost

Oba pojma sugerišu pozitivnu i logičnu perspektivu procesa i preduzeća. Definicije objašnjavaju velike razlike:

  • Efektivnost meri delotvornost nekog procesa ili posla, čitaj odnos postignutog prema definisanom cilju.
  • Efikasnost je nasuprot tome ekonomski pokazatelj. Ona se odnosi na odnos između postignutog uspeha i za to potrošenih resursa, na primer troškova. Pri tom je korist uvek veća od troškova.

Za preduzeća iz proizvodnje i trgovine to znači da se najpre mora obezbediti efektivnost kako bi se nakon toga stvorila dodata vrednost preko povećanja efikasnosti svih procesa u proizvodnji. Pojednostavljeno rečeno preduzeća bi trebalo da najpre „urade prave stvari“ a zatim „urade stvari na pravi način“. Zbog toga ćemo sada objasniti zahvaljujući kojim pristupima i problemima preduzeća iz proizvodnje i trgovine mogu povećati svoju efikasnost.

Sa 5 pitanja do povećanja efikasnosti

Ključni zadatak logistike se sastoji u sledećem:

Prevoz željene robe, u dogovoreno vreme, na navedeno mesto, u dogovorenoj količini, obećanom kvalitetu, po primerenoj ceni pravom kupcu.

Faktori se najpre odnose na efektivnost procesa u pogledu postizanja cilja. Jer ako se ne realizuje samo jedan delimičan aspekt, lanac snabdevanja je poremećen i nalog važi kao „neispunjen“.

Različite karakteristike i šanse za povećanje profitabilnosti se pojavljuju tek onda kada preduzeća svoje naloge i procese posmatraju i sa tačke gledišta efikasnosti ovih elemenata:

  1. Vreme: Da li smo u svakom momentu u toku sa statusom isporuke naših pružalaca usluga i partnera i možemo li na osnovu toga naše ture vremenski optimalno i pouzdano planirati? Može li se na neplanirane pojave kao što su zastoji u saobraćaju brzo reagovati?
  2. Mesto: Da li resurse kao što su prevoznik, kamion i skladište biramo na optimalnom mestu kako bismo izbegli obilaske i prazne vožnje?
  3. Količina: Da li optimalno koristimo kapacitete kako bismo obezbedili maksimalnu iskorišćenost tovarnog prostora?
  4. Kvalitet: Da li za svaki nalog nalazimo tačno odgovarajućeg pružaoca usluga kako bi se uvek obezbedila bezbednost proizvoda (npr. hlađenjem)?
  5. Cena: Da li resurse ili pružaoce usluga biramo tako da se oni nalaze u optimalnom odnosu troškova i koristi? Možemo li smanjiti troškove procesa i tako postati profitabilniji i konkurentniji?

Efikasnost u lancu snabdevanja je, dakle, usmerena na to održi procese što je moguće jeftinijim i sukcesivno optimizuje aspekte kvalitet, vreme i transportni troškovi. To često najbrže i najbolje uspeva vezivanjem za određene partnere i softver. Pre svega kada se ušpicevima u poslu ili radi smanjenja rizika teži raspodeli naloga na različite partnere. Trošak je pri tom mali, dok visok stepen fleksibilnosti brzo stvara dodatu vrednost. Osnovicu za to predstavlja sveobuhvatan pregled sopstvenih procesa.

Nešto posebno: IT rešenja kao ono TIMOCOM-a

Bitna tema je smanjenje uskih grla koja mogu dovesti do kašnjenja isporuke ili njenog izostanka. TIMOCOM-ovi klijenti imaju mogućnost da preko berze tereta integrisane u Smart Logistics System u svakom momentu dinamično reaguju na upite i ad hoc pronađu odgovarajuće ponude ili pružaoce usluga. Na taj način se špicevi u poslu mogu u svakom momentu savladati, a da se pri tom ne izgube kvalitet i brzina. Još veći efekat mogu očekivati klijenti koji su do sada naloge za isporuke i skladišta u potpunosti poveravali eksternim partnerima i koji žele da kroz sistem steknu veću kontrolu. I transparentnost je u digitalnom svetu bitan element efikasnosti. Praćenje u realnom vremenu čiji podaci se mogu koristi za izračunavanje očekivanog vremena dolaska optimizuju, na primer, procese koji zahtevaju puno vremena i visoke troškove kao što su upravljanje rampama i skladištima. Smetnje u lancu snabdevanja zbog npr. zastoja u saobraćaju se osim toga mogu u realnom vremenu integrisati u proces odlučivanja ili kasnije procese. Na taj način se mogu smanjiti prazne vožnje i vreme čekanja i istovremeno povećati profitabilnost. 

U dispečerskoj službi Vaše robe već koristite TMS ili ERP sistem? Povežite ga preko interfejsa sa Sistemom pametne logistike TIMOCOM-a i postanite deo logističke mreže od preko 45.000 proverenih evropskih preduzeća.

Informišite se sada o TMS I ERP intefejsima

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha