Novosti 04.05.2022
5

25 godina uštede vremena – Intervju sa najstarijim TIMOCOM klijentom Dallmaco

Wilhelm Dallmann, direktor Dallmaco Speditionsges. mbH, sedi u svom skladištu okružen visokim regalima i paletama.

-

2022. je godina važnog jubileja za kompaniju TIMOCOM. Već 25 godina pratimo logističku industriju pomoću sistema pametne logistike na njenom putu ka logistici 4.0. Naš saputnik od prvog trenutka je Dallmaco Speditionsges. mbH. Ova špedicija iz grada Vele kraj Hamburga postojala je tek pet godina kada se 1997. godine odvažila da sa našom novoosnovanom Berzom tereta učini prve korake u pravcu digitalne logistike. Sa direktorom Vilhelmom Dalmanom (Wilhelm Dallmann)zaronićemo u našu zajedničku istoriju, sagledati izazove tog vremena i saznati koje prednosti ovaj sistem i dalje može da ponudi kompaniji Dallmaco.

 

Gospodine Dalman, pre svega hvala za priliku da se danas sretnemo.

Drago mi je što mogu da odvojim vreme. Vaš upit me je veoma obradovao. Na kraju krajeva mi smo tada pomogli u pokretanju TIMOCOM sistema, da tako kažem.

 

Već 25 godina radimo zajedno. Šta je prva asocijacija koju povezujete sa kompanijom TIMOCOM i ovim dugogodišnim partnerstvom?

Imam mnoge lepe lične uspomene koje počinju sa Jensom Tirmanom (Jens Thiermann) i tadašnjom saradnjom, dakle još pre TIMOCOM-ovog vremena.

U vezi sa poslom i kompanijom TIMOCOM mogu da kažem da je Dallmaco tada postojao tek pet godina i bio - kao što je i danas - radoznao i otvoren za novine. Zatim je došao TIMOCOM sa primamljivom ponudom da digitalno mapiramo kontakte i otvorene transporte. Neki od ovih kontakata u sistemu su nam već bili poznati, tako da je odmah postojala osnova za poverenje koje i dalje postoji.

 

Možete li da opišete rad sa još uvek mladom Berzom tereta, koja je tada bila ekskluzivna?

Tada je internet radio preko modema. Sećam se, naš je uvek glasno pištao, a učitavanje bi potrajalo. Berzu tereta smo instalirali na centralni računar i svakog jutra je vladalo veliko uzbuđenje oko toga da li su i ako jesu, koje ponude unete na berzu putem daljinskog prenosa podataka.

Ako bismo našli nešto interesantno, odštampali bismo ponudu i zatražili je od provajdera faksom ili su oni zvali,  ali nije bilo automatskog povezivanja. Paralelno se još mnogo toga obavljalo ručno.

TIMOCOM ID tada ionako nije imao šta da kaže.

 

Hajde da napravimo malo poređenje! Na šta ste najviše trošili vreme pre 25 godina? Šta se tada podrazumevalo, a sada se smatra napornim?

Ako bih pravio retrospektivu, mogao bih da kažem da su procesi koji su se obavljali ručno oduzimali najviše vremena.  U to vreme ste morali računati na najmanje 30 minuta za pripremu svih dokumenata potrebnih za kreiranje transportnog naloga. Ukoliko ste sarađivali sa kompanijom u inostranstvu, minuti su se pretvarali u sate, posebno zato što su se poruke obično prenosile teleksom, a veza često prekidala. Ali sve je to bilo normalno, nije se moglo drugačije.  Danas, kada smo naviknuti na velike brzine, kada dokumenta jednostavno učitavamo i naloge kreiramo jednim klikom, teško je i zamisliti tadašnje prepreke. Za finalizaciju transportnog naloga nije potrebno više od tri minute.

 

Ondašnji način rada je jedno, sopstveni izazovi nešto drugo. Sa kojim izazovima se Dallmaco suočio kada je 1997. godine postao klijent kompanije TIMOCOM? Šta vas je tada navelo na to da poklonite poverenje ovom novom formatu i postanete jedan od prvih klijenata?

Za nas su pravi izazov predstavljale prazne vožnje - naša vozila bi se vraćala i po 1.000 kilometara prazna. TIMOCOM je za to imao spremno rešenje.

Pored tehničkih prednosti, kod kompanije TIMOCOM smo primetili i obračunkroz mesečnu paušalnu stopu za korišćenje pristupa. Obračun za samu uslugu – a tako je i danas  – obavlja se između ugovornih partnera, za uslugu koja je stvarno pružena.

Osim toga na Berzi tereta vlada atmosfera poverenja. Klijenti kompanije TIMOCOM dobrovoljno otkrivaju nešto o sebi. Takav pozitivan stav prema transparentnosti bio je nešto novo, a potom se dodavalo sve više poznanstava, što je samo jačalo ozbiljnost i već danas se može nazvati kriterijumom kvaliteta.

 

Tokom sledećih 25 godina mnogo toga se događalo.  U čemu vam je TIMOCOM, gledajući unazad, najviše pomogao? Možete li to da izrazite brojevima?

Aplikacijama kompanije TIMOCOM dugujemo 80% uštede vremena na nivou procesa,

jer preko sistema i njegovih interfejsa možemo potpuno digitalno da obavljamoobradu naloga. Osim toga mogli smo da značajno smanjimo broj praznih vožnji. Mogućnost pretraživanja područja u Berzi tereta nam je mnogo pomagala u pronalaženju tovara za povratne vožnje iz perifernih područja.

Međunarodna orijentisanost sistema nam je takođe pomogla u osvajanju novih tržišta. Na primer, 2015. godine otvorili smo kancelariju u Bosni i Hercegovini,   a bez kompanije TIMOCOM verovatno nikada ne bismo uspostavili kontakt sa tim tržištem.  Takođe, mi nismo samo osvojili nova tržišta, nego smo i stekli bolji osećaj za njih, za ljude i njihove lokalne običaje i navike.

Poređenje ponuda bi takođe bilo veoma teško izvodljivo pre TIMOCOM sistema.  Kao mlada kompanija mogli smo da naučimo mnogo – kako drugi obrazlažu svoje cene, na čemu ih zasnivaju i kako pristupaju pregovorima.

Sistem, dakle, nudi pomoć u različitim oblastima.

 

Drago nam je zbog toga, hvala vam mnogo! Sada smo već stigli do poslednjeg pitanja i želeli bismo da bacimo pogled u budućnost. Šta biste savetovali kompaniji TIMOCOM za narednih 25 godina?

TIMOCOM sistem je od samog početka bio jednostavan. Uprkos novinama koje su ga činile sve kompleksnijim, rukovanje je ostajalo jednostavno. Kada obučavamo nove kolege, bilo da je reč o onima koji menjaju karijeru ili pripravnicima koji nikada nisu radili sa sistemom, obuka bude završena za jedan dan. Obavezno zadržite tu jednostavnost.

Osim toga, vi ste sinonim za inovacije u industriji, pa mogu da pretpostavim da će TIMOCOM nastaviti da značajno unapređuje digitalizaciju logistike.

 

Takođe,  kompanija Dallmaco Speditionsges. mbH ove godine puni 30 godina. Koristimo ovu priliku da vam čestitamo i poželimo da nastavite dobro poslovanje, kao i bezbedna putovanja u svakom trenutku!

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha