TimoCom Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.

Jedna od naših jačih strana: IT!Tehnička sigurnost

TimoCom sigurnosna mreža obuhvata i stalno investiranje u najsavremeniju IBM i Oracle tehnologiju. TimoCom-korisnici na taj način dobijaju pristup High-tech platformi vrhunske klase, koja omogućava brz i pouzdan rad.

Dva geografski odvojena i nezavisna računska centra na najvišem sigurnosnom nivou sa kompletnim sistemima za pravljenje rezervnih kopija i u slučaju katastrofa obezbeđuju optimalnu dostupnost i brinu o tome da naš softver funkcioniše na uobičajenom nivou kvaliteta.

Posebno smo pažljivi kada su Vaši podaci u pitanju! Zato TimoCom nosi pečat kvaliteta "Hosted in Germany": "Ovaj pečat kvaliteta pokazuje našim korisnicima da se njihovi podaci hostuju u Nemačkoj. To znači da podležu nemačkom zakonu – a pre svega nemačkom zakonu o zaštiti podataka, koji važi za jedan od najstrožih u Evropi," objašnjava Marco Haack, direktor IT infrastrukture i usluga.

Kao specijalista za IT usluge TimoCom nudi:

  • ISO/IEC 27001-certificate sertifikovani i energetski efikasni računski centri
  • Siguran prenos podataka zahvaljujući kriptografski zaštićenom SSL protokolu
  • Neprestana kontrola i nadzor u sopstvenom IT odeljenju
  • Višestruka redundantna veza sa internetom
  • Snažna zaštitna barijera i višestruko bezbedan sistem za zaštitu od virusa
  • Svi podaci imaju oznaku "Hosted in Germany"

Rečnik transporta – Odgovori na pitanja na temu transporta

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.