Teme

Zašto je proaktivno delovanje sve važnije
Supply Chain Risk Management – definicija
Četiri mogućnosti za prepoznavanje i prevenciju rizika
Kratkoročni umestodugoročnih ugovora

Kratkoročni umesto dugoročnih ugovora

Lokalno umesto globalnog

Lokalno umesto globalnog

Oslanjanje na višeizvora umesto na jedan

Oslanjanje na više izvora umesto na jedan

Ne kupujte - napravite sami!

Ne kupujte - napravite sami!

Želim da pročitam Belu knjigu sada.

Za šta se koriste moji podaci?

Želimo da vas edukujemo i podstičemo na razmišljanje. Istovremeno bismo voleli da stupimo sa Vama u dijalog o budućnosti. Zbog toga Vas molimo da nam napišete više o sebi kako bi naše informacije bile što je moguće relevantnije.

Sa Vašim ličnim podacima postupamo veoma pažljivo. Vaši podaci nam pomažu da Vam ubuduće stavimo na raspolaganje odgovarajuća ažuriranja i informacije. Više o postupanju sa ličnim podacima naših korisnika možete saznati u našoj direktivi o zaštiti podataka.

do vrha