TimoCom Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.

Sa predproverom ići na sigurnoTimoCom Identify

Svakodnevno se zalažemo kako bi naši korisnici mogli efikasno i sigurno da rade sa našim programom. Za nesmetan tok samih transakcija nužno je takođe da se i svaki pojedinac ponaša u skladu s načelima brižnog trgovca.

Proveriti identitet poslovnog partnera:

  • Zahtevajte da Vam se dostavi odgovarajuća ponuda od TC Truck&Cargo® u štampanom obliku od strane potencijalnog poslovnog partnera. Na taj se način može direktno proveriti da li i on sam ima pristup berzi tovara.
  • Zamolite poslovnog partnera da Vam dostavi dokumenta za identifikaciju koja su potrebna kod dodele naloga novim poslovnim partnerima.
  • Uporedite podatke iz dokumentacije koja vam je poslana sa podacima koji su sačuvani u profilu preduzećaTC Profile®.
  • Uporedite podatke o osobi za kontakt, na primer da li su ime, broj telefona i adresa e-pošte identični onima sačuvanim u TC Profile®.

Ako nakon izvršene provere još uvek postoje sumnje u podatkeposlovnog partnera TimoCom Identify će Vam pomoći kod identifikacije potencijalnog partnera.

Kod zahteva za identifikaciju su potrebni:

  • Odštampanu ponudu koju Vam je dostavio Vašpotencijalni poslovni partner iz TC Truck&Cargo®
  • Kopije primljene dokumentacije preduzeća potencijalnog poslovnog partnera
  • U potpunosti ispunjen obrazac sa navedenim razlozima za sumnju

Svu dokumentaciju potrebno je poslati TimoCom-u putem e-pošte na identify@timocom.com, ili faxom na broj +49 211 88 26 50 00. TimCom Identify tim će obaviti opširnu i besplatnu proveru za najviše 5 radnih sati. Odgovor sledi pismenim putem – radnim danom od 08:00 do 17:00 sati.

Rečnik transporta – Odgovori na pitanja na temu transporta

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.