TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
„Mi precizno analiziramo naše klijente!“

Pravnik Alexander Oebel

Director Debt Collection & Legal Affairs

Pravnik Alexander Oebel, Director Debt Collection & Legal Affairs

Strogo regulisan pristup TIMOCOM transportnoj platformi!

Transparentno, čisto, kompetentno – tako izgledaju poslovi sa TIMOCOM-om. Kako bismo našim klijentima mogli ponuditi najveći stepen sigurnosti, preduzeća koja žele da rade sa našom transportnom platformom moraju ispuniti određene zahteve. Na taj način se preko 127.000 TIMOCOM korisnika po pitanju sigurnosti nalazi u sigurnim rukama. Ovaj strogi proces dozvole je doveo do toga da preduzeća profitiraju od glasa da su klijenti TIMOCOMa, kao da nose neki znak kvaliteta.

Sigurnost na spot i ugovornom tržištu

  • Pristup berzi po pravilu tek 6 meseci nakon osnivanja preduzeća
  • Provera važnih poslovnih dokumenata pre zaključenja ugovora
  • Provera svakog novog klijenta
  • Konstantne provere klijenata i nakon zaključenja ugovora

Rečnik transporta – Odgovori na pitanja na temu transporta

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.