skip navigation

Zaštita sa sistemom

Naš moto oglasi „Poverenje je dobro, kontrola je bolja!“ - a mi idemo i korak dalje. Mi ne samo da proveravamo nove i postojeće klijente već Vam nudimo i mnoge duge sigurnosne usluge.

Login: Pristup sistemu pametne logistike

Jedna od najvećih opasnosti u svakodnevnom radu na računaru je moguće dekodiranje korisničkog imena/lozinke. Iz tog razloga mi iz TIMOCOM-a ne dajemo nikakve šifre za identifikaciju. Kao klijent TIMOCOM-a kod nas ćete preuzeti svoj lični sigurnosni pristup odnosno sigurnosni ključ pod nazivom Login. Tako ćete nakon instalacije i dozvole preko svog računara imati komforan autorizovan pristup sistemu pametne logistike.

I kada TIMOCOM-ovoj platformi pristupate sa mobilnih uređaja preko aplikacije, važe isti sigurnosni standardi. Tako Login u aplikaciji transportni barometar zajedno sa individualnim PIN-om služi kao pristup ličnom TIMOCOM nalogu.

Vaše prednosti:
 • Dobijanje lične sigurnosne šifre prilikom preuzimanja: Login
 • Komforan pristup sistemu
 • Odobrenje samo za autorizovane korisnike
 • Nema kombinacije korisničkog imena/lozinke koja se može otkriti!

Jedna od naših jačih strana - Tehnička sigurnost

TIMOCOM sigurnosna mreža obuhvata i stalne investicije u najmodernije IBM i Oracle tehnologije. Kao klijentu TIMOCOM-a na taj način Vam na raspolaganju stoji high tech platforma ekstra klase koja Vam omogućuje brz i siguran rad.

Sa TIMOCOM-om nećete doživeti neprijatna iznenađenja. Dva fizički odvojena i nezavisna računska centra na najvišem sigurnosnom nivou obezbeđuju da možete da radite 24 sata na dan. Jer naši serveri su zahvaljujući kompletnim backup sistemima optimalno dostupni i u slučaju katastrofe tako da TIMOCOM Smart Logistics System uvek može funkcionisati u uobičajenom kvalitetu.

Kao specijalista za IT usluge TIMOCOM nudi:
 • ISO/IEC 27001 znak sertifikovane i energetski štedljive računske centre
 • Siguran prenos podataka zahvaljujući kriptografski zaštićenom SSL protokolu
 • 24 sata 7 dana u nedelji praćenje i rad od strane sopstvenog IT odeljenja
 • Višestruko redundantna internet veza
 • Snažan zaštitni zid i višeslojni sistemi zaštite od virusa
 • Svi podaci imaju oznaku „Hosted in Germany“
Hostovano u Nemačkoj - Sigurnost podataka kod TIMOCOM-a
"Posebno smo pažljivi kada su Vaši podaci u pitanju! Zato TIMOCOM nosi pečat kvaliteta „Hosted in Germany“ (Hostovano u Nemačkoj). Podaci o našim korisnicima se čuvaju u Nemačkoj i time podležu nemačkom zakonu - pre svega nemačkom zakonu o zaštiti podataka koji važi kao jedan od najstrožih u Evropi."

Marco Haack, Director IT Infrastructure & Services

Strogo regulisan Pristup TIMOCOM sistemu

Transparentno, čisto, kompetentno - tako izgledaju poslovi sa TIMOCOM-om. Kako bismo našim klijentima mogli ponuditi uobičajeno visok stepen sigurnosti, preduzeća koja žele da rade sa našim sistemom moraju ispuniti određene zahteve. Na taj način se preko 135.000 TIMOCOM korisnika po pitanju sigurnosti nalazi u sigurnim rukama. Ovaj strogi postupak davanja odobrenja je doveo do toga da je danas pitanje kvaliteta biti klijent TIMOCOM-a.

Sigurnost na spot i ugovornom tržištu
 • Pristup berzi po pravilu tek 6 meseci nakon osnivanja preduzeća
 • Provera važnih poslovnih dokumenata pre zaključenja ugovora
 • Provera svakog novog klijenta
 • Konstantne provere klijenata i nakon zaključenja ugovora

Zajedno za Vaše pravo

U svakodnevnom radu se stalno dešava da se računi ne plate na vreme. Za tu situaciju postoji odeljenje za naplatu potraživanja kod TIMOCOM-a. Ono stupa u akciju brzo i nekomplikovano i razjašnjava da se još uvek može računati na novac. Prednost kod TIMOCOM-a je, na primer, i to da savetovanje međunarodnih klijenata obavljaju zaposleni na maternjem jeziku klijenta.

A naša služba za naplatu ima još jedan prateći efekat: Uglavnom ozbiljna preduzeća pokušavaju da postanu članovi TIMOCOM-ove mreže.

Saznajte više >

Prethodnom proverom idite na sigurno

Naši klijenti treba da svakog dana efikasno i sigurno koriste TIMOCOM sistem - to je naš zadatak! Ali kako se transakcije odvijaju direktno između poslovnih partnera pri tom je, naravno, neophodno da se svaki pojedinac ponaša u skladu sa načelima pažljivog privrednika.

Infografika TIMOCOM Identify
Provera identiteta poslovnog partnera:
 • Zahtevajte od potencijalnog poslovnog partnera da Vam odgovarajuću ponudu iz TIMOCOM sistema dostavi u štampanom obliku. Na taj način možete odmah proveriti da li i on ima pristup sistemu pametne logistike.
 • Pogledajte unos Vašeg potencijalnog poslovnog partnera u profilu preduzeća. Trebalo bi da je on pomoću funkcije za dokumenata postavio dokumente koji se često se traže, a mogu da posluže za identifikaciju.
 • Uporedite podatke iz postavljenih dokumentacije sa onima koji su uneti u profil preduzeća.
 • Uporedite podatke o kontakt osobi, na primer da li su ime, broj telefona i adresa elektronske pošte navedeni i identični onima koji su uneti u profil preduzeća.

Ako nakon izvršene provere još uvek postoje sumnje u podatke poslovnog partnera, TIMOCOM Identify će Vam pomoći kod identifikacije potencijalnog partnera.

Šta Vam je potrebno za nalog za identifikaciju:
 • Štampani primerak ponude iz TIMOCOM sistema koju Vam je poslao poslovni partner.
 • Kopija dokumenata postavljenih u profilu preduzeća, odnosno dokumenata o firmi dobijenih od poslovnog partnera.
 • Potpuno popunjen obrazac naloga sa podacima o razlogu za Vašu sumnju
Kompletna dokumentacija se šalje TIMOCOM-u elektronskom poštom ili faksom:

+49 211 88 26 14 00

info.rs@timocom.com

Obrazac naloga preuzimanje (PDF, 792 kB)

Za sveobuhvatnu besplatnu proveru tim TIMOCOM Identify tim troši najviše 5 radnih sati. Odgovor će uslediti u pisanoj formi - radnim danom od 08:00 do 17:00 sati.

Šta sami možete uraditi za čisto poslovanje

Dobro osmišljenom višedimenzionalnom sigurnosnom mrežom TIMOCOM već mnogo čini da u Vašoj poslovnoj svakodnevici sve besprekorno funkcioniše. Ali i sami možete jednostavnim sredstvima i merama doprineti znatnom povećanju Vaše sigurnosti. Ovde Vam nudimo neke vrste pomoći.

Vaša kontrolna lista za proveru novih poslovnih partnera

Vaša kontrolna lista za proveru novih poslovnih partnera

Najvažnija pravila unapred za čisto poslovanje

TIMOCOM proverava standardno nove klijente još pre nego što dobiju pristup prvom Smart Logistics sistemu za Evropu. Na taj način obavljamo veliki deo posla umesto Vas. Ali i Vi možete učiniti nešto za svoju sigurnost.

Tako je dovoljno slediti samo nekoliko koraka pomoću kojih možete već pre sklapanja ugovora da značajno smanjite rizik od „nečistih“ poslova. TIMOCOM je stoga sastavio listu najvažnijih zadataka za proveru novih poslovnih partnera. Dodatne savete za izbegavanje krađe tovara možete naći i u sledećem prilogu o evropskoj inicijativi preduzeća TIMOCOM i SCHUNCK.

Kontrolna lista za proveru novih poslovnih partnera
Vaša sigurnosna kontrola radi sprečavanja krađe tereta

Vaša sigurnosna kontrola radi sprečavanja krađe tovara

Sa našom ček listom efikasno štitite svoje preduzeće od prevare

Crne ovce nisu nov fenomen u transportnoj branši. Novo je da su prevaranti sve drskiji. Zbog toga je još važnije primeniti efikasna sredstva i preduzeti mere koje će pomoći da se spreče prevare i krađe.

TIMOCOM GmbH i OSCAR SCHUNCK AG & CO. KG su zajednički razvili sveobuhvatnu kontrolnu listu za preduzeća, koja pomaže da se već pre zaključenja ugovora bolje proveri identitet Vaših poslovnih partnera. Savetujemo svim odgovornim zaposlenim da preuzmu ček listu za popunjavanje kako bi uz pomoć navedenih pitanja unapred proverili ozbiljnost pružaoca transportnih usluga.

Ček lista za sprečavanje krađe tereta
do vrha