„Berza skladišta TIMOCOM-a za nas je zaista bila prava sreća“

Kako je špedicija iz Bavarske jednim klikom miša pronašla novo skladište

„Većina ljudi koji nisu iz regiona i nemaju ništa sa branšom uopšte i ne znaju da mi imamo luku“, kaže Oliver Möhring, prokurista i šef dispečerske službe u Gematransu u Nirnbergu, drugom po veličini gradu u Bavarskoj. „Pri tom je naša luka ovde praktično centar teretnog saobraćaja i logistike za celu Južnu Nemačku. Sedište naše firme, dakle, nismo mogli bolje izabrati.“ U industrijskoj zoni u Roterdamskoj ulici nalazi se sedište Gematransa, špedicije specijalizovane za transport robe sa Skandinavijom, koja je svoje poslovanje započela 1984. godine sa skladištima i transportima po Nemačkoj.

Skandinavija je dospela u fokus 1999. godine sa sadašnjim direktorom špedicije, Jochenom Rößlerom, koji je od ranije bio zaposlen u odeljenju Skandinavija i razvio ga u Gematransu. „Da, i onda smo to ovde veoma razvili“, kaže Rößler. Ono što je započelo u Skandinaviji sa tri sopstvena vozila i šest podizvođača, danas je naraslo na 30 sopstvenih i tuđih kamiona. „I trenutno imamo 25 zaposlenih“ dodaje Rößler.

Bez skladišta, ali ne i bespomoćni

Otkako postoji Gematrans špedicija je bila u povoljnom položaju da direktno na lokaciji može koristiti i skladište jednog poslovnog partnera. Međutim, zbog strukturnih promena više nije bilo moguće i dalje imati tamo sopstveno skladište. Moralo se u kratkom roku naći rešenje. „Pošto smo već skoro 20 godine klijent TIMOCOM-a, naša prva misao je bila: Hajde da pogledamo tamo.“ Möhring najpre nije očekivao da će u Sistemu pametne logistike pronaći sopstvenu berzu skladišta. „Da smo je onda otkrili, bilo je više slučajno – i za nas je zaista prava sreća.“

Jer, kako se ispostavilo, Gematrans je preko Berze skladišta TIMOCOM-a na vebu mogao da uzme u obzir mnogobrojne skladišne površine u celom Nirnbergu. Ponude su bile mnogobrojne i upiti brzo plasirani. Möhring: „Ponuda na berzi skladišta je bila veoma dobro i pregledno prikazana. Bilo je puno oglasa i različitih mogućnosti da se pretraga specificira kako bismo pronašli ono što nam je potrebno.“ A to nije bilo slučajno. Jer šanse da se na berzi skladišta pronađu odgovarajući ponuđači raste sa brojem i obimom ponuda. Berza skladišta TIMOCOM-a ima daleko najveću mrežu različitih skladišnih površina i vrsta u Evropi. Korisnici sistema imaju automatski pristup berzi skladišta sa više od 7.000 potencijalnih ponuđača skladišta iz 44 evropske zemlje.

Brzo rešenje uprkos specifičnim zahtevima

„I odgovori su brzo stigli. Morali smo kontaktirati sa samo nekoliko firmi. U roku od nedelju dana smo pronašli novo skladište uprkos tome što smo imale specifične zahteve“, kaže Möhring. Ovi posebni zahtevi su otežavali Gematransu pronalaženje zamene. Jedan od njegovih klijenata mora redovno da šalje svoje sopstvene radnike u skladište kako bi sa uskladištenih paleta uzeli robu. Upravo je ovaj aspekt predstavljao problem za većinu firmi kojima je poslat upit. One nisu htele tuđi personal u sopstvenom skladištu. Ali špedicija Maierl, novi poslovni partner Gematransa, nije imala nikakav problem sa tim. „Ako neki klijent ima specijalne zahteve, uvek prvo gledamo šta je moguće i ne otkazujemo odmah,“ navodi Mark-Oliver Maierl, direktor špedicije. Christian Stark, prokurista u špediciji Maierl, dodaje: „Do sada smo bili u stanju da ispunimo većinu želja klijenata.“ Pa tako i onu Gematransa. Saradnja postoji tek od ove godine ali će na osnovu pozitivnih iskustava biti proširena. Ubuduće će Gematrans svoje celokupno magacinsko poslovanje obavljati preko skladišnih i logističkih površina špedicije Maierl. „I to, nadamo se, u sledećih 30 godina“, smeška se Möhring.

Više o korišćenju i funkcijama Berze skladišta saznaćete u našoj servisnoj informaciji.

do vrha