TimoCom Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.

Brzo i sigurno: Pristup našem softveru!TC Login

Jedna od najvećih opasnosti za bezbednost na računaru je još uvek moguće dekodiranje korisničkog imena/lozinke. Zato mi u TimoCom-u ne dodeljujemo pristupne kodove za identifikaciju.

Naprotiv, TimoCom-korisnici sami preuzimaju lični sigurnosni pristupni kod koji se zove TC Login i nakon instaliranja i aktiviranja putem svog računara imaju udoban i siguran pristup sistemu.

I kada TimoCom-ovim platformama pristupate sa mobilnih uređaja preko aplikacije, važe isti sigurnosni standardi. TC Login u aplikaciji Transportni barometar zajedno sa ličnim PIN-om služi za pristup ličnom TimoCom nalogu.

Mi obezbeđujemo kvalitet

  • Prijem ličnog sigurnosnog koda kod preuzimanja aplikacije: TC Login
  • Prednost: Jednostavan pristup sistemu
  • Prednost: Aktiviranje samo za ovlašćene korisnike
  • Nema kombinacije korisničkog imena/lozinke koje je moguće špijunirati!

Rečnik transporta – Odgovori na pitanja na temu transporta

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.