TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
"Pristup TIMOCOM-ovoj transportnoj platformi je moguć samo uz pomoć našeg sigurnosnog softvera TC Login!"

Marco Haack

Director IT Infrastructure & Services

Marco Haack – Director IT Infrastructure & Services

Brzo i sigurno: Pristup našoj transportnoj platformi!

Jedna od najvećih opasnosti u svakodnevnom radu na računaru je moguće dekodiranje korisničkog imena/lozinke. Iz tog razloga mi iz TIMOCOM-a ne dajemo nikakve šifre za identifikaciju.

Kao klijent TIMOCOM-a kod nas ćete preuzeti svoj lični sigurnosni pristup odnosno sigurnosni ključ pod nazivom TC Login. Tako ćete nakon instalacije i dozvole preko svog računara imati komforan autorizovan pristup našoj transportnoj platformi.

I kada TIMOCOM-ovoj platformi pristupate sa mobilnih uređaja preko aplikacije, važe isti sigurnosni standardi. Tako TC Login u aplikaciji transportni barometar zajedno sa individualnim PIN-om služi kao pristup ličnom TIMOCOM nalogu.

Mi obezbeđujemo kvalitet

  • Dobijanje lične sigurnosne šifre prilikom preuzimanja: TC Login
  • Prednost: Komforan pristup platformi
  • Prednost: Odobrenje samo za autorizovane korisnike
  • Prednost: Nema kombinacije korisničkog imena/lozinke koja se može otkriti!
Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.