Izjava o zaštiti podataka

Odobrenjem se svojim potencijalnim poslovnim partnerima prikazujem kao validno i provereno preduzeće.  

Odobravam da TIMOCOM GmbH može slati moje podatke (adresu, PDV broj, broj iz registra, naziv), kao i podatke o solventnosti mog preduzeća (npr. kreditnu sposobnost, EU licencu, osiguranje transporta, MiLog potvrdu) ili preuzimati preko zvaničnih registara ili SCHUNCK GROUP kao potvrdu osiguranja. To služi proveri radi opšte sigurnosti platforme i za buduće poslove sa učesnicima platforme u poslovima na spot tržištu. Sam mogu odlučiti kada, kako i ko može dokumentovati proveru mog preduzeća. Moji dokumenti se čuvaju u sopstvenim bankama podataka TIMOCOM-a. Dokumenti ostaju tamo i kada se pružaocima usluga odobri pristup u procesu provere. Svestan sam da u svakom momentu mogu povući ovo odobrenje bez navođenja razloga. TIMOCOM me je poučio da imam pravo na informaciju, ispravku, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka (čl. 15-21 GDPR), kao i na žalbu nekom nadzorom organu (čl. 77 DS-GVO). 

do vrha