TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
„Mi precizno analiziramo naše klijente!“

Pravnik Alexander Oebel

Director Debt Collection & Legal Affairs

Pravnik Alexander Oebel, Director Debt Collection & Legal Affairs

Prethodnom proverom idite na sigurno

Naši klijenti treba da svakog dana efikasno i sigurno koriste TIMOCOM transportnu platformu – to je naš zadatak! Ali kako se transakcije odvijaju direktno između poslovnih partnera pri tom je, naravno, neophodno da se svaki pojedinac ponaša u skladu sa načelima pažljivog privrednika.

Infografika TIMOCOM Identify

Provera identiteta poslovnog partnera:

  • Zahtevajte od potencijalnog poslovnog partnera da Vam odgovarajuću ponudu sa TIMOCOM transportne platforme dostavi u štampanom obliku. Na taj način možete odmah proveriti da li i on ima pristup berzi tovara.
  • Pogledajte profil potencijalnog poslovnog partnera u poslovnom imeniku. Trebalo bi da je on pomoću funkcije za dokumenata postavio dokumente koji se često se traže, a mogu da posluže za identifikaciju.
  • Uporedite podatke iz dostavljene dokumentacije sa onima koji su uneti u profil preduzeća u poslovnom imeniku TC Profile®.
  • Uporedite podatke o kontakt osobi, na primer da li su ime, broj telefona i adresa elektronske pošte navedeni i identični onima koji su uneti u poslovni imenik.

Ako nakon izvršene provere još uvek postoje sumnje u podatke poslovnog partnera, TIMOCOM Identify će Vam pomoći kod identifikacije potencijalnog partnera.

Kod zahteva za identifikaciju su potrebni:

  • Štampani primerak ponude iz TIMOCOM transportne platforme koju Vam je poslao poslovni partner.
  • Kopija dokumenata postavljenih u poslovnom imeniku, odnosno dokumenata o firmi dobijenih od poslovnog partnera.
  • U potpunosti ispunjen formular za proveru uz navođenje razloga za Vašu sumnju.

Kompletnu dokumentaciju pošaljite TIMOCOM-u elektronskom poštom na info.rs@timocom.com ili faksom na broj +49 211 88 26 14 00.

Preuzimanje formulara za proveru

Za sveobuhvatnu besplatnu proveru tim TIMOCOM Identify troši najviše 5 radnih sati. Odgovor će uslediti u pisanoj formi – radnim danom od 08:00 di 17:00 sati.

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.