Šest pravila za naplatu potraživanja

Ovako ćete pravilno naplatiti

Objavi na ...
01.09.2016

Kako se platni moral od zemlje do zemlje značajno razlikuje, u transportnoj branši je nezaobilazno profesionalno upravljanje potraživanima. Zato smo za Vas pripremili šest jednostavnih pravila koja treba da Vam olakšaju ophođenje prema poslovnim partnerima koji kasne sa uplatama.

Objavi na ...

Pravilo 1: Bonitet poslovnih partnera kontrolišite najmanje svake dve godine

Pravilo 2: Na svakom nalogu proveriti rok plaćanja te na račun staviti jasan datum valute

Pravilo 3: Nedelju dana nakon prekoračenja roka plaćanja pošaljite prvu opomenu

Pravilo 4: Opomena mora uvek da sadrži: ime dužnika i poverioca, iznos potraživanja, opis usluge, broj računa, datum računa, novi rok za plaćanje

Pravilo 5: Račun/opomenu sa odgovarajućim dokumentima o prevozu uvek pošaljite preporučenom poštom, da ne bi bilo sumnje u prijem dokumenata

Pravilo 6: Nakon druge opomene i prekoračenja roka plaćanja od 30 dana direktno uključite TimoCom CashCare

 

Primer iz prakse: Efektivno upravljanje otvorenim potraživanjima: preduzeće Agrorit d.o.o.

do vrha

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame. Saznajte više